Het Hondenspeelparadijs mag beperkt terrein gebruiken

het Hondenspeelparadijs

Odijk – Het college van de gemeente Bunnik heeft besloten dat het Hondenspeelparadijs Midden Nederland haar activiteiten en inrichting van het terrein moet aanpassen. Het college ziet dat er een grote (regionale) behoefte is van hondenbezitters aan plekken waar honden kunnen loslopen en spelen. Door beperkt gebruik van het terrein toe te staan, komt het college de hondenbezitters en de klagende omwonenden tegemoet.

In 2010 besloten Gert de Klein en Stephanie van Rooij een hondenspeelparadijs op te gaan zetten omdat de gemeente wel hondenbelasting heft, maar er verder geen voorzieningen waren getroffen voor honden. Er volgden vele gesprekken en vergaderingen met de gemeente Bunnik, die hen eerst een stuk grond toewezen, maar naderhand weer introkken omdat dit stuk grond verpacht werd aan een gemeente ambtenaar.
De gemeente gaf de oprichters mondeling toestemming om een boer te zoeken, waarbij ze op agrarisch gebied hun plannen konden uitvoeren. Er werd door de gemeente niet gereageerd op de vraag of er vergunning nodig waren.

Toch bleek alles anders te lopen. Er kwamen klachten, een voornemen tot last onder dwangsom, een petitie en uiteindelijk een uitspraak over het voortbestaan van het Hondenspeelparadijs.

Hondenlosloopgebied

Door een tijdelijke omgevingsvergunning met beperkende gebruiksvoorschriften toe te kennen aan het perceel aan de Achterdijk in Bunnik, kan het worden gebruikt als hondenlosloopgebied met speeltoestellen. Hiervoor moeten de bestuurders van het Hondenspeelparadijs een aanvraag tijdelijke omgevingsvergunning indienen. De kantine en winkel, het toilet, de opslagruimte en de lichtmasten passen niet in het bestemmingsplan. Deze moeten worden verwijderd. De hekken, speeltoestellen, speelvijver en hindernissen kunnen blijven staan.

Procedure

Sinds oktober 2017 hebben omwonenden van het Hondenspeelparadijs klachten ingediend over geblaf, lichtoverlast en onveilig geparkeerde auto’s. Uit onderzoek bleek dat het Hondenspeelparadijs voor het huidige gebruik van het terrein, geen omgevingsvergunning had. De gemeente besloot hierop te handhaven. Op 28 juni 2019 is na contact met de bestuurders en de eigenaar van de grond, een voornemen tot last onder dwangsom verzonden. Vanaf dat moment zijn de belanghebbenden in de gelegenheid gesteld om zienswijzen in te dienen over het voornemen. Er zijn elf zienswijzen ingediend. Vervolgens is de gemeente in gesprek gegaan met de klagende omwonenden, de bestuurders en de eigenaar van de grond.

Het college heeft op dinsdag 3 september over het Hondenspeelparadijs gesproken en dinsdag hierover besloten. De gemeenteraad is over dit besluit geïnformeerd met een informatienota.

Laat een reactie achter

Vermeld hier alsjeblieft je reactie!
Vermeld hier alsjeblieft je naam