aanvragen krijgen subsidie uit Tenderregeling vrijwilligersactiviteiten

alfapp / Pixabay

Weert – Het Weerter college heeft een tenderregeling vrijwilligersactiviteiten met als thema ‘samenwerken en verbinden’ ingesteld. Vrijwilligersorganisaties konden tussen 15 februari en 16 april een aanvraag indienen. Het beschikbaar gestelde subsidiebudget (subsidieplafond) voor deze eerste ronde bedroeg € 37.500,-. Vijf aanvragen voldoen aan de criteria en krijgen subsidie.

Voor deze eerste ronde zijn 16 aanvragen ingediend. 6 aanvragen vallen niet onder de doelgroep en 5 aanvragen scoren onvoldoende op de criteria samenwerking, wederkerigheid of gezonde bedrijfsvoering en hebben om die reden geen recht op subsidie.

Wie subsidie?

Vijf aanvragen voldoen aan de criteria van de tenderregeling en zijn dus gehonoreerd:

  • Scouting Hubrova met € 2.200,-
  • Gymnastiekvereniging Jan van Weert met € 7.000,-
  • Stedelijke Harmonie St. Antonius Weert met € 8.200,-
  • Harmonie St. Joseph Weert Zuid met € 7.500,- en
  • Gemengd koor Da Capo met € 2.500,-.

Mogelijk toch ondersteuning

De adviescommissie heeft bij de 11 aanvragers die niet in aanmerking kwamen voor een subsidie gekeken of deze mogelijk in aanmerking komen voor een bijdrage uit een andere subsidieregeling, zoals het Fonds burgerinitiatieven. Waarschijnlijk dat een deel van de initiatieven zo toch door de gemeente kan worden ondersteund. Daarover wordt nog met die partijen contact opgenomen.

Tweede ronde

Daarnaast komt er een tweede ronde van de tenderregeling. Daarbij kunnen verenigingen opnieuw een aanvraag indienen. Dat kan in het najaar. Meer informatie is te vinden op www.weert.nl/tenderregeling.

 

Laat een reactie achter

Vermeld hier alsjeblieft je reactie!
Vermeld hier alsjeblieft je naam