Record aantal vleermuizen geteld in Leusden

Leusden – De afgelopen weken stonden in het teken van de vleermuis wintertellingen. In Leusden wordt dit gedaan door een vaste groep vrijwilligers van de IVN vleermuis werkgroep Leusden en zij telden een record aantal vleermuizen.

Tellen van soorten vleermuizen

De meest getelde soort was de Gewone Dwergvleermuis (29) gevolgd door de Gewone Grootoorvleermuis (17) en de Baardvleermuis (8). Ook werd er nog een Franjestaart, Ruige Dwergvleermuis en een Watervleermuis geteld. Het totaal aantal getelde vleermuizen kwam uit op 57, dit zijn er 17 meer dan vorig jaar. Er leven in Leusden 8 soorten waarvan 6 in de winter geteld zijn. De 6 soorten overwinteren onder andere in kerktorens, bunkers en kelders. De andere 2 soorten in gebouwen en boomholtes.

Toename door grote inspanningen

De toename is onder andere te danken aan de nodige inspanningen van de werkgroep, gemeente Leusden, en landgoedeigenaren die zich de afgelopen jaren sterk maakten om nieuwe objecten in te richten of toegankelijk te maken voor deze bijzondere dieren. Hierdoor kon het leefgebied van de vleermuizen vergroot worden.

Winterslaap

Vleermuizen houden een winterslaap van ongeveer 5 maanden en doen dit omdat er in de winter weinig insecten zijn om te eten. In een winterverblijf zakt de temperatuur van een vleermuis naar omgevingstemperatuur. Hun hartslag daalt naar
20-30 slagen per minuut in plaats van 300 en halen ze nog maar eens in de vijf minuten adem. Hierdoor is het energie verbruik zeer laag. In een winterverblijf moet een constante temperatuur zijn, het mag er niet vriezen maar ook niet warmer zijn dan 10 graden. Ook moet het er bij voorkeur vochtig zijn om uitdroging te voorkomen.

Zorgen voor toekomst blijven

Ondanks het record blijft men wel zorgen houden over de toekomst van de vleermuizen. Vooral de populatie gebouw bewonende soorten staat continue onder druk. Dit komt mede doordat steeds meer gebouwen hermetisch afgesloten worden om ze energiezuiniger te maken. De dieren zitten veel in gebouwen en met name in spouwmuren maar ook achter daklijsten, houtbekleding, loodslabben rond schoorstenen of kozijnen. Vleermuizen kunnen door de kleinste spleten omdat ze hun borstkas plat kunnen maken. Door het afsluiten van gebouwen verliezen vleermuizen hun huis.

Vleermuizen grote insecteneters

In Nederland komen 18 soorten vleermuizen voor waarvan 10 soorten gebouw bewonend zijn. Alle soorten zijn beschermd omdat ze heel kwetsbaar zijn. Vleermuizen kunnen zelf geen nest of hol maken, krijgen maar 1 jong per jaar en zitten met grote groepen bij elkaar. Ze leven van insecten en zijn ’s nachts actief. Vleermuizen oriënteren zich in de duisternis door gebruik te maken van echolocatie. Een vleermuis is van groot ecologisch belang omdat ze insecten eters zijn, zo eet
een Watervleermuis wel 3000 insecten per nacht.

Laatste Nieuws

Wie wint de jaarlijkse Duurzaamheidsaward 2020?

Rutten - De Duurzaamheidsaward wordt jaarlijks toegekend aan een recent duurzaam initiatief in Noordoostpolder. Nominaties zijn welkom. De Duurzaamheidsaward is een...

Raad Zeist omarmt het initiatief van de Jongerenraad

Zeist - Op donderdag 9 juli stelde de Raad Zeist de Jaarrekening 2019 en de kaderbrief 2021 vast. De kaderbrief gaat...

Infrastructuur en veiligheidsgedrag op Kijfhoek moet beter

Zwijndrecht - Donderdag 9 juli 2020 heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) bekend gemaakt dat ProRail op rangeerterrein Kijfhoek onvoldoende...

Meld Misdaad Anoniem in BEL-gemeenten

Eemnes - Meld Misdaad Anoniem (M.) is een meldpunt waar iedereen anoniem informatie kan geven over ernstige criminaliteit en misdaad. Ook...

Plan voor opknapbeurt sportpark Dijnselburg bekend

Zeist - De gemeente Zeist wil sportpark Dijnselburg opknappen en opnieuw inrichten. Dit is een onderdeel van het masterplan buitensport. Belangstellenden...

Burenruzies in Cuijk deze zomer meer dan verwacht!

Land van Cuijk - Vakantie met burenruzies in Cuijk, want de zomer komt eraan en dat betekent... veel ruzie natuurlijk! Dat...

Het Kontakt Krimpenerwaard in zwaar weer

Krimpen aan den IJssel - In een interview met Floris bakker, redacteur van Het Kontakt Krimpenerwaard, werd ingegaan op de financiële...

Jos Mittelmeijer nieuwe hoofdredacteur Omroep Houten

Houten - Op 10 juli is tijdens een bijeenkomst voor vrijwilligers van Omroep Houten de nieuwe hoofdredacteur Jos Mittelmeijer gepresenteerd. “We...

Noordwijker Henk Hoogervorst koninklijk onderscheiden

Noordwijk - Burgemeester Wendy Verkleij heeft op 10 juli een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan de heer H.G.L. (Henk) Hoogervorst. Hij werd...

Poldersurvival op Schoonhovens College

Schoonhoven - De afgelopen week stond het Schoonhovens College in het teken van de Poldersurvival. Door de versoepelde maatregelen was het...

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Regio Online Nederland gebruikt cookies voor het optimaal functioneren van haar website, het bijhouden van statistieken via analytische cookies en genereren van inkomsten via marketing cookies. Door gebruik te maken van deze cookies kunnen wij naast een goede beleving voor onze lezers, de diensten van de website gratis en openbaar houden, zonder abonnementen of andere kosten. Accepteer deze cookies om verder te kunnen lezen. Dit hoeft maar eenmalig, tenzij u de browser en cookie geschiedenis van uw browser leegt. Dan zal opnieuw om toestemming gevraagd worden. De cookie waarmee u deze voorwaarden accepteert is over het algemeen 1 jaar geldig. Daarna wordt opnieuw om toestemming gevraagd.
Voor meer vragen kan er contact opgenomen met de redactie via 0180 68 44 24
Regio Online Nederland gebruikt cookies voor het optimaal functioneren van haar website, het bijhouden van statistieken via analytische cookies en genereren van inkomsten via marketing cookies. Door gebruik te maken van deze cookies kunnen wij naast een goede beleving voor onze lezers, de diensten van de website gratis en openbaar houden, zonder abonnementen of andere kosten. Accepteer deze cookies om verder te kunnen lezen. Dit hoeft maar eenmalig, tenzij u de browser en cookie geschiedenis van uw browser leegt. Dan zal opnieuw om toestemming gevraagd worden. De cookie waarmee u deze voorwaarden accepteert is over het algemeen 1 jaar geldig.