Bijvanck en Bouwvenen straks klaar voor de toekomst

Bijvanck
Wethouder Liesbeth Boersen-de Jong in gesprek met een bewoner van de wijk Bouwvenen. Foto: ©Gemeente Blaricum

Blaricum – De wijken Bijvanck en Bouwvenen in Blaricum krijgen de komende 10 jaar een grote opknapbeurt om straks als kwalitatieve, duurzame wijken klaar te zijn voor de toekomst. De gemeente Blaricum zet hiermee de eerste stap in het verduurzamen en klimaatbestendig maken van de gemeente. Participatie zorgt er voor dat de herinrichting van de openbare ruimte aansluit bij de huidige wensen en behoeften van bewoners en ondernemers.

Verantwoordelijk wethouder Liesbeth Boersen: “Het is hard nodig om de openbare ruimte
in deze twee wijken aan te pakken. We hebben ons sterk gemaakt voor de opknapbeurt en
ik ben blij dat de raad unaniem akkoord is met de plannen. “

Hofjes, groen en water

De Bijvanck en Bouwvenen zijn in de 70-er jaren van de vorige eeuw ontworpen als
kindvriendelijke, groene wijken waar bewoners en voetgangers centraal stonden. De wijken
kenmerken zich door de hoeveelheid buitenruimte en aanwezigheid van groen en water in
de omgeving. De opknapbeurt is hard nodig, omdat de inrichting van de buitenruimte niet
meer voldoet aan de wettelijke eisen en de wensen van bewoners en ondernemers. Door
de aanleg van parkeerplaatsen is het groen langzaam versnipperd geraakt en de wijk steeds meer versteend. Een betere inrichting van de openbare ruimte brengt de juiste balans tussen groen en parkeren terug. De wegen, fietsroutes, voetpaden, pleintjes, hofjes en voorzieningen sluiten straks aan bij de huidige behoeften.

Gasloos

De ambitie van de gemeente is om in 2050 een duurzame energievoorziening te hebben.
Bij de opknapbeurt is er de ruimte om een alternatieve energievoorziening aan te brengen
en daarmee een woonwijk gasloos te krijgen. Dit zal in eerste instantie als pilot gebeuren,
om meer ervaring op te doen met het afkoppelen van gas in een woonwijk.

Samen met bewoners en ondernemers

Bij de aanpak is volop ruimte voor initiatieven van bewoners en ondernemers in de wijk.
Wethouder Liesbeth Boersen is enthousiast: “Met de make over van de wijken kunnen
bewoners weer trots zijn op hun wijk. We doen dit dan ook samen met bewoners en
ondernemers, om beter aan te sluiten bij hun wensen en behoeften. Daarbij pakken we de
problemen gelijktijdig op, om in een keer tot een goede oplossing te komen.”
De gemeenteraad is akkoord met het voorstel om de wijken op te knappen en heeft groen
licht gegeven voor de opzet van een eerste masterplan voor de Bijvanck en een projectplan
voor de Bouwvenen. Daarbij is wel afgesproken dat er eerst een businesscase wordt
gemaakt om inzichtelijk te krijgen of de integrale aanpak, het gelijktijdig aanpakken van
problemen, financieel haalbaar is.

Laat een reactie achter

Vermeld hier alsjeblieft je reactie!
Vermeld hier alsjeblieft je naam