Campagne en directe benadering moeten laaggeletterden Zevenbergen écht bereiken

Zevenbergen – “Sorry, ik ben mijn bril vergeten”, of: “Kunt u dit voor mij invullen? Ik schrijf zo onleesbaar”. Het zijn slechts twee van de smoezen die laaggeletterden vaak gebruiken om te verbergen dat ze niet goed kunnen lezen en schrijven. Volgens schatting telt gemeente Moerdijk ongeveer 3.700 inwoners tussen de 15 en 75 jaar die moeite hebben met lezen en schrijven, alleen al in Zevenbergen zijn dat zo’n 1.400 mensen. In Zevenbergen gaan we proberen ze met een speciale campagne te bereiken én te helpen. Maandagavond 11 februari was de officiële aftrap van

‘Zevenbergen leert lezen’.

Gemeente Moerdijk, tien zorg- en dienstverlenende praktijken uit Zevenbergen (Brilmode Rob Boon, Gezondheidscentrum Tholos, Hans Anders Optiek, Huisartsenteam ’t Park, Kiesokee (tandarts Wasser), Lodge Advocaten, Pearle Opticiens, Signa Notarissen, Van der Ham Optiek en Zweers Hoortoestellen) en Bibliotheek VANnU werken in deze campagne samen om een zo groot mogelijke groep te herkennen en in contact te brengen met Taalpunt Zevenbergen, gemeente Moerdijk. Daar kunnen de zogenaamde taalvrijwilligers hen helpen.

Smoesjes

Uitgangspunt is daarbij een directe benadering. Is er een vermoeden dat iemand laaggeletterd is, dan volgt de vraag “heeft u moeite met lezen of schrijven?”  Dit maakt de kans het grootst dat een eerlijk antwoord volgt en niet uit schaamte ontkend wordt. De deelnemende zorg- en dienstverlenende praktijken hebben wat dat betreft een cruciale rol. “In de dagelijkse praktijk komen zij de mensen tegen die met smoesjes proberen te ontwijken dat ze bijvoorbeeld een formulier moeten invullen”, legt Wim Aalbers (vrijwilliger bij het Taalpunt) uit. “Zij spreken ze aan en vragen of ze hun gegevens mogen doorspelen naar het Taalpunt. En wij nemen dan contact met hen op om te kijken of we ze kunnen helpen.”  

“Allemaal signaleerders”

Wethouder Thomas Zwiers prijst het initiatief en de nieuwe methodiek om mensen op te sporen door ook ondernemers te betrekken. “Kracht van de campagne is dat het gesprek wordt geopend. “In feite zijn we allemaal signaleerders”, voegt wethouder Thomas Zwiers daaraan toe. “Familieleden, vrijwilligers, werkgevers, loketmedewerkers, zorgverleners, huiseigenaren: we kunnen allemaal iemand aanspreken als we het vermoeden hebben dat hij of zij moeite heeft met lezen en schrijven.”

laaggeletterden

Voorlichtingsfilmpjes

Speciaal voor ‘Zevenbergen leert lezen’ zijn drie korte voorlichtingsfilmpjes gemaakt met daarin burgemeester Jac Klijs, wethouder Thomas Zwiers en docent/decaan Voortgezet Onderwijs Michel van Opstal. Blijkt de aanpak een succes, dan zijn er plannen om ook in de andere dorpen en stadjes van de gemeente op deze manier aan de slag te gaan.

Taalpunt in de bibliotheek in Zevenbergen

Bij het Taalpunt in de bibliotheek in Zevenbergen kan iedereen terecht met vragen over het leren of beter leren van de Nederlandse taal, voor informatie over (taal)cursussen in de buurt of voor informatie over vrijwilligerswerk op het gebied van taal. Via het Taalpunt proberen we inwoners die moeite hebben met lezen en schrijven beter te bereiken en is het dus mogelijk om, afhankelijk van de vraag, een taalaanbod voor hen te realiseren.  In het Taalpunt wordt vraag en aanbod bij elkaar gebracht, maar worden ook mensen actief begeleid bij het verbeteren van taalvaardigheden. Taalvrijwilligers coördineren de activiteiten in het Taalpunt en worden daarbij ondersteund door een breed taalnetwerk van professionals en vrijwilligers. Opgeleide taalvrijwilligers nemen dit alles voor hun rekening. Op donderdagen van 10.00 tot 12.00 uur zijn inwoners van harte welkom bij het Taalpunt in de bibliotheek van Zevenbergen.

Laatste Nieuws

Wie wint de jaarlijkse Duurzaamheidsaward 2020?

Rutten - De Duurzaamheidsaward wordt jaarlijks toegekend aan een recent duurzaam initiatief in Noordoostpolder. Nominaties zijn welkom. De Duurzaamheidsaward is een...

Raad Zeist omarmt het initiatief van de Jongerenraad

Zeist - Op donderdag 9 juli stelde de Raad Zeist de Jaarrekening 2019 en de kaderbrief 2021 vast. De kaderbrief gaat...

Infrastructuur en veiligheidsgedrag op Kijfhoek moet beter

Zwijndrecht - Donderdag 9 juli 2020 heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) bekend gemaakt dat ProRail op rangeerterrein Kijfhoek onvoldoende...

Meld Misdaad Anoniem in BEL-gemeenten

Eemnes - Meld Misdaad Anoniem (M.) is een meldpunt waar iedereen anoniem informatie kan geven over ernstige criminaliteit en misdaad. Ook...

Plan voor opknapbeurt sportpark Dijnselburg bekend

Zeist - De gemeente Zeist wil sportpark Dijnselburg opknappen en opnieuw inrichten. Dit is een onderdeel van het masterplan buitensport. Belangstellenden...

Burenruzies in Cuijk deze zomer meer dan verwacht!

Land van Cuijk - Vakantie met burenruzies in Cuijk, want de zomer komt eraan en dat betekent... veel ruzie natuurlijk! Dat...

Het Kontakt Krimpenerwaard in zwaar weer

Krimpen aan den IJssel - In een interview met Floris bakker, redacteur van Het Kontakt Krimpenerwaard, werd ingegaan op de financiële...

Jos Mittelmeijer nieuwe hoofdredacteur Omroep Houten

Houten - Op 10 juli is tijdens een bijeenkomst voor vrijwilligers van Omroep Houten de nieuwe hoofdredacteur Jos Mittelmeijer gepresenteerd. “We...

Noordwijker Henk Hoogervorst koninklijk onderscheiden

Noordwijk - Burgemeester Wendy Verkleij heeft op 10 juli een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan de heer H.G.L. (Henk) Hoogervorst. Hij werd...

Poldersurvival op Schoonhovens College

Schoonhoven - De afgelopen week stond het Schoonhovens College in het teken van de Poldersurvival. Door de versoepelde maatregelen was het...

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Regio Online Nederland gebruikt cookies voor het optimaal functioneren van haar website, het bijhouden van statistieken via analytische cookies en genereren van inkomsten via marketing cookies. Door gebruik te maken van deze cookies kunnen wij naast een goede beleving voor onze lezers, de diensten van de website gratis en openbaar houden, zonder abonnementen of andere kosten. Accepteer deze cookies om verder te kunnen lezen. Dit hoeft maar eenmalig, tenzij u de browser en cookie geschiedenis van uw browser leegt. Dan zal opnieuw om toestemming gevraagd worden. De cookie waarmee u deze voorwaarden accepteert is over het algemeen 1 jaar geldig. Daarna wordt opnieuw om toestemming gevraagd.
Voor meer vragen kan er contact opgenomen met de redactie via 0180 68 44 24
Regio Online Nederland gebruikt cookies voor het optimaal functioneren van haar website, het bijhouden van statistieken via analytische cookies en genereren van inkomsten via marketing cookies. Door gebruik te maken van deze cookies kunnen wij naast een goede beleving voor onze lezers, de diensten van de website gratis en openbaar houden, zonder abonnementen of andere kosten. Accepteer deze cookies om verder te kunnen lezen. Dit hoeft maar eenmalig, tenzij u de browser en cookie geschiedenis van uw browser leegt. Dan zal opnieuw om toestemming gevraagd worden. De cookie waarmee u deze voorwaarden accepteert is over het algemeen 1 jaar geldig.