Gemeenten en zorginstellingen regio Utrecht tekenen voor duurzame zorg

duurzame zorg
Ondertekenaars: Antonius Ziekenhuis – dhr. Hein Uitterhaegen - namens de Raad van Bestuur, gemeente Nieuwegein – wethouder Peter Snoeren, gemeente Woerden – wethouder Hans Haring, gemeente Houten – wethouder Michiel van Liere.

Utrecht – Nederland op weg naar een duurzame zorg. De gemeenten Houten, Stichtse Vecht en Woerden hebben zich samen met het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein verbonden aan deze ambitie. In de zogenoemde nationale GreenDeal ‘Nederland op weg naar een duurzame zorg’ werken gemeenten en zorginstelling samen aan een bedrijfsvoering die duurzaam is. Zij tekenden daarvoor in stadion Galgenwaard tijdens de bijeenkomst Duurzame Zorg op 17 mei. En sloten zich hiermee aan bij de regionale aanpak duurzame zorg.

De zorgsector is een grote sector met veel vastgoed en een grootverbruiker van
energie, water, voedsel, grondstoffen en vervoer. Door samen te werken aan
verduurzaming van de zorg is veel winst te behalen. De regionale aanpak heeft als doel
dat 25 zorginstellingen in de regio in 2018 starten met systematische verduurzaming
van hun bedrijfsvoering.

Ondersteunen

De gemeenten ondersteunen de zorginstellingen en helpen hen op weg met de eerste
stappen. De zorginstellingen spannen zich in voor het behalen van de (met de
zorgsector ontwikkelde) Milieuthermometerzorg Brons binnen 2 jaar en Zilver binnen 3
jaar. Zorginstellingen die daaraan voldoen, krijgen een lichter handhavingsregime op
deze duurzaamheidsthema’s. Hiermee geven gemeenten en zorginstellingen invulling
aan de nationale greendeal duurzame zorg.
Op 17 mei ondertekenden wethouder Michiel van Liere van de
gemeente Houten, wethouder Linda van Dort van de gemeente Stichtse Vecht,
wethouder Hans Haring van de gemeente Woerden en dhr. Hein Uitterhaegen
namens de Raad van Bestuur Stichting Sint Antonius Ziekenhuis de nationale
GreenDeal ‘Nederland op weg naar een duurzame zorg’.
Op de bijeenkomst werden twee samenwerkingsovereenkomsten duurzame zorg
gesloten tussen zorginstellingen, het Milieuplatform Zorgsector en gemeenten:
 een overeenkomst tussen het Diakonessenhuis, de gemeenten Zeist en Utrechtse
Heuvelrug en het Milieuplatform Zorgsector.
​ een overeenkomst tussen het St. Antonius Ziekenhuis, de gemeenten Nieuwegein,
Woerden, Houten, en het Milieuplatform Zorgsector.

Achtergrond

Gemeente Utrecht startte in de regio met de duurzame zorg aanpak. Een gezamenlijke
aanpak van gemeenten is wenselijk omdat de grote zorginstellingen in meerdere
gemeenten vastgoed hebben. Mede daarom is in de regio U10 een regionale aanpak
duurzame zorg begonnen. Bij de startbijeenkomst op 17 januari 2018 startten de
gemeenten Zeist, Utrechtse Heuvelrug, Nieuwegein en Veenendaal deze aanpak. Met de
ondertekening van de GreenDeal Duurzame Zorg sloten ook Houten, Stichtse Vecht en
Woerden zich aan en in een aantal andere U10 gemeente wordt deelname nog
voorbereid. De provincie Utrecht ondersteunt de aanpak en daarmee kan de aanpak nu
in de hele provincie vorm krijgen. Ook de Economic Board Utrecht is hierbij betrokken.
Ondertekenaars: Diakonessenhuis – de heer M. Wiesenekker, lid van
de Raad van Bestuur, Gemeente Zeist – wethouder Johan Varkevisser, Gemeente
Utrechtse Heuvelrug – wethouder Henk Veldhuizen, Milieuplatform Zorgsector –
Adriaan van Engelen, directeur.

Laat een reactie achter

Vermeld hier alsjeblieft je reactie!
Vermeld hier alsjeblieft je naam