Kerk onze lieve vrouw ten hemelopneming als monument

kerk Onze Lieve Vrouw Ten Hemelopneming

Renkum – Op 15 oktober 2019 heeft het Cuypersgenootschap bij de gemeente het verzoek ingediend om de kerk Onze Lieve Vrouw Ten Hemelopneming in Renkum te plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst. Het genootschap is een vereniging die zich inzet voor het behoud van erfgoed uit de negentiende en twintigste eeuw.

Naar aanleiding van berichten in de pers over de mogelijke sluiting heeft het Cuypersgenootschap contact gezocht met de in Renkum gevestigde Stichting Maria van Renkum, die het behoud van dit bijzondere gebouw nastreeft. Toen werd duidelijk dat deze op geen enkele wijze beschermd is en na sluiting dus zelfs zou kunnen worden afgebroken. Omdat het hier om een belangrijk werk gaat uit het oeuvre van Joseph en Pierre Cuypers, waarvan een groot deel is aangewezen als rijks- of gemeentelijk monument, is met spoed de aanvraag ingediend. 

Daarvoor is een waardebepaling opgesteld, waaruit duidelijk wordt dat de kerk Onze Lieve Vrouw Ten Hemelopneming landelijke betekenis heeft vanwege zijn cultuurhistorische waarde. Het interieur wordt vooral bepaald door de monumentale gewelven, die je aan de buitenkant niet verwacht. Aan de buitenzijde hebben de architecten namelijk gestreefd naar het uiterlijk van een dorpskerk, die goed past in een landelijke omgeving. Ook de nog compleet aanwezige serie van heiligenbeelden uit het atelier van Cuypers en Stoltzenberg geven een zeldzaam volledig beeld van de kunstproductie van dit atelier uit de periode

Middeleeuwse beeld

1920-1955. Daarnaast is belangrijk dat het ontwerp al is afgestemd op het middeleeuwse beeld van Maria van Renkum dat sinds 1928 weer terug is in Renkum en de kern is van de bedevaartcultuur ter plaatse.

Volgens het rapport 2019 van Monumentwacht Gelderland is de constructieve toestand van het casco van de kerk goed, al verdient de onderhoudstoestand van de Angelustoren op korte termijn aandacht. 

Plaatsing op de gemeentelijke monumentenlijst sluit aan bij de gemeentenota ‘Kerken en kerkgebouwen in de gemeente Renkum’ van juli 2019, waarin voor dit potentiële monument is opgenomen: ‘Zeer beeldbepalend [….] .Kerkgebouw inclusief wandelpad en bedevaartpark [….] dienen behouden te blijven door een passende invulling in nauw overleg met gemeente, parochie en parochianen. Ondanks de afwezigheid van een monumentale status wil het college het gebouw behouden mocht het de kerkfunctie verliezen’.

Voor meer informatie: 

Contactpersoon Cuypersgenootschap: Gert van Kleef, Prinsengracht 667, 1016 HV Amsterdam, telefoon en Whatsapp 06-44644948, e-mail g.m.vankleef@gmail.com

Laat een reactie achter

Vermeld hier alsjeblieft je reactie!
Vermeld hier alsjeblieft je naam