Gemeenteraad Nieuwegein dringt aan op statiegeld blikjes en PET-flesjes

Gemeenteraad van Nieuwegein
derneuemann / Pixabay

Nieuwegein – Zwerfafval is een hardnekkig probleem en dit vormt een bedreiging voor het milieu, dieren en mensen, niet alleen in Nieuwegein, maar landelijk en zelfs wereldwijd. Om haar steentje bij te dragen aan het slinken van het zwerfafval heeft de gemeenteraad van Nieuwegein de motie “Als je niks weggooit, hoef je ook niks op te (laten) ruimen” aangenomen. Hiermee sluit de gemeente Nieuwegein zich aan bij de Statiegeldalliantie.

In de Statiegeldalliantie bundelen organisaties, bedrijven, verenigingen en lokale
overheden hun krachten voor één heldere, concrete vraag aan de Nederlandse en
Vlaamse regering: Voer in 2018 statiegeld in op álle PET-flessen en blikjes!

Zwerfvuil

Kleine PET-flesjes en blikjes worden amper gerecycled en komen vaak als zwerfvuil
in het milieu terecht. Zwerfafval is een breed probleem. Nieuwegein zet daarop in
met meerdere acties en projecten en stimuleert haar inwoners actief om te helpen
zwerfafval op te ruimen. Al heel veel inwoners doen hier aan mee. Het heffen van
statiegeld op kleine PET-flessen en blikjes zal daarbovenop een belangrijke bijdrage
leveren aan vermindering van zwerfvuil.

Hergebruik

De Nieuwegeinse gemeenteraad vraagt met de aansluiting bij de Statiegeldalliantie
aan de Nederlandse regering om het statiegeldsysteem in 2018 uit te breiden tot
blikjes en alle grote én kleine PET-flessen in Nederland. Wethouder Peter Snoeren:
,,Ik ben blij met deze motie van de gemeenteraad. Hiermee laat Nieuwegein zien dat
ze veel waarde hecht aan een leefomgeving voor haar inwoners die schoon, heel en
veilig is. We stimuleren daarnaast onze inwoners om zoveel mogelijk waardevolle
grondstoffen in te zamelen voor hergebruik.”

Laat een reactie achter

Vermeld hier alsjeblieft je reactie!
Vermeld hier alsjeblieft je naam