360 miljoen voor verbetering ventilatie in scholen

Binnenland Zo’n 11 procent van de onderzochte schoolgebouwen voldoet niet aan de wettelijke ventilatienormen, maar veel scholen zijn nog bezig de situatie op hun locatie te onderzoeken. Dat blijkt uit de inventarisatie door het Landelijke Coördinatieteam Ventilatie op Scholen, die minister Slob vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het kabinet stelt 360 miljoen euro beschikbaar om schoolbesturen en gemeenten te helpen met aanpassingen aan het ventilatiesysteem.

Het RIVM constateert op basis van de huidige kennis dat er geen aanwijzingen zijn dat aerosolen een relevante rol spelen bij de verspreiding van het coronavirus. Overdracht vindt volgens de experts vooral plaats via druppelinfectie, bijvoorbeeld als besmette mensen hoesten of niezen. Het RIVM adviseert om in ieder geval de bestaande regelgeving op het gebied van ventilatie te volgen. Dat geldt ook voor scholen. Bovendien leren leerlingen het beste in een prettige omgeving met gezonde lucht.

Bestaande eisen

Alle schoolgebouwen moeten dus voldoen aan de bestaande wettelijke normen voor een gezond binnenklimaat. Minister Slob heeft het Landelijke Coördinatieteam Ventilatie op Scholen onder leiding van Doekle Terpstra gevraagd scholen hierbij te helpen en in kaart te brengen in hoeverre scholen voldoen aan de bestaande eisen.

Onderzochte scholen 

Het Coördinatieteam constateert dat 38 procent van de onderzochte schoolgebouwen voldoet aan de bestaande normen voor een prettige lucht in de klas (2678 locaties). Van de scholen voldoet 11 procent nog niet en zijn technische aanpassingen nodig (777 locaties). Bij de overige scholen loopt het onderzoek nog of kon het onderzoek nog niet uitgevoerd worden.

360 miljoen

,,Het is belangrijk dat scholen zich houden aan de bestaande normen voor een gezonde lucht in de klas. Dan kunnen leerlingen zich goed concentreren en leraren in een prettige omgeving hun werk doen. De scholen die nog niet voldoen aan de normen, zijn verplicht dit aan te pakken. Wij ondersteunen ze daarbij”, zegt minister Slob van Basis- en Voortgezet Onderwijs. Ventilatie in het schoolgebouw is primair de verantwoordelijkheid van schoolbesturen en/of gemeenten. Het kabinet stelt 360 miljoen euro beschikbaar voor technische aanpassingen, waarvan het eerste deel dit jaar al benut kan worden.

Advies op maat

,,Welke aanpassingen er precies nodig zijn, verschilt sterk per school”, zegt Doekle Terpstra, voorzitter van het Coördinatieteam. ,,In sommige gebouwen zijn grote technische aanpassingen nodig, andere scholen kunnen het oplossen door bijvoorbeeld tussen lessen door meer te luchten.”

Scholen die niet aan de normen voldoen, krijgen hierover nu al advies op maat van de GGD, de arbodienst of kenniscentrum Ruimte OK. Daarnaast is er door het Coördinatieteam een praktische handleiding voor scholen opgesteld met algemene maatregelen die ze nu al kunnen treffen, zoals extra ventilatieroosters aanbrengen of aanvullend luchten in de pauzes. Meer informatie hierover kunnen scholen vinden op www.weeropschool.nl/ventilatie. In sommige gevallen is er een langer durend plan nodig om bouwtechnische aanpassingen te doen. Met korte termijnmaatregelen kunnen de lessen gewoon doorgaan. De GGD geeft ook aan dat het scholen niet zal adviseren om te sluiten wegens ventilatie die te wensen overlaat.

Lopende onderzoeken

Uit de inventarisatie blijkt dat veel scholen nog bezig zijn met het onderzoeken van het ventilatiesysteem. Dat kan zijn omdat er geen technici beschikbaar waren, of omdat het geen prioriteit kreeg. De komende tijd zullen scholen doorgaan met hun onderzoek, zodat elke school weet of het aan de bestaande normen voldoet. Scholen informeren hun personeel en ouders zelf over hoe het zit in hun schoolgebouw.

Coördinatieteam

Het Landelijk Coördinatieteam onder leiding van Doekle Terpstra bestaat uit vertegenwoordigers van de PO-raad, de VO-raad, GGD GHOR Nederland, VNG en het ministerie van OCW. De inventarisatie is gebaseerd op een door schoolbesturen ingevulde vragenlijst, de respons is goed voor 79 procent van de in totaal 9331 schoolgebouwen van het primair en voortgezet onderwijs in Nederland.

Laatste Nieuws

Enkele buien. Morgen overdag tijdelijk droog, later regen

Verwachting voor vandaag en morgenHet is vannacht half tot zwaar bewolkt en er komen enkele buien voor, mogelijk met onweer en hagel. De minimumtemperatuur...

Buiig. Morgen overdag tijdelijk droog, later regen

Verwachting voor vandaag en morgenVanavond is het overwegend bewolkt en komen er geregeld buien voor, lokaal ook met onweer en hagel. Plaatselijk kan er...

Nieuwe Dr. Damschool Het Hogeland aardbevingsbestendig gebouwd

Het Hoge Land - De bouw van de nieuwe aardbevingsbestendige Dr. Damschool in Uithuizermeeden is begonnen. Tijdens de bouw zijn de...

Oude auto’s en busjes niet meer welkom in Afrika

Binnenland - Veel auto's en busjes die vanuit Nederlandse havens naar Afrika op transport gaan, zijn sterk verouderd. Ze hebben een...

Gratis herbruikbare mondkapjes voor Hoornse minima

Hoorn - De gemeente Hoorn gaat op korte termijn herbruikbare mondkapjes uitdelen aan inwoners met een laag inkomen. Hiermee wil de...

Politie in gemeentehuis Tubbergen

Emil Baveld, teamchef van het politie basisteam Noordoost-Twente hoopt met de prominentere plek van de politie Tubbergen in het Glashoes weer...

Voortijdige schoolverlaters krijgen betere ondersteuning

Enschede - De afgelopen 4 jaar heeft de Twentse aanpak -de uitwerking van het landelijke programma om het aantal voortijdig schoolverlaters...

Minima in Zuidplas ontvangen een mondkapje

Stichting Zuidplas Helpt en de Boodschappenkast hebben honderden mondkapjes uitgedeeld aan minima in Zuidplas. Binnenkort gaat de voedselbank in Moordrecht ook...

Schapen uit wijk Corlaer tijdelijk naar winterweide en stal

In de wijk Corlaer in Nijkerk onderhouden schapen de grasbermen en terreinen met ruig gras. Behalve dat het een mooi gezicht...

Extra werkzaamheden aan de Aardbeienbrug

Het dek van de Aardbeienbrug is opgebouwd uit een stalen constructie met daarop composiet dekplanken. Het blijkt nu dat de composiet...

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here