Voorlopig besluit parkeerregulering in dorpen Utrechtse Heuvelrug

Utrechtse Heuvelrug – Het college van de gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft 19 juni ingestemd met een conceptnota voor nieuwe parkeerregulering. Momenteel kent de gemeente parkeerregulering (blauwe zones) in de centra van Maarn, Doorn, Leersum en Driebergen-Rijsenburg.

Conceptnota

De conceptnota beschrijft de voorgenomen aanpassingen aan de parkeerregulering, die ervoor moeten zorgen dat de parkeercapaciteit optimale verdeeld wordt over de verschillende gebruikers in de dorpen. In juli organiseert de gemeente twee inloopavonden om de voorgestelde wijzigingen te bespreken met inwoners en ondernemers. Vervolgens wordt de nieuwe parkeerregulering definitief vastgesteld in het college.

Parkeeronderzoek

Het gebruik van de blauwe zones is eind vorig jaar geëvalueerd met behulp van een parkeeronderzoek. Daarnaast zijn ervaringen van gebruikers, inwoners en ondernemers opgehaald via een enquête en diverse informatieavonden. Hieruit bleek dat er veel draagvlak is voor de blauwe zones, maar dat er ook behoefte is aan meer langparkeergelegenheid in de dorpscentra. Het parkeeronderzoek en de uitkomsten van het participatietraject vormden de input voor  de conceptnota die het college nu voorlopig heeft vastgesteld.

Compacte blauwe zones

Het parkeeronderzoek laat zien dat een blauwe zone geschikt is om de parkeerdruk in de dorpscentra te reguleren en parkeren voor winkelend publiek te faciliteren. De blauwe zones hebben bovendien veel draagvlak onder inwoners en ondernemers. Tegelijkertijd was op de informatieavonden echter te horen dat inwoners en ondernemers behoefte hebben aan meer langparkeergelegenheid in de dorpscentra. Extra parkeerplaatsen aanleggen past niet in de duurzaamheidsambities van de gemeente. Echter om toch aan de wensen van de inwoners en ondernemers tegemoet te komen, wordt voorgesteld om de blauwe zone compacter te maken. De parkeergelegenheid wordt afgestemd op de behoeftes van de gebruikers.

Parkeerbeleid stimuleert fietsgebruik

Wethouder Gerrit Boonzaaijer: “Met het parkeerbeleid stimuleren we indirect ook dat inwoners vaker de fiets pakken om een boodschap te doen. Bovendien is een compactere blauwe zone beter te handhaven en daar werd ook nadrukkelijk om gevraagd tijdens de informatieavonden.” Daarnaast wordt voorgesteld om de maximale parkeerduur in de blauwe zones te verruimen van 1,5 naar 2 uur. Dit sluit aan op de landelijke norm en werd positief ontvangen tijdens de informatieavonden.

Terughoudend met ontheffingen

In het nieuwe beleid wordt ook voorgesteld om het aantal ontheffingen omlaag te brengen. Hierdoor zijn er meer vrije parkeerplaatsen in de blauwe zone. Om het aantal ontheffingen dat in omloop is te beperken, krijgen alleen nog particuliere inwoners van de blauwe zone en medici (huisartsen, verloskundigen, etc.) een ontheffing, indien zij niet op eigen terrein kunnen parkeren. De situatie voor inwoners blijft daarmee hetzelfde, terwijl de ondernemers gevraagd wordt  buiten de blauwe zone te parkeren en zo meer ruimte voor hun klanten vrij te houden.  Verder wordt voorgesteld per 2019 leges te heffen over de ontheffingen voor de blauwe zone. Dit is in lijn met de beslissing van de gemeenteraad om álle leges kostendekkend te maken (Kadernota 2018-2021).

Vergunningenstelsel

Omdat Maarn een bijzondere positie heeft door de aanwezigheid van een treinstation midden in het dorp, is het voorstel om hier een alternatieve vorm van parkeerregulering in te voeren, namelijk een vergunningenstelsel. De blauwe zone wordt beperkt tot de direct omgeving van de winkels, waardoor deze niet meer oneigenlijk wordt gebruikt om parkerende treinforenzen te weren uit de woonstraten. Om dit probleem aan te pakken wordt in die straten een vergunningenstelsel ingevoerd voor de bewoners. Bewoners zonder eigen parkeergelegenheid kunnen een vergunning krijgen, maar hier zijn wel kosten aan verbonden.

Inloopavonden

Om de voorgestelde wijzigingen in de parkeerregulering te delen met inwoners en ondernemers organiseert de gemeente op woensdag 4 juli en dinsdag 10 juli inloopbijeenkomsten. Op beide avonden kan men terecht voor meer informatie over het voorgestelde nieuwe beleid voor alle vier de dorpen die momenteel een blauwe zone hebben. Vervolgens stelt het college het nieuwe beleid definitief vast, zodat dit op 1 januari 2019 in werking kan treden.

De concept nota is te vinden op www.heuvelrug.nl/blauwezone

Laatste Nieuws

Verkeerde aanpak in Schoonhoven kost 1/2 miljoen

Krimpenerwaard - De voormalige gemeente Schoonhoven heeft in 2014 het besluit genomen om de historische uitstraling van Schoonhoven te versterken. Ook...

RET gaat reizigers helpen drukte in te schatten

Rotterdam, 19 oktober 2020 – De RET is gestart met het aanbieden van een drukte-indicator in de reisplanner op RET.nl en...

Wonderfeel Festival test met proef wat er wél kan

's-Graveland - Met een proefopstelling op het festivalterrein testte klassieke muziekfestival Wonderfeel deze week, met financiële hulp van gemeente Hilversum, wat er...

Herfst: wat doen we met het bladafval?

Haarlem - Het is volop herfst in Haarlem! Spaarnelanden werkt hard om met veegwagens en bladblazers gevallen bladeren op te ruimen....

Wolkenvelden. Vandaag droog, morgenmiddag regen

Verwachting voor vandaag en morgenEr zijn vandaag wolkenvelden maar van het zuiden uit breekt de zon door. Het is droog en de temperatuur ligt...

Waterschap investeert fors in waterveiligheid en klimaatdoelen

Middelburg - Op 11 november wordt de Begroting 2021 voorgelegd aan de algemene vergadering van het waterschap. Kernpunten zijn dat er...

Deltacommissaris: ‘Iedereen aan de slag met water in Zeeland’

Middelburg - Water is dé centrale opgave in Nederland, stelt deltacommissaris Peter Glas. ‘De komende jaren ligt er een forse uitdaging om...

Eerste deelauto’s in gebruik bij mobipunten, online demonstraties vanaf 3 november

Den Helder - De eerste deelauto’s bij de mobipunten zijn gearriveerd. Bedrijven AVIA Marees en PRO hebben ieder twee deelauto’s afgenomen,...

CJG en consultatiebureau Kampen officieel geopend

Kampen - Sinds 1 september 2020 werken het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG Kampen) en het consultatiebureau in Kampen (GGD...

Wandelroutenetwerk Kromme Rijnstreek officieel geopend 510 Kilometer aaneengesloten wandelpaden in ‘het buiten van Utrecht’

Utrecht - Een jaar na het slaan van de eerste routepaal is het wandelnetwerk Kromme Rijnstreek, bekend als ‘het buiten van...

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here