Unieke archeologische vondst bij de middeleeuwse kerk in Nieuwer Ter Aa

Archeoloog legt fundering vrij - Foto: gemeente Stichtse Vecht

‘s-Hertogenbosch – In opdracht van de gemeente zijn archeologen van adviesbureau BAAC uit ‘s-Hertogenbosch sinds vorige week een archeologisch onderzoek aan het uitvoeren in en om de middeleeuwse toren van de Nederlands Hervormde kerk in Nieuwer Ter Aa.

Graafwerkzaamheden

Deze graafwerkzaamheden vinden plaats omdat funderingsherstel nodig is om verdere verzakking van de kerktoren tegen te gaan. Tijdens de werkzaamheden kwam in de werkput van de kerktoren een deel van de tufstenen voorganger van de 15de-eeuwse kerk aan het licht; het gaat om de westgevel van de 12de -eeuwse kerk.

Middeleeuwse tufstenen muur

De tufstenen muur mag wel een topvondst genoemd worden, en is van grote archeologische waarde. Daarnaast zijn in, en naast de kerktoren veel resten van menselijke begravingen gevonden en zorgvuldig blootgelegd. Voorlopig kan op basis van het begeleidende vondstmateriaal worden gesteld dat de oudste skeletten vermoedelijk uit de 13e eeuw dateren.

Fysisch antropoloog legt skelet vrij – Foto: gemeente Stichtse Vecht

Unieke blik op het Nieuwe Ter Aa van weleer

Deze unieke vondst levert ons nieuwe inzichten en kennis over het Nieuwe Ter Aa van toen. Deze kennis is van dermate belang dat de archeologen spreken over de ontbrekende schakel in de informatie die ze tot nu toe hadden. Uit veiligheidsoverwegingen is het bouwterrein en de opgraving niet toegankelijk voor publiek.

Vondst delen met publiek

Maar omdat de archeologen en de gemeente het belangrijk vinden om deze unieke vondst en de kennis die het oplevert te delen, is er een speciale gelegenheid georganiseerd voor de pers om de opgraving te bezoeken. Wethouder Jeroen Willem Klomps is aanwezig, evenals de betrokken archeoloog van BAAC. Zij zullen tekst en uitleg geven, en er is de mogelijkheid om de muurresten te fotograferen en/of filmen.

Waar en wanneer

Vrijdag 29 juni a.s. om 10:00 uur Kerklaan 4, Nieuwer Ter Aa.

Aanmelden

In verband met de te nemen veiligheidsmaatregelen is aanmelden zeer gewenst. U meldt zich aan via persvragen@stichtsevecht.nl.

Laat een reactie achter

Vermeld hier alsjeblieft je reactie!
Vermeld hier alsjeblieft je naam