Bezoek Koning viering 200 jarig bestaan Maatschappij van Weldadigheid

Westerveld – Vrijdag 20 april 2018 bracht Zijne Majesteit de Koning een bezoek aan de viering van het 200 jarig bestaan van de Maatschappij van Weldadigheid. Een uniek stukje vaderlandse geschiedenis werd verteld, geschiedenis die doorgegeven moet worden. Verder werd er laten zien hoe scholieren, ondernemers en de gemeente Westerveld met de idealen van toen, in deze tijd bijdragen aan de toekomst, aan de gebiedsontwikkeling van Frederiksoord en omgeving; een proeftuin waar ruimte is voor het ontwikkelen en uitvoeren van idealen.

Tuinbouwschool

In het ‘lab’ van de voormalige Tuinbouwschool presenteerden vier initiatieven zich in een Proeftuin. Deze concrete initiatieven zijn bezig met sociale vernieuwing vanuit ‘participatie & werk’ en ‘zorg & leren’ in omgeving Frederiksoord.

Initiatiefnemers

De initiatiefnemers uit het gebied laten zien vanuit welke visie zij invulling geven aan hun sociaal en duurzaam ondernemerschap en hoe zij op hun manier bijdragen aan een inclusieve samenleving en aan innovatie/sociale vernieuwing. Alle initiatieven zijn te relateren aan hoe zij in deze huidige tijd vanuit eigen idealen handelen, zoals Johannes van den Bosch 200 jaar geleden, ook deed. Het gaat om de menselijke maat, gericht op individuele talenten en interesses van mensen.

Bezoek Koning viering 200 jarig bestaan Maatschappij van Weldadigheid
ZM Koning – Jan Meijer en Ruud Slot – Foto: © Wilbert Bijzitter

Het Kiemhuis

Het leerwerkbedrijf en zorgboerderij het Kiemhuis is zelfstandig en werkt samen met organisaties en instellingen die cliënten leveren. Ondernemer Jan Meijer verbindt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt met werk en scholing en ziet aan de lopende band oplossingen. Manieren om vraag en aanbod aan elkaar te verbinden, mensen te ontwikkelen en tegelijkertijd natuurbeheer betaalbaar te houden, of bijensterfte tegen te gaan. Zo biedt het Kiemhuis plek aan een groep hoogopgeleide dementerende ouderen. Door aan te sluiten op hun eigen niveau en interesse in klassieke muziek ervaren zij een zinvolle dagbesteding i.p.v. in een ‘standaard’ programma te laten ondersneeuwen. Dit ontlast de mantelzorgers.

De academie voor wonen, werken en leren presenteert zich met 2 elementen

  • Leren en innoveren onder 1 dak: studenten laten zien hoe zij bezig zijn met innovatie en zorgvraagstukken, hoe zij op een nieuwe manier onderwijs volgen en samen met de betrokken zorgonderneming praktijkonderzoek doen om vernieuwende concepten en oplossingen te ontdekken voor zorgvragen en onderwijsroutes.
  • Wonen onder 1 dak: tienermoeders en ouderen ontmoeten elkaar. Zij delen hun wensen en dromen in wat zij voor elkaar kunnen betekenen wanneer zij echt samen onder 1 dak wonen in de academie.

‘t Werkt – de stap naar werk dat bij jou past

‘t Werkt is een bedrijfsverzamelgebouw in de buurt waar diverse organisaties die actief zijn op het gebied van scholing, arbeid en coaching zich hebben gevestigd. De initiator is Ronald Visser van Bats Uitzendburo. De aanpak is gericht op het leggen van verbindingen die leiden tot beweging. De focus is mens en buiten en daarachter zit ‘vertrouwen, verbinding en veiligheid’.

Gemeente Westerveld: Aan het werk, hoe kan het wel?

De Participatiewet moet mensen die nu nog aan de kant staan, meer kansen bieden. Gemeente Westerveld streeft ernaar dat zoveel mogelijk inwoners naar eigen vermogen mee doen en voorzien in hun eigen inkomen. Betrokken organisaties zijn niet altijd in staat om beweging te creëren of de medewerkers handelen vanuit eigen organisatiebelang en bestaande processen, waardoor er weinig verbinding is met andere instellingen die ook betrokken zijn bij de werkzoekende.

Dit vraagt om vernieuwing, om anders kijken, om experimenteren. In 2017 is de gemeente gestart de samenwerking met ‘Sterk uit armoede’. Deze aanpak laat mensen die in armoede leven, zelf verkennen hoe ze een nieuw perspectief kunnen creëren om hun situatie te verbeteren. Zij zijn hiertoe zelf in staat. Gewoon en zonder stigma. De aanpak zet opgeleide ‘ervaringsdeskundigen in generatiearmoede en sociale uitsluiting’ in als (betaalde) tandems van professionals bij maatschappelijke organisaties en andere werkgevers. Mensen die zelf langdurige armoede en sociale uitsluiting hebben ervaren, slaan de brug tussen mensen in armoede en professionals. De aanpak zet, naast de financiële focus, de sociaalpsychologische component in het doorbreken van armoede centraal. Gemeente Westerveld is een van de Drentse gemeenten die deelneemt aan deze aanpak.

Rol gemeente Westerveld bij initiatieven

Gemeente Westerveld wil een aanjager zijn in het proces van sociale vernieuwing. Zij wil experimenteren door kleinschalig in de praktijk te leren. Dit vraagt dan ook om echt samen te werken met mensen uit de praktijk: beginnen aan een zoektocht waarbij niet vooraf exact duidelijk is wat de opbrengst zal zijn. Het vraagt om een wederkerige relatie met de ander en om anders, breder en verder te mogen kijken dan wat we gewend zijn.

Voorbeeld samenleven in toekomst

De gemeente Westerveld gelooft dat Frederiksoord, een van de koloniedorpen, ook nu, met deze historische relevantie en het urgentiebesef in de hedendaagse maatschappij, de plek kan zijn waar nieuwe manieren ontdekt mogen worden. Manieren die de basis vormen voor het samenleven in de toekomst. Sterker nog, onze droom is dat Frederiksoord zich ontwikkelt tot een episch centrum, hét voorbeeld, van sociale vernieuwing in Nederland en daarbuiten. Dat we andere denkrichtingen en oplossingen ontdekken. Hoe mooi zou het zijn dat Frederiksoord dan ook nu, net zoals toen, volop bijdraagt aan het bieden van kansen aan mensen om een goed en gezond bestaan te behouden of op te bouwen? Juist in deze tijd. Dan mogen we niet afwachten en blijven praten, dan hebben we opnieuw te creëren. Want als we de toekomst willen beïnvloeden, dan moet je NU iets doen.

Laatste Nieuws

Provincie Zeeland stelt geld beschikbaar voor busvervoer

Vanwege het coronavirus is het gebruik van openbaar vervoer in Zeeland gedaald met ruim 40% ten opzichte van 2019. Om die reden lopen vervoersbedrijven...

630 kinderen in Krimpenerwaard krijgen ook sinterklaascadeau

Krimpenerwaard - Dit jaar ontvangen ruim 630 kinderen in Krimpenerwaard die bekend zijn bij de welzijnsorganisaties stichting WON, SWOK-Midden, SWOS, Krimpenerwaard Intercultureel (KIC) en...

Dronetaxi’s zijn de toekomst, gemeenten willen invloed in luchtruim boven de stad

Enschede - Dronetoepassingen nemen letterlijk een vlucht. Dit biedt enorme kansen voor hulpdiensten, de inspectie van vitale infrastructuur en gebouwen en het vervoer van...

Wat is er huiselijk aan geweld?

hui·se·lijk (bijvoeglijk naamwoord, bijwoord) huiselijk dus op het huis of het huishouden betrekking hebbend Tot zover heeft Van Dale gelijk. Maar ik vind niks huiselijks aan...

Bewolkt en af en toe regen, vanaf vrijdagochtend van het zuiden uit droog

Verwachting voor vandaag en morgenHet is zwaar bewolkt en het regent of motregent af en toe. De minimumtemperatuur loopt uiteen van 4°C in het...

Bewolkt en van het westen uit (mot)regen. Donderdag bewolkt en regenachtig

Verwachting voor vandaag en morgenHet is zwaar bewolkt en met name in het westen kan er lokaal af en toe motregen vallen. Geleidelijk breidt...

Waardebonnen voor huiseigenaren die energie willen besparen

Tytsjerksteradiel - Huiseigenaren in de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel kunnen tot en met 1 maart 2021 waardebonnen krijgen als zij maatregelen nemen om hun...

3e Steun- en herstelpakket speelt in de regio een grote rol.

Amsterdam - Het 3e steun- en herstelpakket bevat naast een verlenging van de steunmaatregelen zoals de NOW en de Tozo, een aanvullende sociaal pakket...

Vandaag grijs, meest droog. Donderdag bewolkt en regenachtig

Verwachting voor vandaag en morgenHet is zwaar bewolkt en met name in het westen kan er lokaal af en toe motregen vallen. De maximumtemperatuur...

Vandaag grijs, meest droog. Donderdag bewolkt en wat regen

Verwachting voor vandaag en morgenVandaag is het grijs, maar blijft het op de meeste plaatsen droog. In de ochtend komt in het zuidoosten lokaal...

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here