Ontwikkelstrategie Zaanse Schans voorgelegd aan de raad

De ontwikkelstrategie Zaanse Schans is door het college voor een zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraad. De ontwikkelstrategie is een plan waar sinds 2016 aan gewerkt wordt om de Zaanse Schans ook in de toekomst veilig en leefbaar te houden. Deze is gezien de verwachte groei van bezoekers aan de regio en de Zaanse Schans opgesteld in opdracht van Stichting De Zaanse Schans en gemeente Zaanstad. Op 31 januari stelde het algemeen bestuur van de Stichting Zaanse Schans de ontwikkelstrategie al in concept vast.

Bestuur Stichting de Zaanse Schans

In het bestuur van de stichting zitten vertegenwoordigers van ondernemers, bewoners, het Zaans Museum, de vereniging Zaansche Molen en drie onafhankelijke leden. Deze hebben in ruime meerderheid met deze ontwikkelstrategie ingestemd. De Historische Commissie van de Zaanse Schans en de Vereniging Zaans Erfgoed hebben, mede omdat authenticiteit op de Zaanse Schans een van de hoofduitgangsputen van de ontwikkelstrategie is, ook positief gereageerd op het stuk.
De komende periode wil het stichtingsbestuur van de Zaanse Schans het stuk met de vier geledingen op de Schans bespreken: de bewoners, de ondernemers, de Musea en Vereniging De Zaansche Molen. Ook de omgeving is welkom bij deze besprekingen. Daarna wil de Stichting Zaanse Schans de ontwikkelstrategie op 14 maart definitief vast stellen. Ook het college van Zaanstad gaat nog het gesprek aan. De ondernemers en bewoners die hun zorgen hebben geuit over het stuk worden uitgenodigd voor een gesprek. Pas na definitieve vaststelling door de stichting zal de gemeenteraad gevraagd worden haar zienswijze te geven. Het college adviseert overigens om een positieve zienswijze te geven op de ontwikkelstrategie Zaanse Schans.

ontwikelstrategie

Aanpassingen in strategie door inbreng bewoners en ondernemers

In 2016 is begonnen met het opstellen van een gezamenlijke ontwikkelstrategie. Het plan is met inspraak en advies van velen opgezet volgens een vastgesteld participatieplan waarin alle partijen op de Zaanse Schans een duidelijke rol toebedeeld hebben gekregen. Zoveel mogelijk is rekening gehouden met de wensen van alle partijen op de Zaanse Schans en van de omwonenden. De afgelopen paar maanden is desondanks weerstand ontstaan bij de ondernemers en bewoners op de Zaanse Schans. Dit heeft recent geresulteerd in een convenant tussen bewoners en de ondernemers dat op 21 januari 2019 naar het college en de raad is gestuurd. In de ontwikkelstrategie is, in overeenstemming met de wensen van bewoners en ondernemers, een tijdelijke parkeeroplossing opgenomen. Ook wordt nu uitgegaan van een gefaseerde uitvoering van de plannen. Mede dankzij de nadrukkelijke oproep van bewoners dat het te druk is op de Zaanse Schans zet de ontwikkelstrategie sterk in op reguleren en het verbeteren van de leefomgeving en het woonklimaat. 

Stabilisatie van bezoek aan de Zaanse Schans

De gemeente Zaanstad zet in op het bevorderen van toerisme voor de gehele streek en een langer verblijf van bezoekers in de stad. Voor de Zaanse Schans is de opgave iets anders, namelijk dat het daar met de groei van het bezoek gaat om een balans tussen wonen, werken en bezoeken. Het bezoek neemt nu de overhand: dat betekent voor deze strategie dat de gemeente en Stichting de Zaanse Schans de groei van het toerisme willen afremmen en tot stabilisatie van het bezoek willen komen.

ontwikkelstrategie

Hoofdlijnen van de ontwikkelstrategie

In de ontwikkelstrategie worden verschillende mogelijkheden beschreven die de leefbaarheid en kwaliteit van het gebied kunnen vergroten. De belangrijkste onderdelen hiervan zijn:

  • Het terrein van de te slopen Zakkenhandel aan de Diederik van Sonoyweg kan op korte termijn een bijdrage aan de parkeerbehoefte leveren. Uiteindelijk is de visie om een parkeergarage te realiseren die met een loopbrug wordt verbonden met de Zaanse Schans.
  • Met de betere oplossing voor parkeren komt het voorterrein van het Zaans Museum vrij om het opnieuw in te richten. Dit komt de kwaliteit van het gebied ten goede. Er komt ruimte voor een ontvangstgebouw.
  • Het plan bevat een nieuw fietspad van het Sint Michael College naar Wormer, waarna de fietsers van de Kalverringdijk kunnen worden geweerd. Ook voor wat betreft autoverkeer wordt de verkeersveiligheid op de Kalverringdijk sterk vergroot.
  • Om van de kans die Zaanstad heeft met de Zaanse Schans maximaal èn verantwoord gebruik te maken moet ook de kwaliteit van het aanbod en bijbehorende faciliteiten omhoog. Enkele ondernemingen (Kaasmakerij, Klompenmakerij) op de Zaanse Schans willen uitbreiden met een museaal gedeelte. Hiervoor worden aanvragen gedaan of zijn al ingediend.
  • Voor het Landje de Haan ligt er een plan voor een Moleninformatiecentrum, een vernieuwd Cacaolab en toiletten, hiervoor kan het plan nu verder worden uitgewerkt alsmede een ruimtelijke haalbaarheid en vergunningsaanvraag. Aan de noordzijde van de Zaanse Schans is een aanvraag gedaan voor het Molenmuseum.
  • In samenwerking met de partijen zal het verhaal van de Zaanse Schans in de toekomst nog beter verteld kunnen worden. Het Zaans Museum zet in op mooie buitenlocaties en zal plannen ontwikkelen om de steeds hoger wordende bezoekersaantallen te kunne faciliteren.
  • En tot slot duurzaamheid. Zowel de woningen als het bezoek kan een stuk duurzamer. We zetten daarom de komende jaren in op een duurzamer gebouwenbestand. En we onderzoeken de mogelijkheden om te komen tot een duurzamer vervoersplan, minder uitstoot en meer alternatief vervoer zoals met de trein of een elektrische bus.
ontwikkelstrategie

Verdienmodel

Op dit moment loopt ook het onderzoek naar het verdienmodel voor de Zaanse Schans. Dat is nu niet in de Ontwikkelstrategie opgenomen. De reden hiervoor is dat deze gesprekken gevoerd worden en de belangen erg uit elkaar liggen. De Ontwikkelstrategie geeft wel de noodzaak weer om samen te werken met betrekking tot het verdienmodel. Daarnaast heeft de gemeente ook de opdracht om investeringen in het gebied te halen uit opbrengsten uit het gebied.

Laatste Nieuws

Zeisterbos heeft monumentale bank dankzij crowdfunding

Zeist - Volgens Flora de Vrijer van het Zeister Historisch Genootschap is de cirkel rond: de Van de Pollbank in het...

Capelle Campus: pret en leren in Schollevaar

Capelle aan den IJssel - Kinderen uit Schollevaar kunnen deze zomer pret maken, vriendschappen sluiten én leuke nieuwe dingen leren op...

Quarantaine Musicale bij Kunstdagen Wittem 2020

De standaard editie van de Kunstdagen Wittem die van 5 september t/m 26 September 2020 zou plaatsvinden heeft een plaatsvervanger gekregen....

Stevige kritiek bij beëdiging nieuwe wethouders Krimpen

Krimpen aan den IJssel - In de raadsvergadering van 2 juli zijn drie wethouders gekozen en beëdigd. De nieuwe wethouders zijn...

Politie keek live mee met chatberichten criminelen

Nederland - Meer dan 20 miljoen chatberichten van criminelen zijn sinds 1 april live meegelezen door de Nederlandse politie. ‘Het is...

Chatbot en virtueel agent Wout even met vakantie

Nederland - Chatbot Wout is opnieuw offline. De virtuele agent was sinds 3 april weer in dienst gekomen om de vele...

Start tweede fase project De Kop in najaar 2020

Enschede - In het najaar, naar verwachting in oktober 2020, starten de werkzaamheden aan de tweede fase van project De Kop....

Watersproeiers op het Kerkplein uitgeprobeerd

Hoorn - Kinderen van de Montessorischool hebben samen met wethouder Samir Bashara de watersproeiers op het Kerkplein uitgeprobeerd. De test is...

Samenwerking ontwikkeling Meeuwensingel Capelle gestart

Capelle aan den IJssel – Gisteren heeft de gemeente Capelle aan den IJssel samen met BLICK, RVKO, PCPO, Havensteder, Stebru en Stevast...

Gemeente draagt groen en onderhoud van Tappersheul over aan ViTap

Tappersheul - Vier jaar is er gewerkt aan de voorbereiding. Nu is het zover. Op 2 juli, om 13.00 uur draagt de...

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Regio Online Nederland gebruikt cookies voor het optimaal functioneren van haar website, het bijhouden van statistieken via analytische cookies en genereren van inkomsten via marketing cookies. Door gebruik te maken van deze cookies kunnen wij naast een goede beleving voor onze lezers, de diensten van de website gratis en openbaar houden, zonder abonnementen of andere kosten. Accepteer deze cookies om verder te kunnen lezen. Dit hoeft maar eenmalig, tenzij u de browser en cookie geschiedenis van uw browser leegt. Dan zal opnieuw om toestemming gevraagd worden. De cookie waarmee u deze voorwaarden accepteert is over het algemeen 1 jaar geldig. Daarna wordt opnieuw om toestemming gevraagd.
Voor meer vragen kan er contact opgenomen met de redactie via 0180 68 44 24
Regio Online Nederland gebruikt cookies voor het optimaal functioneren van haar website, het bijhouden van statistieken via analytische cookies en genereren van inkomsten via marketing cookies. Door gebruik te maken van deze cookies kunnen wij naast een goede beleving voor onze lezers, de diensten van de website gratis en openbaar houden, zonder abonnementen of andere kosten. Accepteer deze cookies om verder te kunnen lezen. Dit hoeft maar eenmalig, tenzij u de browser en cookie geschiedenis van uw browser leegt. Dan zal opnieuw om toestemming gevraagd worden. De cookie waarmee u deze voorwaarden accepteert is over het algemeen 1 jaar geldig.