Hellendoornse sportclubs aan de slag voor rookvrije sportaccommodaties

Hellendoornse sportclubs
diema / Pixabay

Hellendoorn – Woensdag 24 januari spraken Hellendoornse sportclubs tijdens een bijeenkomst over rookvrije sportaccommodaties, gezamenlijk de intentie uit, dat zij stappen willen zetten om de sportparken daadwerkelijk rookvrij te maken. Deze sportclubs maken gebruik van een gemeentelijke buitensportaccommodatie. 

Hellendoornse sportclubs

Op initiatief van de gemeente Hellendoorn kwamen acht voetbalverenigingen, de
hockeyvereniging en de korfbalvereniging bijeen om te praten over rookvrije
accommodaties. Een van de speerpunten in het gemeentelijk gezondheidsbeleid is het
ontmoedigen van roken. Daarom ondersteunt de gemeente de campagne ‘Op weg
naar een rookvrije generatie’, een gezamenlijk initiatief van de Hartstichting, het
Longfonds en het KWF Kankerfonds. Doel van de campagne is het beschermen van
opgroeiende kinderen tegen de schadelijke gevolgen van (mee)roken en de verleiding
om te gaan roken.

Niet roken tijdens jeugdactiviteiten

“Wij zijn van mening dat kinderen een sportclub moeten associëren met een gezonde
plek. Zichtbaar roken hoort daar niet meer bij,” aldus Johan Coes, wethouder Sport
en voorzitter van de Bestuurscommissie voor de Lichamelijke Opvoeding en de Sport.
(BLOS) “In juni van het afgelopen jaar heeft de BLOS daarom besloten zich hard te
maken voor de totstandkoming van rookvrije sportaccommodaties. Eerste stap was
het rookvrij maken van onze gemeentelijke binnensportaccommodaties, o.a. door
rookvrije entrees in te richten. Aan Hellendoornse sportclubs, gehuisvest op gemeentelijke
sportparken, is vervolgens aan het begin van seizoen 2017/2018 gevraagd of zij aan
willen haken bij de campagne ‘Op weg naar een rookvrije generatie’ en willen
invoeren dat er tijdens jeugdactiviteiten niet wordt gerookt. De bijeenkomst van 24
januari was bedoeld om met elkaar in gesprek te gaan en van elkaar te leren.”

Rookvrij maken van de sportparken

Tijdens de avond beantwoordden Rosalie Huisman en Weslie Gerrits namens de
Hartstichting en Marlie Cerneus namens de GGD vragen van de clubs. Al snel bleek
dat alle aanwezige clubs de boodschap van de campagne onderschrijven en actief aan
de slag willen met het rookvrij maken van de sportparken in de gemeente. Sommige
clubs waren al begonnen met concrete afspraken, andere nog niet. De ervaring leert
dat afspraken over rookvrije jeugdactiviteiten binnen een gewenningsperiode van
twee maanden worden geaccepteerd. Dat feit deed enkele clubs overwegen het
geheel rookvrij maken eerder in te voeren.

Ambitie: rookvrije sportparken in seizoen 2019-2020
Om de boodschap van de campagne goed in te laten bedden is besloten gezamenlijk
naar buiten te treden en de ambitie te richten op het seizoen 2019/2020. De
gemeente zal dan ook haar gebruiksvoorwaarden op dit punt aanpassen.

Laat een reactie achter

Vermeld hier alsjeblieft je reactie!
Vermeld hier alsjeblieft je naam