Restanten grachtmuur en brug ontdekt bij werkzaamheden

grachtmuur

Kampen – Op woensdag 20 juni zijn bij werkzaamheden aan de voet van de Cellebroederspoort in Kampen restanten ontdekt van een laatmiddeleeuwse grachtmuur. De restanten bevatten ook de aanzet van het gewelf van een 16e-eeuwse brug. Tussen de grachtmuren stroomde ooit de gracht van de Cellebroedersweg. Tot en met 29 juni wordt verder archeologisch onderzoek gedaan. Dit levert naar verwachting geen vertraging op voor de herinrichting van de Ebbingestraten.

Stadsarcheoloog Alexander Jager heeft het muurwerk onderzocht. De restanten hebben een gemiddelde tot hoge wetenschappelijke waarde. Mogelijk is op deze plek ooit een zijtak van de IJssel ontstaan. Deze waterloop vormde op den duur een verbinding tussen de Burgel en de Zuiderzee en werd De Reeve genoemd. Tijdens de stadsuitbreiding van Kampen tussen 1462 en 1505 kwam het laatste deel van De Reeve in de stad te liggen en werd dit water omgevormd tot een gracht door de Cellebroedersweg. De gevonden muurdelen zijn overblijfselen van de toenmalige gracht. Het restant van de brug is van latere datum en dateert uit de 16e eeuw. Vermoedelijk is de gracht door de Cellebroedersweg in de 19e eeuw gedempt en zijn toen ook de brug en de grachtmuur deels gesloopt.

Archeologisch onderzoek

De restanten hebben geen directe relatie met de Cellebroederspoort en hebben geen beschermde status. Vanwege de historische en wetenschappelijke betekenis wil de gemeente Kampen de restanten onderzoeken en zoveel mogelijk behouden. Van 25 tot en met 29 juni vindt op de locatie daarom verder archeologisch onderzoek plaats. Het muurwerk wordt daarbij nauwkeurig in kaart gebracht. De locatie is in verband met de veiligheid afgezet met hekken, maar de werkzaamheden zijn ook buiten de hekken goed te volgen.

De aanleg van het regenwaterriool wordt maandag 2 juli hervat. Het archeologisch onderzoek zorgt voor een kleine vertraging van de werkzaamheden aan de kruising Ebbingestraat en Cellebroedersweg. Er zit echter voldoende ruimte in de planning, waardoor de totale herinrichting van de Ebbingestraten alsnog volgens planning verloopt.

Werkzaamheden nodig om wateroverlast te voorkomen

De restanten zijn aangetroffen bij de herinrichting van de Ebbingestraten. Onderdeel van de werkzaamheden is de aanleg van een regenwaterriool. De nieuwe riolering in de Ebbingestraten en de toekomstige aansluiting met de Cellebroedersweg zijn nodig om ook in de toekomst voldoende regenwater af te kunnen voeren. Bij het vervolg van de werkzaamheden worden alleen de hoogst noodzakelijke restanten verwijderd. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd onder begeleiding van een archeoloog.

Laat een reactie achter

Vermeld hier alsjeblieft je reactie!
Vermeld hier alsjeblieft je naam