Kwaliteit levert NS opnieuw beheer hoofrailnet op na 2024

Uit oogpunt van kwaliteit en stabiliteit gaat de concessie voor het landelijke spoorwegnet (hoofdrailnet) na 2024 opnieuw naar NS. Voor internationale verbindingen en op een aantal regionale lijnen moet er juist meer ruimte komen voor concurrentie. Dat schrijft staatssecretaris Stientje van Veldhoven (I&W) in een brief aan de Tweede Kamer. Het openbaar vervoer in Nederland moet de komende jaren nóg beter en aantrekkelijker worden. Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor de trein.

Kwaliteit

Sleutelwoorden in het spoorboekje – het voorstel marktordening spoor – van de staatssecretaris zijn snel, comfortabel, betrouwbaar, toegankelijk en betaalbaar. “Ons ov, en zeker ook het vervoer per trein, is van hoge kwaliteit. De punctualiteit en de waardering stijgen al jaren op rij. Dat is de verdienste van al die machinisten, treinconducteurs, de verkeersleiding, veiligheids- en servicemedewerkers en vele anderen. Het gaat erom dat we het maximale uit het systeem halen, zowel voor de reiziger van nu als de reiziger van straks”, aldus Van Veldhoven.

Effect corona op reizigersaantallen nog onduidelijk

Tot aan het uitbreken van de coronacrisis reisden dagelijks 1,3 miljoen mensen met de trein; fors meer (+18%) dan vijf jaar gelden. Afgelopen jaar was de groei zelfs bijna 4%. Volgens de laatste prognoses zet de groei door, al moet de invloed van de coronacrisis daarin nog worden verwerkt. Het effect van corona op de reizigersaantallen voor de lange termijn is nog niet duidelijk. Zeker is wel dat het aantal inwoners blijft groeien, vooral in de stedelijke gebieden. Juist daar speelt het ov en de kwaliteit ervan een zeer belangrijke rol. Ook zien reizigers openbaar vervoer en andere vormen van mobiliteit, zoals deelauto’s en deelscooters, steeds meer als één geheel. Mensen willen hun reis zo drempelloos mogelijk maken en daar gemakkelijk digitaal voor kunnen plannen, boeken en betalen.

Landelijk spoorwegnet en HSL-Zuid

NS blijft ook na 2024 de belangrijkste vervoerder op het hoofdrailnet. De prestaties en kwaliteit van NS zijn goed; ook in vergelijking met andere Europese spoorbedrijven. Onderzoek wijst bovendien uit dat aanbesteden van het huidige hoofdrailnet zeer complex en risicovol is, wat uiteindelijk nadelig kan uitpakken voor zowel de reiziger als de belastingbetaler. Staatssecretaris Van Veldhoven kiest er daarom voor de nieuwe concessie onderhands aan NS te gunnen. “Dit biedt stabiliteit en het geeft de beste mogelijkheid om het personenvervoer per spoor verder te verbeteren.

NS moet blijven inspelen op reizigersaantallen

Voorwaarde is wel dat NS blijft inspelen op de verwachte reizigersaantallen en nieuwe ontwikkelingen. Ook moeten de – al goede – prestaties en kwaliteit verder omhoog, zodat treinen nog vaker op tijd rijden en reizigers altijd goed geïnformeerd zijn.” De binnenlandse treindienst over de hogesnelheidslijn (IC-direct op de HSL-Zuid) is sterk verweven met de rest van de dienstregeling en blijft onderdeel van de hoofdrailnetconcessie. Dat is gunstig voor de reiziger.

Meer ruimte voor internationale verbindingen

Goede internationale treinverbindingen geven een economische impuls en leveren een bijdrage aan de klimaatopgave. Zeker voor de kortere afstanden vormt de internationale trein een duurzaam en comfortabel alternatief voor de auto of het vliegtuig. Belangrijk speerpunt van de marktordening spoor zijn daarom snellere treinverbindingen, met dus kortere reistijd, naar onder meer Berlijn, het Ruhrgebied (Düsseldorf, Duisburg, Essen) en Londen. Staatssecretaris Van Veldhoven ziet daarnaast ook mogelijkheden om ruimte te geven aan treinvervoerders om per 2025 nieuwe internationale verbindingen te exploiteren. Bedrijven kunnen dan gebruikmaken van de vrije ruimte op het spoor en rijden zonder concessie. De komende periode wordt nader onderzocht welke internationale verbindingen zo tot stand kunnen komen.

Regionaal spoorvervoer

Om in de toekomst het regionale ov voor de reiziger verder te optimaliseren en van kwaliteit te blijven voorzien houdt de staatssecretaris de mogelijkheid open om sprinterdiensten te decentraliseren. Dit mag echter geen negatieve effecten hebben op de intercityverbindingen in de betreffende regio’s en ook niet leiden tot versnippering van het netwerk. Van de vier in het Regeerakkoord genoemde regionale verbindingen is de inzet om de sprinterdienst Zwolle – Leeuwarden per 2025 te decentraliseren. De lijnen Zwolle – Groningen en Apeldoorn – Enschede gaan mogelijk in een later stadium op in bestaande regionale concessies, als dit een verbetering voor de reiziger oplevert. Voor de verbinding Dordrecht – Breda is al duidelijk dat die meerwaarde er niet is. Deze lijn wordt dan ook niet gedecentraliseerd.

Stationsagenda

Gezien het toenemende maatschappelijke belang van het station komt staatssecretaris Van Veldhoven binnenkort met een Stationsagenda. Daarin worden met NS, ProRail en andere betrokken partijen prestatie-afspraken gemaakt over reizigerswaardering, toegankelijkheid en sociale veiligheid. Stations groeien steeds meer uit tot knooppunten (hubs) waar stedelijke ontwikkeling, trein-, stads- en streekvervoer en deelmodaliteiten samenkomen. Reizigers moeten op alle stations adequate reisinformatie en kwaliteit aangeboden krijgen van vervoeraanbieders, of dat nu OV-vervoerders zijn of deelvervoerders. En op kleine stations met een belangrijke waarde voor de omgeving krijgen vervoerders, maatschappelijke organisaties en vrijwilligers meer mogelijkheden om activiteiten te ontplooien, zodat deze stations ook een sociale functie krijgen.

Vervolgtraject

Het voorstel marktordening spoor is de eerste stap in de concessieverlening voor het hoofdrailnet. In een volgende fase worden de voorwaarden, kwaliteit, eisen en kosten nader uitgewerkt. Het definitieve besluit over de concessieafspraken valt naar verwachting eind 2023.

Laatste Nieuws

Koepelcomplex Breda: meedenken over invulling

Breda - Vanaf 3 augustus kan iedereen via PlanBreda.nl meedoen aan een enquête over de toekomstige invulling van het Koepelcomplex. De...

2 rotonden in Schagen krijgen kunstwerk

Schagen - Op 2 rotonden in gemeente Schagen komt een blijvend kunstwerk. Eén in stad Schagen bij bedrijventerrein De Witte Paal...

2-daags tennisevenement Krimpenerwaard succesvol verlopen

Krimpenerwaard - De 3 organiserende tennisverenigingen uit de Krimpenerwaard kijken terug op een succesvol 2-daags tennisevenement. TCO Ouderkerk aan den IJssel,...

Hennie en Frits toch in het zonnetje gezet voor 60-jarig huwelijk

Purmerend - Op 30 juli zou het 60-jarige huwelijk van Hennie (85) en Frits (88) de Groot, feestelijk gevierd gaan worden...

55-plussers ontmoeten elkaar bij Sportpark Groenoord

Schagen – Een sociale plek voor 55-plussers. Lekker bewegen, een kop koffie drinken, een goed gesprek voeren. Dat is waar de Derde...

Waterflessen GGD cadeau: warm weer is een gezondheidsrisico!

Delft - Om kwetsbare inwoners te beschermen heeft de GGD Haaglanden Waterflessen ontwikkeld met een begeleidende brief met tips die deze...

Nieuwe slijtlaag voor diverse wegen rondom Cuijk

Cuijk e.o. – Van 17 t/m 26 augustus wordt op diverse wegen in het buitengebied een nieuwe slijtlaag aangebracht van de...

Nieuwe subsidie ‘Regenwater vasthouden gemeente Barneveld’

Barneveld - Goed nieuws voor de inwoners in Barneveld die graag het regenwater op een andere manier willen opvangen in hun...

Zonnepanelenactie in gemeente Baarle-Nassau van start

Baarle-Nassau - De gemeente Baarle-Nassau start een zonnepanelenactie voor haar inwoners. Doordat steeds meer bedrijven de aanleg van zonnepanelen aanbieden, is...

Bloemen breien en haken voor bouwhekken

Hoogezand - Burgemeester Adriaan Hoogendoorn vraagt alle inwoners van Midden-Groningen bloemen te haken of te breien die de bouwhekken rondom het...

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Regio Online Nederland gebruikt cookies voor het optimaal functioneren van haar website, het bijhouden van statistieken via analytische cookies en genereren van inkomsten via marketing cookies. Door gebruik te maken van deze cookies kunnen wij naast een goede beleving voor onze lezers, de diensten van de website gratis en openbaar houden, zonder abonnementen of andere kosten. Accepteer deze cookies om verder te kunnen lezen. Dit hoeft maar eenmalig, tenzij u de browser en cookie geschiedenis van uw browser leegt. Dan zal opnieuw om toestemming gevraagd worden. De cookie waarmee u deze voorwaarden accepteert is over het algemeen 1 jaar geldig. Daarna wordt opnieuw om toestemming gevraagd. Regio Online Nederland is onderdeel van DNRN
Voor meer vragen kan er contact opgenomen met de redactie via 085 - 808 5131
Regio Online Nederland gebruikt cookies voor het optimaal functioneren van haar website, het bijhouden van statistieken via analytische cookies en genereren van inkomsten via marketing cookies. Door gebruik te maken van deze cookies kunnen wij naast een goede beleving voor onze lezers, de diensten van de website gratis en openbaar houden, zonder abonnementen of andere kosten. Accepteer deze cookies om verder te kunnen lezen. Dit hoeft maar eenmalig, tenzij u de browser en cookie geschiedenis van uw browser leegt. Dan zal opnieuw om toestemming gevraagd worden. De cookie waarmee u deze voorwaarden accepteert is over het algemeen 1 jaar geldig.