Aan de slag met de Zaanse cultuurvisie voor goed cultuuraanbod

cultuurvisie

Zaanstad – In de tweede helft van 2018 gaat Zaanstad een nieuwe cultuurvisie  opstellen, daarvoor heeft het gemeentebestuur de opdracht gegeven. Om te komen tot een goed en gedragen cultuuraanbod worden gesprekken gevoerd met bewoners, culturele organisaties, professionals, amateurkunstbeoefenaars en de gemeenteraad. Daarnaast gaat de gemeente kijken naar de huisvesting van de culturele organisaties die onderdeel zouden worden van het cultuurcluster.

‘Zaanstad gaat aan de slag om ons culturele aanbod verder te versterken’, zegt wethouder cultuur Sanna Munnikendam. ‘Dat kunnen we alleen maar goed doen als we het gesprek hierover aangaan met onze culturele organisaties, hun gebruikers, de bewoners en de raad. Centraal staat: hoe kunnen we een nog aantrekkelijker stad worden voor onze inwoners? Andere vragen die aan de orde moeten komen zijn: Willen we een breder en meer divers cultuuraanbod van zowel grote als kleinschalige cultuuraanbieders? Op welke plekken in de stad zouden we dat dan willen? Kunnen we ons cultuuraanbod verder verbeteren en verbreden door nog meer samen te werken met scholen, organisaties in de wijken, toeristische ondernemers of door een betere afstemming met het aanbod in de regio? Naast het aanbod aan culturele activiteiten kijken we natuurlijk ook hoe het verder moet met de huisvesting van onze culturele organisaties. Die twee zaken kun je niet los van elkaar zien’.

Huisvesting culturele organisaties

Er is een eerste ambtelijke verkenning gedaan naar scenario’s voor huisvesting van de culturele organisaties die onderdeel uit zouden gaan maken van het cultuurcluster door een extern bureau. In deze verkenning is gekeken naar wat er nodig is om de huisvesting van de organisaties in de huidige panden op hetzelfde kwaliteitsniveau te brengen als dat van het beoogde cultuurcluster. De rapportage hiervan is naar de gemeenteraad gestuurd.

‘Dit onderzoek schetst wat mij betreft niet meer dan een eerste beeld’,  zegt Munnikendam. ‘De komende tijd gaan  we, samen met de organisaties en gebruikers, nadenken over de beste invulling op korte en op lange termijn. De eerste gesprekken hierover zijn inmiddels al gevoerd. We hebben bijvoorbeeld aan de organisaties gevraagd met eigen alternatieve scenario’s te komen. Dat kan tot verrassende en mooie uitkomsten leiden. Ik kijk ernaar uit om samen met al die betrokken partners uit de stad tot beleid en huisvesting te komen waar breed draagvlak voor is.’

Laat een reactie achter

Vermeld hier alsjeblieft je reactie!
Vermeld hier alsjeblieft je naam