4 jaar Meer voor Elkaar

elkaar
© Google Maps
Haarlemmermeer – Wethouder Tom Horn (Zorg, Welzijn en Wonen) is één der sprekers tijdens het symposium 4 jaar Meer voor Elkaar dat dinsdag 25 september 2018 op het programma staat in Schouwburg De Meerse in het Cultuurgebouw in Hoofddorp.
Met hem en met de andere leden van het college worden ‘keukentafelgesprekken’ gevoerd.
Dagvoorzitter is Marc de Hond (theatermaker, radio-DJ en tv-presentator, schrijver en speler in het Nederlands rolstoelbasketbalteam).
Tijdens het eerste plenaire deel van de bijeenkomst wordt vooral terug geblikt. De beoogde opbrengst van de workshops is vooral bedoeld als grondstoffen voor het toekomstige beleid.
De inloop is vanaf 16.00 uur, de opening om 17.15 uur.
Programma
16.00 uur
Inloop en registratie. Meld u hier ook aan voor de workshops en de inspiratiesessie.
16.30-17.15 uur
Ontvangst in de grote zaal
  • Opening door dagvoorzitter Marc de Hond (theatermaker, radio-DJ en Tv-presentator, schrijver en speler in het Nederlands rolstoelbasketbalteam)
  • Welkomstwoord door Wethouder Tom Horn
  • Filmpje 4 jaar Meer voor Elkaar
  • Keukentafelgesprek met het college van Haarlemmermeer
17.15-18.00 uur
Dinerbuffet
18.00-19.45 uur
We kijken samen vooruit! Doe mee aan de workshops, de inspiratiesessie en praat mee op het toekomstplein. Laat uw hartenkreet achter op de muur van ideeën.
19.45-20.00 uur
Korte gezamenlijke afsluiting; Tijdens het symposium wordt er gefotografeerd en gefilmd. Dit wordt tijdens dit onderdeel getoond.
Toelichting onderdeel ‘We kijken samen vooruit!’
Bij de registratie maakt u een keuze aan welke workshop of inspiratiesessie u wilt deelnemen. Het toekomstplein en de hartenkreetmuur is van 17.15 – 19.45 uur toegankelijk voor alle deelnemers.
Workshops
18.00–19.00 uur
Wegwijzers in de wijk
Het Haarlemmermeersmodel gaat uit van professionals nabij. Voor vragen op het gebied van zorg, welzijn, sport en cultuur kun je terecht bij de huisarts, schoolcoach, pluspunt en gemeente en bij inlooppunten zoals de bibliotheek, een dorps- of wijkgebouw, de sport of een vrijwilligersorganisatie. Waar de inwoner zijn vraag ook stelt: de inwoner wordt “verwezen” naar de juiste plek. Tijdens deze workshop gaan we graag met u in gesprek over deze Wegwijsfunctie in de Sociale Basis. Op welke wijze vinden jeugdigen, volwassenen en senioren hun informatie en welke vindplekken (inclusief internet) zijn daarbij belangrijk. Aan welke kwaliteit moet een wegwijzer voldoen en welke samenwerking vraagt dit tussen organisaties.
18.00–19.00 uur
Jongeren met een licht verstandelijke beperking doen mee!
Het is belangrijk voor deze doelgroep om mee te doen. Door te werken leveren zij een bijdrage en groeit het gevoel van eigen waarde. Hoe werken we samen met deze jongeren? Hoe bieden we een passende aanpak om ze aan de slag te helpen? Hoe kunnen we met organisaties samenwerken om een plek voor deze doelgroep te creëren? In deze workshop zijn werk- en inkomstenspecialisten van de gemeente op zoek naar antwoorden op deze vragen.
18.30–19.30 uur
Hoe zetten we ervaringsdeskundigheid in bij herstel?
 
Sinds juli 2018 is er een dependance van de Herstelacademie in Hoofddorp. Hoe wordt dit met elkaar georganiseerd? Het werken aan herstel gebeurt bij de Herstelacademie door het aanbieden van educatie, zelfhulp en ervaringsdeskundigheid. In deze workshop gaan wij met elkaar in gesprek over herstel en de inzet van ervaringsdeskundigheid in het sociaal domein: wat kunnen wij voor elkaar betekenen en hoe kunnen en gaan wij ervaringsdeskundigheid nog beter inzetten?
18.30–19.30 uur
Arbeidsmarkt in de zorg 
Tijdens deze workshop zoeken we samen naar oplossingen bij het (dreigend) tekort aan personeel in de zorg in Haarlemmermeer in de huidige krappe arbeidsmarkt.  
Inspiratiesessie
18.30–19.30 uur
De “all inclusive wijk”
Een inspiratiesessie over een integrale gebiedsaanpak, die antwoord geeft op de vraag hoe je in een wijk of gebied met complexe maatschappelijke vraagstukken aan de slag kunt. Over een nieuw speelveld, samenwerken met inwoners en keypartners, omdenken, gebruik maken van wat er is, vertrouwen en loslaten, de bedoeling centraal stellen en een aantal mooie praktijkvoorbeelden uit Arnhem en Wageningen. Met een vrolijke mini-workshop en ruimte voor vragen en dialoog. Deze sessie wordt verzorgd door Transitiereizen.
Toekomstplein
17.15–19.45 uur
Op het toekomstplein kunt u in gesprek over een aantal thema’s. Schuif aan bij de verschillende tafels en denk, praat en discussieer met ons mee.
Tafel 1: Gezonde leefomgeving
De gezonde leefomgeving is gericht op het bevorderen van een gezonde leefstijl en het creëren van een gezonde leefomgeving. Niet alleen individuele leefstijlen maar ook sociale omstandigheden beïnvloeden gezondheid. Participatie en eigen kracht van inwoners zijn hierbij belangrijk. Hoe krijgen we met elkaar een structurele, integrale en gebiedsgerichte aanpak om gezondheid en welzijn van bewoners in een wijk, buurt of dorp te bevorderen? Hoe werkt de gezondheidssector hier samen met welzijn, wonen, ruimtelijke ordening, onderwijs en sport voor een gezamenlijke wijkaanpak?
Tafel 2: Leren van inwoners
We willen graag van onze inwoners zelf horen of ze de juiste hulp hebben ontvangen en of er goed naar ze geluisterd is. Wat vind jij als professional een belangrijke vraag die niet mag ontbreken als we onze inwoners bevragen naar hun ervaringen? Welke inwoners/cliënten moeten in ieder geval bevraagd worden naar hun ervaringen?
Tafel 3: Oud worden in Haarlemmermeer
Hoe kunnen ouderen op een goede manier oud worden in Haarlemmermeer? Wat is er nodig om veilig, langer zelfstandig te blijven wonen? Hoe kunnen ouderen nog goed meedoen met bijvoorbeeld activiteiten in hun buurt? Hoe kan jij als organisatie een bijdrage hieraan leveren?
Tafel 4: Sociaal ondernemen en sociale inkoop
Hoe kunnen we de meeste impact genereren met onze gemeentelijke inkoop? Ook bij de kleine partners (bijvoorbeeld ZZP-ers). Wat kan wel en wat kan niet? Wat vinden deze kleine partners zelf en hoe ziet social return er dan uit? Zijn er arbeidsplaatsen voor mensen met een beperking bij kleine bedrijven? Zo ja, hoe ziet dit er dan uit en hoe kunnen we als gemeente hierin bijdragen?

Laat een reactie achter

Vermeld hier alsjeblieft je reactie!
Vermeld hier alsjeblieft je naam