Hekendorp richt de blik op de toekomst

Hekendorp – Het dorp aantrekkelijk en vitaal houden. Nu, maar ook over pakweg 10, 20 of 30 jaar. Met die opdracht Met die opdracht richten de Hekendorpers de blik op de toekomst

 

Ontstaan er in Hekendorp mogelijkheden voor nieuwbouwwoningen? En – een vraag die daarmee samenhangt – houdt de Goejanverwelleschool voldoende instroom van leerlingen? Slibben de wegen van Hekendorp niet dicht door toedoen van plannen in de omliggende gemeenten? En hoe blijft de zorg en ondersteuning geregeld voor Hekendorpers die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken? Allemaal vragen die de inwoners bezighouden en waarover zij gaan nadenken. En dat denkwerk moet weer leiden tot antwoorden, ideeën en acties.

Enquête

,,Eind vorig jaar organiseerde de gemeente een dorpsavond  in De Boezem. Inwoners konden toen ideeën ventileren en angsten uiten. Ook kwamen de sterke en zwakke punten van het dorp aan de orde. ,,We willen nog meer informatie ophalen voor het opstellen van een dorpsvisie. Zodoende is het idee van een enquête ontstaan’’, legt Jacques van der Horst uit. Hij is lid van het Dorpsplatform Hekendorp, samen met Marloes Baars, Bernadette Schomaker, Richard Grootbod, Patty Peek en Hans van Dam. Op de dorpsavond ontstond het idee over het instellen van een werkgroep of Dorpsplatform dat samen met de inwoners een dorpsvisie gaat opstellen. Zo’n dorpsvisie beschrijft wat er gaat gebeuren in de komende jaren.

Stagiair

Het opstellen van een enquête keek het Dorpsplatform Hekendorp af van Kamerik, ook een kleine kern die voor vergelijkbare uitdagingen staat. Begin volgend jaar vinden alle huishoudens de vragenlijst op de mat. Vervolgens gaan leden van het Dorpsplatform Hekendorp langs de deur om de ingevulde formulieren op te halen. Als inwoners dat wensen kunnen zij nog een toelichting geven op hun antwoorden. Dat is niet noodzakelijk, want het invullen gebeurt anoniem.

Bij de verwerking van de resultaten van de enquête krijgt het platform hulp van een enthousiaste stagiair: Wout Massee. Bernadette Schomaker sprak al met hem. ,,Wout is heel gedreven en was direct geïnteresseerd. Hij is al aan de slag gegaan met alle vergaderstukken. De komende zes maanden is hij vier dagen per week voor Hekendorp beschikbaar.’’

Woningbouw

‘Dorpswethouder’ Bob Duindam neemt alvast een voorschot op de gewenste woningbouw. ,,Er moeten voor Hekendorp meer mogelijkheden ontstaan om buiten de rode contour te bouwen, zodat er weer woningbouw mogelijk is.’’ Om zijn woorden kracht bij te zetten, geeft hij aan dat hij dit bij de provincie gaat bepleiten. Duindam benadrukt dat de komende provinciale verkiezingen (20 maart 2019) er echt toe doen. Het Dorpsplatform Hekendorp ziet wel mogelijkheden om zijn invloed uit te oefenen, bijvoorbeeld door  – in de richting van het provinciebestuur – een netwerk te vormen met platforms uit andere kleine kernen. Ook het organiseren van een discussieavond in de Boezem met de fractievoorzitters uit de Provinciale Staten borrelt op als suggestie.

Samenwerking

Als het gaat om het gezamenlijk optrekken met de gemeente ziet Van der Horst de gekozen oplossing voor de afgeschreven Wilhelmina van Pruisenbrug als een mooi samenwerkingsvoorbeeld tussen de gemeente Oudewater en de Hekendorpers. Zonder tussenkomst van het dorpsplatform had het vaarverkeer steeds voorrang gehad op het andere verkeer. Nu is dat andersom: er komt een nieuwe brug en tot die tijd begeleidt een brugwachter de voetgangers en fietsers naar de overkant  ,,De brug is voor ons een levensader als je kijkt naar het openbaar vervoer’’. Maar de dorpsplatformleden realiseren zich dat het om meer gaat dan alleen woningbouw of verkeer. Ook armoedebestrijding, Wmo-aanvragen, omgang met jongeren, inkomensondersteuning, om maar eens wat voorbeelden te noemen.

Gesprek

Wethouder Duindam vindt dat er nogal wat te winnen valt in Hekendorp. ,,Bij mijn eerste kennismaking merkte ik dat de Hekendorpers zich achtergesteld voelen ten opzichte van Oudewater. Dat geeft aan dat er te weinig geluisterd wordt naar de Hekendorpers. Ik ga het gesprek voeren, ophalen wat er leeft en kijken hoe zich dat verhoudt tot de gemeentelijke plannen.’’

Vragen

Voor een pluriforme samenstelling kan het platform nog best een vertegenwoordiger gebruiken uit de Hekendorpse Buurt. Wie interesse heeft kan zich melden bij info@jaqq.nl Ook wie vragen heeft over de dorpsvisie, de enquête of een ander onderwerp kan hier terecht.

Laatste Nieuws

OG3NE met coronaproof kerstconcerten in Maastricht

Maastricht - Na 20 succesvolle kerstconcerten in de afgelopen twee jaar vanuit het Kurhaus in Scheveningen wijkt OG3NE voor haar kerstshows...

Zeecontainers bungalowpark De Ligthof mogen blijven van rechter

Schagen - Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen besloot in 2019 niet handhavend op te treden tegen...

Koning bezoekt winnaar Appeltje van Oranje 2020 Bedrijf en Samenleving

Haarlem - Zijne Majesteit heeft dinsdagochtend 22 september een bezoek gebracht aan stichting Bedrijf en Samenleving in Haarlem. De stichting won...

Connexxion-terrein blijft in gebruik als busremise

Hilversum - De komende jaren blijft het Connexxion-terrein op de Larenseweg in gebruik als busremise. Aanleiding hiervoor is dat de nieuwe...

Groene Hart Tocht 26 en 27 september

Alphen aan den Rijn - Op 26 en 27 september staat de Groene Hart Tocht op de kalender. De oude route...

Duitse stelling uit Tweede Wereldoorlog verplaatst

Hendrik-Ido-Ambacht - Afgelopen vrijdag is bij het Baakpad in Hendrik-Ido-Ambacht een Duitse stelling uit de Tweede Wereldoorlog verplaatst om ruimte te...

eenzame ouderen lunchen ‘op sjiek’ in Château Neercanne

Maastricht – Deze zonovergoten middag genieten vijftig eenzame ouderen van een feestelijke 4-gangen lunch op Château Neercanne. Voor velen is dit het...

Dementie: aftrap Social Trial Rotterdam

Rotterdam - Doen wat nodig is voor mensen met dementie. Dat gebeurt vandaag op Wereld Alzheimer Dag en dat is ook...

Kijk binnen bij bedrijven 12 tot en met 17 oktober 2020

Bergen op Zoom - In de week van 12 tot en met 17 oktober is het weer zover. Het is de...

Het Energieloket van Warm Wonen komt naar u toe

Weert - Vanaf 1 oktober opent het eerste Energieloket van Warm Wonen in Weert in het wijkgebouw Groenewoud aan de Kesselstraat...

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here