Samenwerking Voedselbank en gemeente bij bestrijden armoede

voedselbank
Foto: J. Rietveld © Regio Online

Zutphen – Eind februari verhuist de Voedselbank naar De Mars. De gemeente Zutphen ondersteunt de Voedselbank hierbij met een jaarlijkse financiële bijdrage in de kosten van haar werkzaamheden.
Daarnaast willen de gemeente Zutphen en de Voedselbank nauwer gaan samenwerken om Zutphense inwoners in armoede te helpen. Naar verwachting ondertekenen Gert Vrieze van de Voedselbank en wethouder Annelies de Jonge daarom in februari een samenwerkingsovereenkomst.

Verhuizing van de voedselbank eind februari

De Voedselbank verhuist in het eerste kwartaal van dit jaar naar een pand aan de Hermesweg op De Mars bij de Voordeelmarkt op de hoek van de Gerritsenweg. Vorig jaar heeft de gemeente Zutphen samen met de Voedselbank gezocht naar een nieuw onderkomen, omdat het pand aan de Groenmarkt door de huidige eigenaar is verkocht. De nieuwe locatie op het bedrijventerrein biedt onder meer een wachtruimte voor de
klanten die op de Groenmarkt buiten moesten staan. Ook is er voldoende ruimte voor een kleine keuken, voor een kantoortje voor de intake en voor loketten waar voorlichting kan worden gegeven over armoedebestrijding. De nieuwe locatie is goed bereikbaar voor klanten, vrijwilligers en bevoorrading. Kortom de Voedselbank is ingenomen met de nieuwe locatie. Gert Vrieze, voorzitter van de Voedselbank: “Met dankbaarheid kijk ik terug op de afgelopen 10 jaar. De eigenaar van het pand aan de Groenmarkt zijn we zeer
erkentelijk voor al die jaren gratis onderdak.” En vooruitblikkend: “Wij zijn de gemeente heel dankbaar voor het dragen van de huurkosten van het nieuwe onderkomen”. De verhuizing brengt hoge kosten met zich mee, de Voedselbank is gehouden aan voedselveiligheidseisen en wil een veilige werkomgeving zijn voor de
medewerkers. Er worden al donaties ontvangen om de éénmalige verhuiskosten te kunnen betalen, maar meerdere sponsoren zijn van harte welkom! Ook komt de voedselbank graag in contact met nieuwe vrijwilligers voor uiteenlopende functies.

Samenwerkingsovereenkomst

De Voedselbank gaat haar klanten actief wijzen op voorzieningen, minimaregelingen en andere mogelijkheden die er zijn om armoede tegen te gaan. Dat is de insteek van de samenwerking die de Voedselbank en de gemeente Zutphen aan willen gaan. Op dit moment wordt aan een samenwerkingsovereenkomst gewerkt en waarschijnlijk wordt die in februari door voorzitter Gert Vrieze en wethouder Annelies de Jonge ondertekend. Wethouder Annelies de Jonge van Werk en Inkomen: “We merken dat nog te veel mensen de weg niet weten te vinden of hulp en zorg mijden. Daarom is deze samenwerking erg belangrijk en goed. Hiermee helpen we onze inwoners. Uiteindelijk wil iedereen een
zorgeloze toekomst waarbij je niet je hand op hoeft te houden. Een toekomst waarbij je niet afhankelijk bent, maar waar je zelf over gaat.”

Laat een reactie achter

Vermeld hier alsjeblieft je reactie!
Vermeld hier alsjeblieft je naam