VVD verkent mogelijkheden voor coalitie met GroenLinks, CDA en PvdA

VVD
Foto: Google Maps

De Bilt – Na de verkiezingen heeft Fred van Lemmen, informateur en lijsttrekker van de VVD, met alle raadsfracties verkennende gesprekken gevoerd. In deze verkennende gesprekken is onder andere aan bod gekomen waar de gemeente over vier jaar zou moeten staan en wat het nieuwe college dan bereikt moet hebben. Op basis van deze gesprekken en de partij programma’s heeft de VVD, de partijen GroenLinks, CDA en PvdA uitgenodigd voor overleg om de mogelijkheden voor een coalitie nader te verkennen.

Verkenning coalitie

De VVD ziet bij deze partijen veel overeenkomsten in de visie op bepaalde onderwerpen
en is van mening dat ze elkaar op de inhoud goed aanvullen. Daarnaast ervaren zij een
duidelijke drive bij de partijen om tot concrete resultaten te komen. Naast een mogelijke
samenwerking wordt ook nog gekeken naar mogelijkheden voor gedoogsteun door
andere partijen.
De VVD, GroenLinks, CDA en PvdA gaan nog deze week met elkaar om de tafel. Er wordt
dan gesproken over de contouren voor een mogelijk coalitieakkoord, gesprekken met
andere partijen over geboden gedoogsteun, benoeming van een formateur/coach om het
formatieproces te begeleiden en de planning van de formatie.

Raadsakkoord

Ook heeft Van Lemmen gezocht naar punten waarop raadsbreed overeenstemming
gevonden kan worden. Op basis van de gesprekken heeft hij vijf punten voorgelegd aan
de raadsfracties waarop een raadsakkoord mogelijk zou zijn. Deze punten hebben
betrekking op de thema’s duurzaamheid, woningbouw, mobiliteit, maatschappelijk
vastgoed en resultaat gericht werken. In deze fase is er uiteindelijk op een onderdeel al
volledige overeenstemming bereikt.
Van Lemmen benadrukt dat, gezien de opgaven waar de gemeente voor staat, een breed
gedragen coalitie noodzakelijk is, maar zeker ook een gemeenschappelijke visie en
aanpak op een aantal punten. Het benoemen van raadsbrede zaken is daar onderdeel
van. Hoewel op dit moment niet op alle punten overeenstemming is, wil de VVD bij de
coalitiebespreking hier nogmaals aandacht voor vragen.

Laat een reactie achter

Vermeld hier alsjeblieft je reactie!
Vermeld hier alsjeblieft je naam