Pestende buren, wat kun je ermee.

Binnenland – Het blijkt dat vier van de vijf redenen om te verhuizen pestende buren zijn. Onoplosbare conflicten leiden tot verhuizen. Buren die pesten, op vele manieren. Buren die klagen over dingen die er niet zijn. Burenoverlast is een grote ergernis, maar er blijkt weinig aan gedaan te kunnen worden. En in de praktijk kom je niet verder dan buurtbemiddeling, waar niet altijd alles opgelost wordt. Dat je wel eens geluiden van buren hoort is logisch en wordt over het algemeen wel geaccepteerd. Een hond die een keer blaft, een kind dat huilt of door het huis rent, een feestje. Maar wanneer deze geluiden hinderlijk gaan worden, wordt het ervaren als overlast. Overlast kan echter ook zijn, van buren die zelf overlast bezorgen en er alles aan doen om jou als buur weg te pesten. Dit blijkt in de praktijk echt veel vaker voor te komen.

Je denkt ergens fijn te gaan wonen. Huurt of koopt een huis in een leuke buurt.
In eerste instantie lijken de buren leuke mensen. Je maakt eens een praatje, zegt elkaar vriendelijk gedag. Dan ineens komen er klachten over je. Over de tuin, waar nog geen tijd voor was na de verhuizing, over de kinderen die lawaai zouden maken en noem maar op. Dan blijken de klachten van de buren te komen, waarvan je dacht dat ze zo aardig waren.
Nooit werd er iets gezegd tijdens een praatje op straat over dingen waar ze last van zouden hebben.

Er werd niet aangeboden door de ‘goede buur’ om even te helpen met de tuin.
Terwijl jij je uiterste best doet om geen overlast te bezorgen, blijven de klachten maar komen. Brieven van woningbouw en gemeente. En jij moet maar steeds aantonen dat de klachten ongegrond zijn en dat de buren degene zijn die juist overlast bezorgen.

Gepeste is de dupe

Het is één van de grootste ergernissen in onze maatschappij, overlast van buren, en toch heeft niemand de middelen om er daadwerkelijk iets aan te doen. Zelfs met de hulp van gemeente, woningbouwvereniging, maatschappelijk werk en politie sta je met de rug tegen de muur, omdat sommige mensen, juist diegene die zelf overlast bezorgen, zich daar niks van aantrekken zij gaan steeds maar door met doen wat ze willen, ze denken daarbij niet aan de buren. Op een gegeven moment helpt praten niet meer. Wanneer woningbouwvereniging of instanties er niet uit komen, wordt er buurtbemiddeling voorgesteld. Maar als buurtbemiddeling ook niet helpt, kun je geen stap verder. Je woongenot is aangetast. Veel mensen gaan dan maar verhuizen. Uit zichzelf, of op advies van instanties als woningbouwvereniging of gemeente. Dus degene die weggepest wordt, wordt afgestraft. Niet de pester.
Net als op school, waar kinderen die gepest worden ook niet echt geholpen worden en uiteindelijk maar naar een andere school gaan, omdat hun leersprestaties onder het pesten lijden. In plaats van dat de pesters van school gestuurd worden.

Verhalen

Vele verhalen cirkelen rond over treiterende buren. Buren die onzinnige dingen rond vertellen in hun buurt, wat gelooft wordt, waardoor mensen genegeerd worden. Er geklaagd wordt bij instanties over gedrag waar men last van zou hebben, dat er niet is, maar wat wordt verzonnen.
Het gaat over nette mensen, mensen die geen overlast willen bezorgen. Die zich aan regels houden en er echt alles aan doen om geluid van honden, kinderen, muziek etc.. Niet te laten overheersen. Terwijl blijkt dat degene die klagen, zelf wel van allerlei overlast bezorgen.

Wat steeds terug komt in de verhalen is het feit dat er niets wordt gedaan aan het pestgedrag en degene waarover (onterecht) geklaagd wordt leeft een leven vol stress, moet zich maar aanpassen. Buurtbemiddeling lijkt dan de laatste oplossing. In zo’n gesprek kan het lijken of er de wil is om tot elkaar te komen. Ineens lijkt het probleem niet zo groot en worden er afspraken gemaakt.
Maar vaak gaat het daarna toch weer mis. Dan vervalt de treiterende buur toch weer in het oude gedrag van klagen over dingen die er niet zijn. Klagen om te pesten. Of gaat door met geluidsoverlast.
Buurtbemiddeling blijkt dan het eindstation. Alles begint weer van voor af aan.

Als de ‘getreiterde buur’ dan over overlast van de ‘treiterbuur’ gaat klagen, komt er als antwoord van de woningbouwverening “ja, nu gaat u klagen omdat de ander klaagt”.
Het lijkt wel of woningbouwverenigingen niet goed weten hoe men hier mee om moet gaan.
In een gesprek tussen huurder en woningbouwvereniging wordt gezegd dat de ander ook wel last van jou zal hebben en of verhuizen geen optie is. In geen geval wordt er blijkbaar écht gekeken wie nu het probleem is en wat een waardevolle oplossing zou zijn.

Aso Gedrag

Er zijn gevallen van buren die pesten door middel van schelden, de auto bekrassen, afval in de tuin dumpen, en de mensen en de familie bedreigen.
Een slachtoffer hiervan zegt:
Aangifte hiertegen doen heeft als gevolg dat de politie een keertje op bezoek komt om vervolgens niks meer van zich te laten horen. Meldpunt burenoverlast maakt een aantekening daar blijft het bij. De huisbaas zegt geen tijd te hebben voor buurtbemiddeling en dat dat niet zijn plicht is (terwijl toch echt ons woongenot ver te zoeken is) De buurtregisseur komt na wekenlang bellen een keer langs bij de buren om ons daarna te melden dat de buren een compleet andere versie van het verhaal hebben! tuurlijk gaan zij niet toegeven! Kortom: NIKS HELPT”

Adviezen

Er zijn wel adviezen te geven wat je volgens kenners kunt doen bij overlast.
Te beginnen met praten met de buren. Aangeven waar je last van hebt, misschien heeft de ander niet door dat ze overlast bezorgen.
Dit stadium wordt vaak over geslagen. Het kán heel verhelderend werken. Maar dan wordt het een ander verhaal wanneer de ene buur klaagt dat hij last heeft van een geluid, en jij netjes zegt dat je daar geen erg in had en zorgt dat men daar geen last meer van heeft. En dat de buur die kwam klagen wat later zelf overlast geeft met diezelfde soort geluiden waarvan hij kon weten dat het door klinkt naar de buren. Hij had er immers zelf ook last van. Steeds heen en weer gaan klagen heeft dan geen zin meer en lijd alleen maar tot ergernissen en wordt er niet meer gepraat.

Advies is ook om dan een dagboekje bij te gaan houden. Je moet immers bewijzen dat de overlast ook echt overlast is? Je houd dan steevast bij op welk tijdstip je van welke overlast je last had en hoe lang het duurde. Je moet dus in het geval van pestende buren, die klagen om te pesten en zelf de overlast bezorgen, al je energie gaan steken om het tegendeel van wat zij zeggen te gaan bewijzen.
Niet iedereen heeft daar de tijd en/of energie voor. En wat wordt er vervolgens mee gedaan door de instanties? Van wat er te vinden is, wordt er over het algemeen niets mee gedaan. Je kunt het wel nodig hebben wanneer het bijvoorbeeld tot een rechtszaak zou komen.

Je kunt de wijkagent inschakelen, maar ook die blijkt verder weinig te kunnen doen. Deze kan een praatje gaan maken met de buren, maar het lost ook niets op bij hardnekkige treiterburen.
Wanneer je de politie inschakelt, moet de overlast geconstateerd worden. Dus nog aan de gang zijn wanneer de politie aan de deur komt. In veel gevallen wordt er dan niets geconstateerd, omdat de overlast vaak over is wanneer de politie ter plaatse is.

ASO-wet, de oplossing?

Op 1 juli 2017 is de ASO-wet in werking getreden. Dit is een initiatief van de VVD. Het is de bedoeling dat hiermee vervelende overlast wordt aangepakt. Volgens Ockje Tellingen is deze aanpak nodig omdat één op de drie Nederlanders wel eens last heeft van de buren. Wat niet alleen voor komt in grote steden, maar juist in kleine plaatsen terroriseren mensen elkaar en gebeuren bizarre dingen. Asociale buren kregen voorheen vaak alleen een waarschuwing of werden in het uiterste geval het huis uitgezet. Maar volgens Tellegen vinden rechters uithuisplaatsing vaak te drastisch en leggen die straf bijna nooit op.
In de ASO-wet moet de burgemeester aangeven wat de buur die overlast bezorgt moet doen of laten, zodat de situatie kan verbeteren. Dit kan pas nadat bemiddeling niet is gelukt en er een waarschuwing is gegeven. Ook mensen die hun huis langdurig verhuren via bijvoorbeeld Airbnb, kunnen worden bestraft.

APV aangepast

Voor deze wet moesten er in alle gemeenten de APV worden aangepast.
In de APV moest een artikel worden opgenomen waarin staat dat bewoners geen hinder in en om hun woning mogen veroorzaken. Wanneer zij dit wel doen, mag de burgemeester ingrijpen met een bestuursrechtelijke gedragsaanwijzing. Daarnaast werden er ook beleidsregels geschreven in de APV. Daarin staat wat het beleid is van de gemeente en wat de aanpak is van woonoverlast en hoe deze wet toegepast gaat worden. Iedere gemeente heeft de keuze om wel of niet iets met deze nieuwe bevoegdheid te doen.

Samenwerking

Het wordt met deze wet nog belangrijker dat gemeenten hun aanpak wat betreft woonoverlast op orde hebben. Dat er zicht is op situaties en een goede samenwerking tussen alle partners. En kennis met elkaar te delen. Dit zijn dingen waar het nogal eens aan schortte. Het is in ieder geval een mooie gelegenheid om het woonoverlastbeleid nog eens goed te bekijken.

Er moet wel eerst alles aangedaan zijn om tot een oplossing te komen, voor er gebruik gemaakt kan worden van de ASO-wet. Deze wet is de hoop voor vele mensen die overlast ondervinden van buren.
Alle andere oplossingen blijken niet te werken. Of deze wet wel gaat werken is nog af te wachten. Er wordt wel gebruik van gemaakt in gevallen waarbij er drugsoverlast is in een pand. Maar of dit de oplossing is voor al de mensen die geen woongenot hebben vanwege buren? Er gaan eerst jaren van ellende vooraf en velen kiezen er dan uiteindelijk toch maar voor om te verhuizen.
Al is verhuizen niet voor iedereen weggelegd. Niet iedereen kan zich een verhuizing financieel veroorloven. Daar moet dan toch een andere oplossing voor gevonden worden.

Wie is de aso?

In de praktijk blijkt dat in het hele traject van klagen over overlast van buren, er met modder naar elkaar wordt gegooid. Zo zijn er zo veel verhalen van mensen die getreiterd worden door buren. Maar in veel gevallen bestaat het getreiter ook uit het feit dat buren ongegrond klachten neerleggen bij woningbouwverenigingen of gemeente. Mensen die er alles aan doen om juist geen overlast te bezorgen, weinig thuis zijn, op pantoffels lopen en geen feestjes geven, maar waarover de buren steeds klagen, krijgen wel de naam de ‘aso’ te zijn. Wanneer iemand bijvoorbeeld zijn grofvuil in de tuin zet, om het de volgende dag aan de ophaler aan te kunnen bieden en dan een brief krijgt van de woningbouwvereniging, dat er geklaagd is over rommel in de tuin en dat dit ook geconstateerd is en men dit moet opruimen. Dan ligt er ook verantwoording bij de woningbouwvereniging om in plaats van een brief te sturen, het gesprek aan te gaan. Deze zou even contact op kunnen nemen met de bewoner waarna hij zou weten dat er al opgeruimt werd. Wanneer de klager hier over zelf alles doet om het woongenot van de buur te verpesten. Door de bouw van een te hoge schuur, blaffende honden en vele andere soorten overlast bezorgt. En daarnaast ongegronde klachten stuurt naar woningbouwstichting en/of gemeente. Wie is er dan de ‘aso’? Daarom is het belangrijk dat instanties samen werken, kennis nemen van wat er allemaal al aan vooraf is gegaan. Dat er gesproken wordt met partijen.

Ervaringen op forums

In de praktijk wordt er op een gegeven moment niet meer ingegaan op mails naar de woningbouwvereniging van de gedupeerde. Dit lees je op elk internetforum met het onderwerp ‘buren overlast’. Er wordt op forums zelfs gesuggereerd dat woningcorporaties zo weinig mogelijk doen aan conflicten tussen buren. Dat ze hopen dat de bewoner zelf maar vertrekt, zodat ze niet veel meer hoeven te doen. Dat het maar een klein percentage zou zijn wat escaleert. Dat je meestal eerst naar buurtbemiddeling wordt gestuurd. Maar dat heeft alleen zin wanneer beide partijen er echt uit willen komen. Maar een treiteraar wil er niet uitkomen, dus heeft praten geen zin, aldus iemand op een forum over treiterende buren.

En het blijkt uit de ervaringen dat burenruzies vaak slopende zaken zijn die al jaren duren. Waarbij al hulp is gezocht bij alle mogelijke instanties, tot politie en advocaat toe. Dat getuigen niet altijd willen getuigen, dat ze wel last hebben, maar niets zeggen, omdat ze ‘geen problemen willen’ met die persoon.

Hoop

Met de ASO-wet is er een klein beetje hoop gekomen voor deze mensen. Met de angst dat er verkeerde conclusies getrokken worden en de treiteraars gelooft worden. Of dat ondanks alles, er toch nog steeds geen oplossing komt. De hoop is dat de rollen nu eens omgedraaid gaan worden. Dat de pesters worden gestraft. En dat die eventueel zouden moeten verhuizen. ‘Aso’s’ die overlast bezorgen, kunnen een boete krijgen voor hun gedrag. Maar ook daarvoor is het heel belangrijk om alle mogelijke bewijzen te verzamelen. In het geval waarbij buren echt overlast bezorgen, maar ook in het geval waarbij de ‘klager’ de ‘aso’ is. En je het tegendeel moet bewijzen van wat er beweert wordt.

Het is nog te vroeg om te weten of de ASO-wet echt werkt in geval van treiterburen en burenruzies. Dat zal de toekomst moeten uitwijzen.

Er melden zich dagelijks mensen bij het CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid) die problemen hebben met overlast die om hulp vragen. Maar dit leidt vaak tot teleurstelling. Daar is voor de gemeenten en partners een grote rol weggelegd om het verwachtingsmanagement en de communicatie naar de bewoners te verbeteren.
Het is een illusie om te denken dat de burgemeester nu alle burenruzies gaat oplossen, aldus het CCV.

 

 

Laatste Nieuws

Sluiting zalencentrum De Koning Party & Events vanwege COVID-19 besmettingen

Vandaag, zaterdag 8 augustus, is op last van de voorzitter van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland zalencentrum De Koning Party & Events gesloten....

Muggenberg in Heeze krijgt stil asfalt

Heeze - De gemeente gaat de Muggenberg vanaf de Randweg tot aan het spoor in Heeze van stil asfalt voorzien. Dit...

Goede zorg en opvoeding belangrijk in Aalten

Aalten - Wethouders Wikkerink en Te Lindert hebben deze week organisaties in het sociaal domein uitgenodigd te praten over goede zorg en...

Gemeente neemt ophalen grof afval over

Zaanstad - Zaankanters die hun grof afval thuis willen laten ophalen kunnen dit vanaf 15 augustus melden bij de gemeente Zaanstad....

Samen het water op tegen vaaroverlast

Burgemeester Judith Michel van Wormerland kijkt tevreden terug op alweer de tweede gezamenlijke actiedag tegen vaaroverlast in het Wormer-en Jisperveld. De gemeente...

Amsterdamspeld voor ambassadeur leefbaarheid Marcanti- eiland

Amsterdam - vrijdag 7 augustus heeft mevrouw Marjo Dankers uit handen van locoburgemeester Simone Kukenheim de Amsterdamspeld ontvangen wegens haar jarenlange...

Automatische beregening sportvelden

Oosterwolde - Bij vier sportcomplexen in Ooststellingwerf is een automatische beregeningsinstallatie aangelegd. Alle sportvelden in Oosterwolde en de hoofdvelden in Appelscha,...

Kappen met verslappen! Leef de regels na!

Breda - Kappen met verslappen! Dat is de oproep. Het aantal corona-besmettingen in West-Brabant blijft stijgen. Ook in Breda blijven de...

Kermis in Hoorn nu toch van start

Hoorn - De kermis in Hoorn is nu toch van start gegaan. Dat is wel in een aangepaste vorm en op...

SummerviBes Breda week 4: plezier in de hitte

Breda - De vierde week van SummerviBes Breda was erg warm. Ruim 400 kinderen hebben weer genoten van de buiten- en...

3 REACTIES

  1. Er helpt niets tegen. Degenen die terecht hun beklag doen over overlast, zijn altijd de Sjaak. Verhuizen is dan het beste. De politie doet niets, met buurtbemiddeling maak je alles maar erger en de woningbouw is vaak voor op de hand van de degenen die overlast veroorzaken.

    • ja nou ik heb er een die schijnheilig steeds melding doet van zogenaamd overlast en me kabels kapot maakt van me tv en internet en dergelijke me schuur ingepikt heeft en de poort deur op slot gooit enzo zodat ik er niet meer in kan word er helemaal gek van

  2. Daar leid ik nu eronder.wij moeten met onze teen toppen lopen in het huis.hun mogen niets van je horen boven, want ik woon boven hun.hun mag je wel de heledag horen tot laat on de avond,Volgende ochtend staat hij voor de deur.dat hun Las van me kinderen hadden de hele avond.wonningbouw gelooft alles wat hun vertellen.de vorige bewoner hebben ze precies zo eruit kunnen krijgen.daar kijkt de woningbouw kijkt er niet om. .soms weet je ook niet meer hoe rustiger je moet zijn in je huis .er word maar geklaag bij de woningbouw.mijn vloer is niet goed.ik heb mijn vloer gedaan,klachten gaan nog door.ja de vorige bewoner vloer was ook niet goed.je betaalt je huur om op straf te zitten met je kinderen.ik heb vroeger van vestia verhuurt nooit probleem gehad 5 jaren Lang waar ik in een bovenwonning woonde.ik huur nu van steadion en hun gaan ook niet na kijken bij je oude woningbouw naar je verhuurders verklaring.wij willen weg van hier maar dat gaat niet zo snel,en plus melden ze je aan voor woningoverlast en de kans groot is dat je word geweigert voor een woning dan begint de stress echt met je jongste van 1 jaar die moet begrijpen dat hij niet in het huis mag rennen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Regio Online Nederland gebruikt cookies voor het optimaal functioneren van haar website, het bijhouden van statistieken via analytische cookies en genereren van inkomsten via marketing cookies. Door gebruik te maken van deze cookies kunnen wij naast een goede beleving voor onze lezers, de diensten van de website gratis en openbaar houden, zonder abonnementen of andere kosten. Accepteer deze cookies om verder te kunnen lezen. Dit hoeft maar eenmalig, tenzij u de browser en cookie geschiedenis van uw browser leegt. Dan zal opnieuw om toestemming gevraagd worden. De cookie waarmee u deze voorwaarden accepteert is over het algemeen 1 jaar geldig. Daarna wordt opnieuw om toestemming gevraagd. Regio Online Nederland is onderdeel van DNRN
Voor meer vragen kan er contact opgenomen met de redactie via 085 - 808 5131
Regio Online Nederland gebruikt cookies voor het optimaal functioneren van haar website, het bijhouden van statistieken via analytische cookies en genereren van inkomsten via marketing cookies. Door gebruik te maken van deze cookies kunnen wij naast een goede beleving voor onze lezers, de diensten van de website gratis en openbaar houden, zonder abonnementen of andere kosten. Accepteer deze cookies om verder te kunnen lezen. Dit hoeft maar eenmalig, tenzij u de browser en cookie geschiedenis van uw browser leegt. Dan zal opnieuw om toestemming gevraagd worden. De cookie waarmee u deze voorwaarden accepteert is over het algemeen 1 jaar geldig.