Aalsmeer klaar voor gladheidbestrijding in de winter

gladheidbestrijding

Aalsmeer – De voorbereidingen voor de gladheidbestrijding voor de komende winter zijn afgerond. Net als voorgaande jaren verzorgt Meerlanden de gladheidbestrijding op de hoofdrijwegen, de busroutes en de belangrijke fietspaden zoals bijvoorbeeld de routes naar scholen en winkelcentra.

Wethouder Robert van Rijn: “Het seizoen 2018-2019 werd gekenmerkt door twee periodes; vorst vanaf half december en een koude periode met sneeuwval op 16 januari en in de laatste week van februari. We hebben samen met Meerlanden weer de nodige voorbereidingen getroffen om de gladheid in Aalsmeer goed te kunnen bestrijden de komende winter. Ondanks deze inspanningen is gladheid helaas niet helemaal te voorkomen. Blijf daarom ook zelf altijd alert tijdens winters weer.”

Meerlanden staat namens de gemeente Aalsmeer klaar voor de bestrijding van gladheid. De gemeente kan echter niet alle wegen begaanbaar houden wanneer het glad is.

Op wegen in woonwijken, stoepen en wandelpaden wordt bijvoorbeeld niet gestrooid.

Bij extreme weersomstandigheden, zoals hevige sneeuwval, zorgt de gemeente dat eerst de belangrijkste doorgaande routes gestrooid / geschoven worden. De andere wegen komen dan op een later moment aan de beurt. Bij onder andere het zwembad, de begraafplaats, de dagvoorzieningen voor gehandicapten en de zorgcentra staan zoutkisten. De gemeente doet een beroep op bewoners en bedrijven om zelf de stoepen schoon te houden en zo de gemeente gezamenlijk begaanbaar te houden.

Informatie over actuele strooiacties en de regionale gladheidverwachting zijn van eind oktober tot begin april te volgen op twitter: @Meerlanden.

Via www.aalsmeer.nl/gladheidsbestrijding kunt u het Gladheidsbestrijdingsplan en de strooiroutes bekijken.

Laat een reactie achter

Vermeld hier alsjeblieft je reactie!
Vermeld hier alsjeblieft je naam