Integrale aanpak woningbeleid ouderen en bijzondere doelgroepen

Integrale aanpak woningbeleid
Van Links naar rechts op de foto: Wethouders drs. Ad de Regt, wethouder mr. Peter van Doesburg, directeur-bestuurder Henny van den Heiligenberg van Provides en de Raad van Bestuur van Vecht en IJssel Daniëlle van Veen en Paul van Wingaarden.

IJsselstein – De gemeente IJsselstein, woningbouwvereniging Provides en woonzorgorganisatie Vecht en IJssel gaan onderzoek doen naar mogelijke samenwerking op een Integrale aanpak woningbeleid voor de ontwikkeling van woningen, met en zonder zorg, voor ouderen en bijzondere doelgroepen op en in de omgeving van zorgcomplex Ewoud.

De drie partijen hebben daartoe maandag 23 april jl. een intentieovereenkomst getekend.
Alle drie de partijen zijn in IJsselstein, op hun eigen wijze en vanuit een eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid, bezig met een toekomstbestendige ontwikkeling van woningen en zorg voor bijzondere doelgroepen.
De gemeente IJsselstein ontwikkelt momenteel een nieuwe woonvisie en kijkt onder andere naar maatschappelijke opvang, beschermd wonen en huisvesting van bijzondere doelgroepen, mogelijk in combinatie met kwetsbare senioren.
Provides heeft op de thema’s Wonen, Welzijn en Zorg een aantal speerpunten opgesteld voor IJsselsein waaronder het huisvesten van bijzondere doelgroepen, het zelfstandig wonen van ouderen met zorg en het inspelen op het scheiden van wonen en zorg.
Zorgorganisatie Vecht en IJssel ontwikkelt voor haar vier locaties, waaronder Ewoud in IJsselstein, een nieuwe strategische koers en vastgoedbeleid. Voor Ewoud wordt gestreefd naar een aanbod van zorg en wonen voor ouderen in de hele keten van de ouderenzorg. Voor de korte termijn wordt ingezet op het scheiden van wonen en zorg, aanvullende diensten en zorgpension (Eerste Lijn Verblijf). Op de langere termijn is een transitie nodig naar zwaardere somatische en psychogeriatrische zorg. Om die zorg te kunnen bieden, is renovatie en gedeeltelijke nieuwbouw nodig van de zorglocatie en de woningen op het Ewoud-complex.

Laat een reactie achter

Vermeld hier alsjeblieft je reactie!
Vermeld hier alsjeblieft je naam