Deel jaren 50 woningen Griffenstein blijft monument

woningen

Zeist – De monumentenstatus voor de woningen op de Cornelis Schellingerlaan, Jacoba van Beierenlaan en Ridderschapslaan wordt beperkt tot een aantal woonblokken. Hierdoor blijft de cultuurhistorische waarde van de woningen voor Zeist behouden, terwijl de overige sterk verouderde huizen kunnen worden vervangen door nieuwe woningen.

Veouderd

Woongoed Zeist heeft plannen voor nieuwbouw, omdat de bestaande woningen sterk verouderd zijn (slecht geïsoleerd, zeer gehorig, matige indeling, kleine keuken en badkamer) en renovatie onevenredig hoge kosten met zich meebrengt. Renoveren naar de wenselijke maatstaven levert grote bouwkundige problemen op door de lichte staalconstructie van de woningen.

cultuurhistorisch

Opheffen van de monumentenstatus maakt sloop mogelijk. Het college heeft begrip voor de urgentie van Woongoed, maar ziet ook het cultuurhistorische belang van de in de jaren vijftig van de vorige eeuw als noodwoningen gebouwde huizen. Naar aanleiding van ontvangen zienswijzen heeft het college daarom besloten om de monumentenstatus niet voor alle huizen op te heffen. Voorafgaand aan dit besluit is ook de Monumentencommissie om advies gevraagd.

Voorwaarden nieuwbouw

De nieuwbouw draagt bij aan de ambitie van Zeist om in 2030 energieneutraal te zijn, ondermeer omdat de nieuwe huizen gasloos zullen zijn. Wel stelt het college een aantal voorwaarden voor het vervangen van de woningen. Zo dient Woongoed het plan hiervoor op te stellen in samenspraak met de omgeving. Het nieuwe plan moet bovendien de huidige stedenbouwkundige en cultuurhistorische waarden (sociale woningbouw in villa-setting en een jaren 50-architectuur) van het gebied zoveel mogelijk behouden en versterken.

 

Voor Cornelis Schellingerlaan 25-31 en 62-68 en Ridderschapslaan 50-56 blijft de monumentenstatus van kracht. De monumentenstatus vervalt voor de Cornelis Schellingerlaan 33-79 en 70-108bis, Jacoba van Beierenlaan 2-36bis en Ridderschapslaan 1-43 en 2-48. Woongoed wil minimaal 179 nieuwe sociale huurwoningen terugbouwen en heeft toegezegd de woningen die behouden blijven, te zullen renoveren.

Laat een reactie achter

Vermeld hier alsjeblieft je reactie!
Vermeld hier alsjeblieft je naam