Basisregistratie personen, belangrijk voor u en de overheid

basisregistratie

Bergen – Elke gemeente is wettelijk verplicht informatie over haar inwoners op te nemen in de Basisregistratie personen (BRP). In de BRP staan bijvoorbeeld naam, adres, geboortedatum en -plaats, nationaliteit, huwelijk of geregistreerd partnerschap, ouders en kinderen en het Burgerservicenummer.

Sommige gegevens moet u zelf doorgeven, zoals een verhuizing of geboorte. Andere gegevens, worden automatisch opgenomen. Als u bijvoorbeeld in Nederland trouwt, geeft de ambtenaar van de burgerlijke stand dit door.

Inzien gegevens

U kunt uw gegevens inzien door met uw DigiD in te loggen op www.mijn.overheid.nl. Zijn uw gegevens niet correct? Neem dan contact op met de gemeente.
Verstrekken gegevens

Overheidsinstanties gebruiken gegevens uit de BRP om hun taken uit te voeren, bijvoorbeeld de Belastingdienst en de Sociale Verzekeringsbank. Ook gemeenten maken gebruik van de gegevens.

Geheimhouding vragen

U kunt de gemeente vragen om een beperking van het verstrekken van uw persoonsgegevens. Dat kan via www.bergen.nl. U kunt dit aanvragen voor uzelf en uw minderjarige kinderen. Geheimhouding is niet mogelijk bij instanties die uw gegevens nodig hebben om hun publiekrechtelijke taken uit te voeren. Het kan ook voorkomen dat een advocaat om uw gegevens vraagt in het kader van een gerechtelijke procedure. In dat geval vraagt de gemeente eerst om uw mening.

Meer informatie

  • www.mijn.overheid.nl
  • www.rijksoverheid.nl
  • www.bergen.nl
  • het Klant Contact Centrum, (0485) 34 83 83 of 14 0485.

Laat een reactie achter

Vermeld hier alsjeblieft je reactie!
Vermeld hier alsjeblieft je naam