Maatwerk voor Zaanse huurders met een laag inkomen

Zaanstad – In Zaanstad trekken de woningcorporaties en de gemeente samen op met maatwerk, om minima te ontzien als de huur niet in verhouding is met het maandelijks inkomen. Zij schreven 1.000 huurders aan en informeerden hen over de mogelijkheden. Met succes: bijna twee derde van de groep mensen kwam al in actie en een groot deel krijgt hierdoor een lagere huurverhoging, geen huurverhoging of zelfs huurverlaging.

Maatwerk belangrijk

Door de coronacrisis maken woningcorporaties Parteon, ZVH, Rochdale, Eigen Haard en Wormer Wonen bij de jaarlijkse huuraanpassing nog meer gebruik van maatwerk. Dit om te voorkomen dat huurders met een plotseling verlies van inkomen in de problemen komen en hun huur niet langer kunnen betalen. Het gaat om huurders die afhankelijk zijn van bijstand of gebruik maken van een minimaregeling en meer dan 619 euro aan maandelijkse huur betalen. Woningcorporaties hebben geen inkomensgegevens van huurders. Om toch juist deze mensen te benaderen, hebben de Zaanse corporaties de medewerking van gemeente Zaanstad gevraagd. Het initiatief was een uitdaging qua tijdsplanning en privacyregelgeving, maar dankzij de intensieve inzet van alle partijen is de tegemoetkoming mogelijk gemaakt.

Samenwerking voor mensen met laag inkomen

Het ondersteunen van mensen met een minimum inkomen is een speerpunt in de samenwerking tussen corporaties, gemeente en huurdersorganisaties. In december 2019 tekenden zij een samenwerkingsovereenkomst met afspraken om deze groep via maatwerk nog meer tegemoet te komen. Onno Elema namens het Huurdersoverleg Zaanstreek (HoZ): “Wij hebben als huurdersorganisaties afspraken gemaakt over betaalbare woonlasten, woonlasten die in verhouding zijn met het inkomen van huurders. Ook hebben wij gesproken over preventieve maatregelen en een effectieve aanpak rondom schulden. De corporaties en gemeente Zaanstad hebben de handen ineen geslagen en goed samengewerkt om juist deze groep huurders te ontzien bij de huuraanpassing. Overigens roepen wij huurders, met een laag inkomen en een relatief hoge huur, die geen brief hebben mogen ontvangen op te onderzoeken of maatwerk ook voor hen van toepassing is.”

Maatwerk bij terugdringen achterstanden en uitzettingen

Songül Mutluer, wethouder van o.a. Wonen en Armoede: “Mooi om te zien waar een goede samenwerking en maatwerk toe kan leiden. Eerder zagen we het ook bij het gezamenlijk terugdringen van het aantal huisuitzettingen door betalingsachterstanden. Iedere huisuitzetting is er een teveel en mijn waardering is groot voor de manier waarop de corporaties zich hard maken voor de kwetsbare huurders. En ik ben trots dat we ook nu, in een tijd waarin we afstand moeten houden, elkaar weer zo goed hebben weten te vinden.” Ook in de komende jaren zetten corporaties en gemeente zich gezamenlijk in om mensen met een minimum inkomen te benaderen om maatwerk te kunnen bieden.

Renoveren en verduurzamen

Harry Platte, directeur-bestuurder Parteon: “Dankzij een mooie samenwerking tussen corporaties en gemeente was deze actie mogelijk. De corporaties investeren de komende jaren honderden miljoenen in extra nieuwe woningen en het renoveren en verduurzamen van bestaande woningen. Betaalbare huren blijven hierbij van het grootste belang. Het is goed om de laagste inkomens dan ook speciale aandacht te geven bij de huuraanpassing. De mogelijkheden blijven wij actief communiceren zodat we zoveel mogelijk huurders bereiken die in aanmerking komen voor maatwerk.”

Laatste Nieuws

Acceptatie LHBTI personen op regenboogagenda Arnhem

Regenbooggemeente Arnhem presenteert vandaag de Regenboogagenda voor LHBTI personen over de periode 2020-2022. Met deze agenda maakt gemeente Arnhem zich actief sterk...

Boeren die bodemdaling polders Vlist remmen krijgen subsidie

Krimpenerwaard - De provincie Zuid-Holland verleent ruim 1 miljoen subsidie voor het project ‘’Klimaatslim Boeren op veen in de polders blij...

‘Zomer in je Bol Bingo’ voor kinderen bij bieb

Om kinderen ook in de zomervakantie te stimuleren om met boeken bezig te zijn, organiseert de Bibliotheek Gelderland Zuid een ‘Zomer...

Lucas Gassel zomer: Helmondse horeca is er klaar voor

Helmond - Met de versoepeling van de maatregelen, krijgt de herdenking van de zestiende-eeuwse landschapsschilder Lucas Gassel in Helmond een nieuwe...

Midpoint Brabant lanceert Up-New centra voor Midden-Brabant

Breda - Onder de naam Up-New introduceert Midpoint Brabant een lange termijnprogramma als stimulans om de regio Midden-Brabant meer circulair te...

Verbod brom- en snorfietsen binnenstad van Enschede

Enschede - Het Enschedese college heeft besloten tot een algeheel inrijd- en parkeerverbod voor brom- en snorfietsen in de binnenstad van...

Gemeente wil pilot extra standplaatsen voor woonwagens

Arnhem - De gemeente wil binnen enkele jaren extra standplaatsen voor woonwagens realiseren. Dat staat in het plan van aanpak dat...

Hoornse kermis 2020 gaat aangepast door

Hoorn - De traditionele Hoornse kermis kan aangepast én met het opvolgen van de coronaregels dit jaar toch doorgaan. Dat is goed...

Sneller met de trein van Amsterdam naar Londen

In Brussel zijn vandaag door Nederland, Frankrijk, België en het Verenigd Koninkrijk de verdragen getekend die een snellere treinreis naar Londen...

Gemeente Krimpenerwaard gaat vergaderen in Alphen aan de Rijn

Krimpenerwaard - Het gemeentehuis van Alphen aan de Rijn wordt na de zomer de fysieke vergader ruimte voor de gemeente Krimpenerwaard....

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Regio Online Nederland gebruikt cookies voor het optimaal functioneren van haar website, het bijhouden van statistieken via analytische cookies en genereren van inkomsten via marketing cookies. Door gebruik te maken van deze cookies kunnen wij naast een goede beleving voor onze lezers, de diensten van de website gratis en openbaar houden, zonder abonnementen of andere kosten. Accepteer deze cookies om verder te kunnen lezen. Dit hoeft maar eenmalig, tenzij u de browser en cookie geschiedenis van uw browser leegt. Dan zal opnieuw om toestemming gevraagd worden. De cookie waarmee u deze voorwaarden accepteert is over het algemeen 1 jaar geldig. Daarna wordt opnieuw om toestemming gevraagd.
Voor meer vragen kan er contact opgenomen met de redactie via 0180 68 44 24
Regio Online Nederland gebruikt cookies voor het optimaal functioneren van haar website, het bijhouden van statistieken via analytische cookies en genereren van inkomsten via marketing cookies. Door gebruik te maken van deze cookies kunnen wij naast een goede beleving voor onze lezers, de diensten van de website gratis en openbaar houden, zonder abonnementen of andere kosten. Accepteer deze cookies om verder te kunnen lezen. Dit hoeft maar eenmalig, tenzij u de browser en cookie geschiedenis van uw browser leegt. Dan zal opnieuw om toestemming gevraagd worden. De cookie waarmee u deze voorwaarden accepteert is over het algemeen 1 jaar geldig.