Start reconstructie Nijverheidsbuurt in Zegveld

Niverheidsbuurt
Werkzaamheden aan de Nijverheidsbuurt in Zegveld - Foto: gemeente Worden

Zegveld – Afgelopen maandag 18 juni is de reconstructie van de Nijverheidsbuurt in Zegveld gestart. De openbare ruimte, inclusief het riool, wordt vernieuwd en de weg opgehoogd. We vervangen de verhardingen en vernieuwen de openbare verlichting. Ook komt er een parkeerterrein voor personenauto’s. Maandag zijn de werkzaamheden afgetrapt met het aanleggen van een tijdelijke ontsluitingsweg. De oplevering van het project staat begin 2019 gepland.

Nieuw riool voor Nijverheidsbuurt

De Nijverheidsbuurt ligt op veengrond en is zeer gevoelig voor bodemdaling, waardoor de openbare weg verzakt. Ook het riool is aan vervanging toe. Hierdoor staat regelmatig veel water op straat. Het bestaande riool vervangen we in de reconstructie voor een nieuw gescheiden rioolstelsel. Het regenwater wordt hierbij afgevoerd naar de sloten en alleen het vuile (afval)water gaat naar de rioolzuivering. Dit voorkomt wateroverlast en gaat onnodige belasting van de rioolzuivering tegen.

Ophogen weg met EPS (piepschuim)

Gemeente Woerden wil goed omgaan met de gevolgen van bodemdaling. We kijken daarom naar slimmere technieken om de gevolgen van bodemdaling voor de toekomst zo veel mogelijk te beperken. Voor de Nijverheidsbuurt is gekozen om EPS (piepschuim) toe te passen als fundering voor de weg. EPS is een goede en betaalbare oplossing voor fundering van wegen. Na ongeveer 40 jaar is weer een ophoging nodig.

Planning en fasering

De reconstructie is opgedeeld in fases. Allereerst wordt een tijdelijke ontsluitingsweg aangelegd om het bedrijventerrein bereikbaar te houden. Daarna wordt een kabel- en leidingenstrook gemaakt met EPS en lichtgewicht zand naast de openbare weg. Hierna worden nieuwe kabels en leidingen gelegd in deze strook. Vervolgens vernieuwen we het riool en hogen we de openbare weg op. Aannemingsbedrijf Kleywegen B.V. uit Woerden voert het werk voor ons uit.

Samenspraak omwonenden

Het plan voor de reconstructie en de inrichting van het terrein gebeurde in samenspraak met de ondernemers en bewoners van de Nijverheidsbuurt. Maandag 11 juni zijn zij geïnformeerd over de uitvoering tijdens een informatieavond. De bedrijven blijven tijdens de werkzaamheden bereikbaar.

Laat een reactie achter

Vermeld hier alsjeblieft je reactie!
Vermeld hier alsjeblieft je naam