Advies: Op weg naar een New Deal tussen boer en maatschappij

Het College van Rijksadviseurs pleit voor een new deal tussen boer en de maatschappij. We moeten toe naar een landschapsinclusieve landbouw, waarin boeren een eerlijk inkomen ontvangen voor het produceren van gezond voedsel en een aantrekkelijk, toegankelijk, biodivers landschap en waarbij het zorgen voor schoon water, schone lucht en een vitale bodem vanzelfsprekend zijn. Dit staat in een advies dat Rijksadviseur Berno Strootman vandaag aanbiedt aan Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

New Deal ook ten gunste van boeren

Het college adviseert het kabinet om aan het agrarisch gebruik van Nederland heldere, ambitieuze en realistische doelen te stellen op het vlak van klimaat, biodiversiteit, bodem, water en landschap. Veel boeren zijn bereid om mee te werken aan de transitie van de landbouw en vragen om helderheid en koersvastheid van de overheid. Dat geeft handelingsperspectief en stimuleert innovatie.

Ook adviseren de Rijksadviseurs het Rijk om toekomstbestendige verdienmodellen te helpen ontwikkelen voor landschapsinclusieve landbouw. De transitie zal alleen slagen als de boer een goede prijs voor zijn producten én diensten ontvangt, zodat hij voldoende ruimte heeft om het landschap blijvend te onderhouden. De overheid moet ervoor zorgen dat een boer een reële beloningen ontvangt voor de zorg van de natuur, waterbeheer of CO2-opslag.

Landschapsinclusief

Berno Strootman: “Het is hoog tijd om de landbouw landschapsinclusief te maken. De pilots geven een beeld van de manier waarop dat zou kunnen. Daarvoor zijn heldere doelen en kaders onmisbaar, en de overheid moet boeren helpen om de omslag te maken. Als samenleving vragen we veel van boeren, we moeten dan ook de daad bij het woord voegen en de gewenste veranderingen mogelijk maken, via nieuwe verdienmodellen en de juiste ondersteuning. De boer speelt een belangrijke rol in de transitie, de grootste transitie is voor de maatschappij.”

Regionale pilots

Het College van Rijksadviseurs presenteerde eind 2018 Panorama Nederland, waarin zij pleit voor een New Deal tussen boer en maatschappij. Om uit te vinden hoe deze New Deal er concreet uit zou kunnen zien, heeft het College het initiatief genomen tot drie regionale pilots in drie verschillende landschapstypen: veen/Krimpenerwaard, klei/De Marne, zand/Salland. Elke pilot heeft een perspectief voor de regio opgeleverd, waarin een duurzaam, levensvatbaar landbouwsysteem in een aantrekkelijk en biodivers landschap wordt geschetst. Het toont welke nieuwe verdienmodellen denkbaar zijn en wat nodig is om die dichterbij te brengen. Ook is in beeld gebracht wat de kansen en remmende factoren zijn om de transitie te realiseren.

Samenwerking

In elke pilot heeft een team van College van Rijkadviseurs, het Louis Bolkinstituut, het Kenniscentrum Landschap van de Rijksuniversiteit Groningen en een bureau voor landschapsarchitectuur, samengewerkt met lokale en regionale stakeholders, boeren, agrarische collectieven, organisaties voor landschap en natuur, waterschappen, gemeenten en provincies.

Meer informatie:

De drie pilots vormen de basis van het advies voor de New Deal dat vandaag verschijnt.  Het advies en de resultaten van elke pilot zijn gebundeld in een eigen publicatie. Het advies wordt ondersteund door een aantal verdiepende essays.Het volledige dossier staat op www.collegevanrijksadviseurs.nl/rijkboerenland

Laatste Nieuws

Publieksbalie Heerlen tijdelijk naar theater

Heerlen - De publieksbalie van de gemeente verhuist met ingang van 1 november naar het Parkstad Limburg Theater in Heerlen. De burgemeester...

Kermis Assendelft afgelast

Assendelft - De kermis in Assendelft van 3 tot 8 oktober en de bijbehorende evenementen zijn afgelast. Na overleg met de...

Floris Alkemade blijft Rijksbouwmeester tot 1 september 2021

Floris Alkemade blijft Rijksbouwmeester tot 1 september 2021. Deze verlenging is op verzoek van staatssecretaris Knops van het ministerie van Binnenlandse...

Oude ‘Spavo’ Surhuisterveen krijgt nieuwe bestemming

Surhuisterveen - In het oude Spaar- en Voorschotbank (SPAVO) gebouw aan het Torenplein in Surhuisterveen worden elf zorggeschikte appartementen gerealiseerd, waaronder...

Diaconessenkerk wordt wijkcentrum Bakermat

Arnhem - De Diaconessenkerk aan de Van Nispenstraat in Arnhem krijgt een nieuwe functie: het wordt een wijkcentrum voor de bewoners...

Aanpassing waterpeil gebieden Othene, Duiveland en Schouwen.

Middelburg - Het kan zijn dat het waterpeil in de sloot wordt aangepast. Woont u in het buitengebied van de gemeente...

Wageningen stimuleert parttime werken in de bijstand

Wageningen - De gemeente gaat mensen met een bijstands uitkering stimuleren om parttime te gaan werken. Het college van B&W heeft...

IJsseldijk Krimpenerwaard veiliger door minder vrachtverkeer

De gemeente Krimpenerwaard en het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard willen minder vrachtverkeer op de IJsseldijk tussen Ouderkerk aan den...

Zaanse hoogspanningsmasten worden niet verplaatst

Zaanstad - De hoogspanningsmasten in Zaanstad worden niet verplaatst. Dat heeft het college van B&W besloten. Wethouder Wessel Breunesse: ‘Uit een haalbaarheidsonderzoek...

Ondermijning/Drugslab, hier zit een luchtje aan!

Schagen - Op donderdag 8 oktober vanaf 10:00 uur staat er een ondermijningskeet op de parkeerplaats aan de Wilgenlaan in Schagen....

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here