IJsselstein werkt samen met provincie aan bereikbaarheid

0
44
IJsselstein

IJsselstein – In een bestuursovereenkomst hebben de provincie Utrecht en de gemeente IJsselstein afspraken gemaakt over het goed bereikbaar houden van IJsselstein in de toekomst. IJsselstein wil graag nieuwe huizen bouwen en bedrijventerreinen (her)ontwikkelen. Voorwaarde is dan wel dat de woningen en bedrijven goed en veilig bereikbaar zijn, ook in de spits en dat de omgeving leefbaar blijft en duurzaam wordt ingericht.

De overeenkomst vormt de basis voor het mobiliteitsplan dat de gemeente IJsselstein dit jaar gaat opstellen.

Uitdaging

In de regio Utrecht moeten tot het jaar 2040 nog zeker 100.000 woningen worden gebouwd. Daarnaast moet er ruimte komen voor 80.000 werkplekken. Een enorme opgave, die grote gevolgen heeft voor het verkeer en daarmee de bereikbaarheid. In de spits zitten de rijkswegen en de provinciale wegen nu al overvol en meer asfalt lost het probleem niet op. Om IJsselstein en de regio bereikbaar en leefbaar te houden, moeten we ervoor zorgen dat er in de spits geen auto’s bijkomen.

De uitdaging is om te zorgen voor goede alternatieven en bewoners en werknemers te bewegen om vaker te kiezen voor het openbaar vervoer of de fiets.

Onderzoek en alternatieven

In de bestuursovereenkomst zijn afspraken vastgelegd voor een onderzoek naar de mobiliteitsdruk en het sturen op alternatieve vervoerswijzen bij het ontwikkelen van woning- en bedrijfslocaties. Voorbeelden daarvan zijn:

  • Geen parkeerplaatsen meer aanleggen voor de deur van een bedrijf maar op een centraal terrein. De loopafstand voor automobilisten is dan vergelijkbaar met de afstand voor OV-reizigers vanaf de bushalte.
  • Het aanbieden van dichtbij het bedrijf gelegen, overdekte en goed afgesloten fietsenstallingen.
  • Het verbeteren van belangrijke fietsroutes in de regio zodat fietsers veiliger, comfortabeler en sneller IJsselstein in en uit kunnen reizen.
  • Meer aantrekkelijke woon-werkverbindingen per openbaar vervoer realiseren.
  • Het gebruik van deelfietsen

Werkgevers stimuleren om hun medewerkers te motiveren vaker de auto thuis te laten en hen aantrekkelijke alternatieven aan te bieden.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here