Deltacommissaris: ‘Iedereen aan de slag met water in Zeeland’

Middelburg – Water is dé centrale opgave in Nederland, stelt deltacommissaris Peter Glas. ‘De komende jaren ligt er een forse uitdaging om de doelstellingen voor waterveiligheid, zoetwaterbeschikbaarheid en ruimtelijke adaptatie te halen. Opeenvolgende jaren met perioden van droogte en hitte en vele hoosbuien bevestigen die noodzaak

Water zal steeds meer moeten sturen. In investeringsbeslissingen, maar ook bij herstructureringsbeslissingen en hoe we bouwen, wonen en samenleven in onze delta. Het deltaprogramma is een nationaal samenwerkingsprogramma tussen Rijk en regio. We kijken drie generaties vooruit. Wat moet er gebeuren om Nederland ook in 2100 veilig en leefbaar te houden? Hoe kan innoveren daarbij helpen? Dat is niet alleen een opgave voor de overheid. Ook bedrijven en burgers moeten kijken wat ze hierin kunnen doen.’

Presentatie voor iedereen

Op 27 oktober komt Peter Glas naar Zeeland. In een presentatie, die door waterschap Scheldestromen wordt georganiseerd, staat hij stil bij wat het Deltaprogramma voor Nederland en voor Zeeland betekent. En iedereen in Zeeland kan daar bij zijn. Deelnemen is heel eenvoudig. Op www.scheldestromen.nl/live kan iedereen op 27 oktober vanaf 12.15 uur live de presentatie volgen. Er kunnen ook vragen worden gesteld. Aan het eind worden enkele vragen uitgekozen en door dijkgraaf Poppelaars voorgelegd aan de deltacommissaris.

Waterschapswerk

Met kerntaken als droge voeten en voldoende water in de sloot, is klimaat de rode draad in het beleid en handelen van waterschap Scheldestromen. We passen ons werkgebied en werkwijze aan zodat hitte, extreme droogte, fikse buien en een stijgende zeespiegel niet direct bedreigend zijn. Zo werken ruim 460 medewerkers continu aan klimaatbestendige waterkeringen en watersystemen. We streven naar een energieneutraal waterschap in 2025 en een volledig circulair waterschap in 2050.

Daarbij houden we de kosten zo laag mogelijk door slim en proactief te handelen. Naast waterschapsdoelen dragen we bij aan de Klimaatadaptatie Strategie Zeeland (KaSZ) en de Regionale Energie Strategie (RES) voor een veilig en duurzaam Zeeland, nu en in de toekomst. Wij zijn ook actief betrokken bij het Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta waarin waterveiligheid en zoetwatervoorziening worden besproken. Deze twee onderwerpen zijn onze kerntaken. Regionale afstemming tussen overheden bij de uitvoering van deze kerntaken is voor het waterschap van groot belang.

Deltacommissaris

Peter Glas is sinds 1 januari 2019 deltacommissaris. Als regeringscommissaris maakt hij voorstellen voor het nationaal Deltaprogramma, inclusief de financiële consequenties daarvan. Zijn functie is verankerd in de Deltawet die op 1 januari 2012 in werking trad. De Deltawet omschrijft de bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden van de deltacommissaris, die onder andere  adviezen uitbrengt aan bewindspersonen. De deltacommissaris zorgt voor draagvlak voor het Deltaprogramma via optredens in de media en presentaties en toespraken.  

Laatste Nieuws

Bewolkt en regen, vanochtend van het zuiden uit droog

Verwachting voor vandaag en morgenHet is zwaar bewolkt en er valt vrijwel overal regen of motregen. De minimumtemperatuur loopt uiteen van 3°C in het...

Provincie Zeeland stelt geld beschikbaar voor busvervoer

Vanwege het coronavirus is het gebruik van openbaar vervoer in Zeeland gedaald met ruim 40% ten opzichte van 2019. Om die reden lopen vervoersbedrijven...

630 kinderen in Krimpenerwaard krijgen ook sinterklaascadeau

Krimpenerwaard - Dit jaar ontvangen ruim 630 kinderen in Krimpenerwaard die bekend zijn bij de welzijnsorganisaties stichting WON, SWOK-Midden, SWOS, Krimpenerwaard Intercultureel (KIC) en...

Dronetaxi’s zijn de toekomst, gemeenten willen invloed in luchtruim boven de stad

Enschede - Dronetoepassingen nemen letterlijk een vlucht. Dit biedt enorme kansen voor hulpdiensten, de inspectie van vitale infrastructuur en gebouwen en het vervoer van...

Wat is er huiselijk aan geweld?

hui·se·lijk (bijvoeglijk naamwoord, bijwoord) huiselijk dus op het huis of het huishouden betrekking hebbend Tot zover heeft Van Dale gelijk. Maar ik vind niks huiselijks aan...

Bewolkt en af en toe regen, vanaf vrijdagochtend van het zuiden uit droog

Verwachting voor vandaag en morgenHet is zwaar bewolkt en het regent of motregent af en toe. De minimumtemperatuur loopt uiteen van 4°C in het...

Bewolkt en van het westen uit (mot)regen. Donderdag bewolkt en regenachtig

Verwachting voor vandaag en morgenHet is zwaar bewolkt en met name in het westen kan er lokaal af en toe motregen vallen. Geleidelijk breidt...

Waardebonnen voor huiseigenaren die energie willen besparen

Tytsjerksteradiel - Huiseigenaren in de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel kunnen tot en met 1 maart 2021 waardebonnen krijgen als zij maatregelen nemen om hun...

3e Steun- en herstelpakket speelt in de regio een grote rol.

Amsterdam - Het 3e steun- en herstelpakket bevat naast een verlenging van de steunmaatregelen zoals de NOW en de Tozo, een aanvullende sociaal pakket...

Vandaag grijs, meest droog. Donderdag bewolkt en regenachtig

Verwachting voor vandaag en morgenHet is zwaar bewolkt en met name in het westen kan er lokaal af en toe motregen vallen. De maximumtemperatuur...

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here