2 provincies in gesprek met Schiphol over hinderreductie

Bestuurders uit de provincies Zuid-Holland en Utrecht vinden het positief dat de Luchtvaartsector een plan heeft gemaakt om de hinder voor omwonenden te verminderen. De bestuurders zijn echter bezorgd dat bij groei van de luchtvaart de geluidhinder toch zal toenemen. Zij vragen daarom o.a. aandacht voor het snel invoeren van hogere vliegroutes, minder nachtvluchten en vermijding van verschuiven van de hinder naar andere woonkernen.

Provincies en Schiphol in overleg

De CEO’s van Schiphol (Dick Benschop) en de Luchtverkeersleiding (Michiel van Dorst) voerden overleg met gedeputeerden en gemeentebestuurders * van de provincies Zuid-Holland en Utrecht. Aanleiding was het Programma Hinderreductie (www.minderhinderschiphol.nl) , opgesteld door Schiphol en LVNL. De bestuurders van o.a. de provincies waarderen het dat de luchtvaartsector het gesprek met de omgeving aangaat en de klachten van omwonenden ter harte neemt. Diverse wethouders brachten tijdens het gesprek concrete wensen naar voren.

Hogere aanvliegroutes

Zo pleitte Peter Glasbeek (wethouder Oegstgeest) voor hogere aanvliegroutes: “Het is door de Coronacrisis nu zeer rustig in de lucht, dus de noodzaak om vanwege veiligheid en capaciteitsproblemen zeer laag over de hele regio te vliegen is er niet meer. Dit is voor LVNL een uitgelezen moment om de maatregel hoger aanvliegen nu direct in te voeren”.

Stikstof

Guus Elkhuizen (wethouder Nieuwkoop) benadrukte ook het belang voor Schiphol om de stikstofproblematiek en de natuurbeschermingsvergunning in orde te maken.

Waterbed

Marina van der Velde-Menting (burgemeester Kaag en Braassem) uitte haar zorgen over het ‘waterbed-effect’: “Veel van de bedachte maatregelen leiden tot een verschuiving van vliegtuigbewegingen naar de Kaagbaan. Daardoor ontstaat extra hinder voor de vele bewoners in de Leidse regio, Duin- en Bollenstreek en Kaag en Braassem. Dit geeft zoveel vliegbewegingen dat er bijna geen rustmomenten meer zijn. Dit levert extra hinder en gezondheidseffecten voor onze bewoners.”

Overige wensen voor hinderbeperking

In het overleg zijn verder de volgende wensen door de bestuurders van o.a de provincies naar voren gebracht:

  • Aanzienlijk beperken van het vliegverkeer in de nacht
  • Meer rustmomenten op een dag regelen
  • Geen aanleg van een tweede parallelle Kaagbaan
  • Niet meer richten op ongebreidelde groei, maar op kwaliteit van het netwerk en van de leefomgeving.
  • De terugslag door de crisis gebruiken om deze zogenaamde ‘selectieve groei’ gedoseerd tot stand te brengen

Balans

Benschop en Van Dorst benadrukten dat zij ondanks de huidige crisis in de luchtvaart doorgaan met de hinderbeperking en juist door de crisis ook nieuwe kansen zien voor vermindering van hinder. Ook bij hen leeft de sterke wens om een betere balans tussen sector en omgeving te realiseren.

Programma Hinderreductie

LVNL en Schiphol committeren zich aan het Programma Hinderreductie, ongeacht de ontwikkeling van het aantal vliegbewegingen. Een aantal beslissingen ligt echter bij het Kabinet, zoals het aantal (nacht)vluchten en al dan niet de grondreservering aanhouden voor een eventuele Tweede Kaagbaan.

Vervolggesprekken

Schiphol en LVNL plannen vervolggesprekken om de wensen van de regionale overheden en andere stakeholders verder in kaart te brengen. Zij bekijken alle gedane suggesties en gebruiken die indien mogelijk om het Programma Hinderreductie te verbeteren.

Laatste Nieuws

Sneller met de trein van Amsterdam naar Londen

In Brussel zijn vandaag door Nederland, Frankrijk, België en het Verenigd Koninkrijk de verdragen getekend die een snellere treinreis naar Londen...

Gemeente Krimpenerwaard gaat vergaderen in Alphen aan de Rijn

Krimpenerwaard - Het gemeentehuis van Alphen aan de Rijn wordt na de zomer de fysieke vergader ruimte voor de gemeente Krimpenerwaard....

Fietslift voor trap Algerabrug op 11 juli geplaatst

Krimpen aan den IJssel - Zaterdag 11 juli wordt aan de betonnen trap aan de linkerkant van de Algerabrug een fietslift...

Proefveld bij Aver Heino begint weelderig te bloeien

Heino - Het proefveld bij de waterspeelplaats achter Boerderij Aver Heino begint weelderig te bloeien met heel veel verschillende meerjarige kruiden....

Werkbezoek gemeente en provincie aan Citta Romana

Hellevoetsluis - Vrijdag 3 juli vond een werkbezoek aan Citta Romana plaats, door gedeputeerde Anne Koning van de provincie Zuid-Holland en...

Beroepscampus omarmt op Goeree-Overflakkee

Goeree-Overflakkee - De Beroepscampus, dé plek waar vakmensen van de toekomst worden opgeleid. Met die ambitie slaan RGO, CSG Prins Maurits,...

Veronicapark in Schijndel nu fairtrade dierenpark

Schijndel - Het dierenpark in Schijndel aan de Lidwinahof, Veronicapark, is sinds 1 juli 2020 al 40 jaar in het beheer...

Kom op Amsterdam: sta op tegen racisme en discriminatie

Amsterdam - Vandaag lanceert de gemeente Amsterdam de campagne ‘Kom op Amsterdam’. Op posters in de stad, videoschermen en online wordt...

Geveltuintjes moeten Albrandswaard groener maken

Albrandswaard - Vanaf nu is het mogelijk om een geveltuin tegen je huis aan te leggen op openbare grond in Albrandswaard....

Met gasdetectiecamera op pad om geuroverlast te voorkomen

Grou - Om de dienstverlening aan de Fryske gemeenten en de provincie verder te verbeteren heeft de FUMO een gasdetectiecamera aangeschaft...

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Regio Online Nederland gebruikt cookies voor het optimaal functioneren van haar website, het bijhouden van statistieken via analytische cookies en genereren van inkomsten via marketing cookies. Door gebruik te maken van deze cookies kunnen wij naast een goede beleving voor onze lezers, de diensten van de website gratis en openbaar houden, zonder abonnementen of andere kosten. Accepteer deze cookies om verder te kunnen lezen. Dit hoeft maar eenmalig, tenzij u de browser en cookie geschiedenis van uw browser leegt. Dan zal opnieuw om toestemming gevraagd worden. De cookie waarmee u deze voorwaarden accepteert is over het algemeen 1 jaar geldig. Daarna wordt opnieuw om toestemming gevraagd.
Voor meer vragen kan er contact opgenomen met de redactie via 0180 68 44 24
Regio Online Nederland gebruikt cookies voor het optimaal functioneren van haar website, het bijhouden van statistieken via analytische cookies en genereren van inkomsten via marketing cookies. Door gebruik te maken van deze cookies kunnen wij naast een goede beleving voor onze lezers, de diensten van de website gratis en openbaar houden, zonder abonnementen of andere kosten. Accepteer deze cookies om verder te kunnen lezen. Dit hoeft maar eenmalig, tenzij u de browser en cookie geschiedenis van uw browser leegt. Dan zal opnieuw om toestemming gevraagd worden. De cookie waarmee u deze voorwaarden accepteert is over het algemeen 1 jaar geldig.