Startschot herinrichting Rondweg Oost (N259)

Steenbergen – De herinrichting Rondweg Oost staat al langere tijd op de planning. In 2016 zijn er verschillende haal- en brengsessies geweest om samen met de inwoners tot een definitief plan te komen. In november 2016 is dit plan vastgesteld door de raad. Hierna is in 2017 eerst het gedeelte tussen Dinteloord en Steenbergen aangepakt. Nu in 2018 gaan we starten met het tweede gedeelte, de Rondweg Oost.

In 2015/2016 is de gemeente Steenbergen, samen met adviesbureau Kragten, gestart met een herinrichtingsplan voor de Rondweg Oost, voormalig de N259. Tussen de rotondes aan de Nassaulaan en de Franseweg. Tijdens een haalsessie met belanghebbenden zijn diverse mogelijkheden toegelicht en besproken. Aanwezigen en overige belanghebbenden hebben door middel van een vragenlijst wensen en voorkeuren aan kunnen geven. De ingekomen reacties zijn vervolgens verwerkt in een ontwerp voorkeursvariant, die tijdens een brengsessie in juli 2016 zijn gepresenteerd aan inwoners en belanghebbenden. De raad heeft tijdens een besluitvormende vergadering in november 2016 het plan aangenomen.

Begin april starten de werkzaamheden voor de herinrichting van de Rondweg Steenbergen,  voormalige de N259. De weg zal tussen de Franseweg en de Nassaulaan worden ingericht volgens de laatste richtlijnen voor een gebiedsontsluitingsweg buiten de bebouwde kom (80 km-weg).

De betonverharding wordt hiervoor overlaagd met asfalt. Dit houdt in dat het asfalt over de bestaande betonverharding wordt aangebracht. De twee rotondes krijgen hierbij ook een opknapbeurt. Bovendien wordt er een fietspad aangelegd aan de Steenbergse zijde, dat wordt voorzien van verlichting. Daarmee is een ontbrekende schakel in het regionaal fietsroutenetwerk opgelost. Voor de aanleg van dit fietspad is subsidie ontvangen van de provincie Noord-Brabant in het kader van fietsstimulering en verbetering fietsveiligheid.

De reconstructie van de rondweg is gegund aan KWS Infra Roosendaal/Sas van Gent. De aannemer voert de werkzaamheden uit in drie fases. De eerste fase (half mei tot eind juni) omvat het gedeelte rond de Wipstraat, de tweede fase (mei) het weggedeelte tussen Halsteren en de rotonde Franseweg en de derde fase het wegdeel van de Wipstraat tot aan de Watertoren (juli).

Tijdens de werkzaamheden moet de weg een aantal keer worden afgesloten. Daarbij worden omleidingsroutes ingesteld. Ook de busdiensten van Arriva rijden indien nodig een andere route. Voor fase 1 loopt de omleiding in de directe omgeving via de Franseweg en Molenweg; voor fase 2 en 3 loopt de omleidingsroute via de A4 en N257. De afsluitingen waarbij de omleidingen via de A4 en N257 lopen, worden zoveel mogelijk in de schoolvakanties gepland zodat scholieren die met de bus reizen hier zo min mogelijk hinder van ondervinden.

Voor de start van elke nieuwe fase worden de direct omwonenden per brief geïnformeerd over de omleidingsroutes en de eventuele hinder. De andere weggebruikers worden geïnformeerd via de bekende gele verkeersborden langs de weg en de gemeentelijke websites.

 

Overzicht afsluitingen en omleidingen:

Omschrijving afsluiting Datum Omleiding gemotoriseerd verkeer Omleiding Arriva Opmerking
Fase 1A Afsluiting Rondweg Oost vanaf rotonde Franseweg tot en met viaduct Wipstraat. half april tot en met eind juni Omleiding via Franseweg, Molenweg en Wipstraat
Fase 1A Afsluiting Toerit Wipstraat ri. Halsteren half april tot en met eind juni Omleiding via Franseweg, Molenweg en Wipstraat
Fase 1A Afsluiting Afrit Dinteloord ri. Wipstraat half april tot en met eind juni Omleiding via Franseweg, Molenweg en Wipstraat
Fase 1B Afsluiting Toerit Wipstraat ri. Dinteloord juni Verkeer vanuit Wipstraat ri. Dinteloord kan gebruik maken van toerit ri. Halsteren en keren bij rotonde Franseweg voor vervolg ri. Dinteloord over de nieuw ingerichte Rondweg Geen omleidingsroutes voor bussen.
Fase 2A Afsluiting vanaf Halsteren tot rotonde Franseweg mei Verkeer wordt omgeleid via A4 en N257 Omleidingsroute via A4 en N257 Zoveel mogelijk in de meivakantie. Gecombineerd met fase 1A.
Fase 2B Afsluiting rotonde Franseweg weekend mei Verkeer wordt omgeleid via A4 en N257. Aansluitend wordt het verkeer vanuit Moerstraten en Steenbergen omgeleid via Molenweg, Wipstraat en Kapelaan Kockstraat. Omleidingsroute via A4 en N257 Gecombineerd met fase 1A.
Fase 3A Afsluiting vanaf viaduct Wipstraat tot rotonde Watertoren (t.h.v. Nassaulaan) juli Omleiding via Nassaulaan, Kruitweg en Wipstraat Omleidingsroute via A4 en N257 Zoveel mogelijk in schoolvakantie.
Fase 3B Afsluiting rotonde Watertoren (t.h.v. Nassaulaan) weekend juli Omleiding vanuit Steenbergen via Kruitweg en Wipstraat Omleidingsroute via A4 en N257

Laatste Nieuws

Verkeerde aanpak in Schoonhoven kost 1/2 miljoen

Krimpenerwaard - De voormalige gemeente Schoonhoven heeft in 2014 het besluit genomen om de historische uitstraling van Schoonhoven te versterken. Ook...

RET gaat reizigers helpen drukte in te schatten

Rotterdam, 19 oktober 2020 – De RET is gestart met het aanbieden van een drukte-indicator in de reisplanner op RET.nl en...

Wonderfeel Festival test met proef wat er wél kan

's-Graveland - Met een proefopstelling op het festivalterrein testte klassieke muziekfestival Wonderfeel deze week, met financiële hulp van gemeente Hilversum, wat er...

Herfst: wat doen we met het bladafval?

Haarlem - Het is volop herfst in Haarlem! Spaarnelanden werkt hard om met veegwagens en bladblazers gevallen bladeren op te ruimen....

Waterschap investeert fors in waterveiligheid en klimaatdoelen

Middelburg - Op 11 november wordt de Begroting 2021 voorgelegd aan de algemene vergadering van het waterschap. Kernpunten zijn dat er...

Deltacommissaris: ‘Iedereen aan de slag met water in Zeeland’

Middelburg - Water is dé centrale opgave in Nederland, stelt deltacommissaris Peter Glas. ‘De komende jaren ligt er een forse uitdaging om...

Eerste deelauto’s in gebruik bij mobipunten, online demonstraties vanaf 3 november

Den Helder - De eerste deelauto’s bij de mobipunten zijn gearriveerd. Bedrijven AVIA Marees en PRO hebben ieder twee deelauto’s afgenomen,...

CJG en consultatiebureau Kampen officieel geopend

Kampen - Sinds 1 september 2020 werken het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG Kampen) en het consultatiebureau in Kampen (GGD...

Wandelroutenetwerk Kromme Rijnstreek officieel geopend 510 Kilometer aaneengesloten wandelpaden in ‘het buiten van Utrecht’

Utrecht - Een jaar na het slaan van de eerste routepaal is het wandelnetwerk Kromme Rijnstreek, bekend als ‘het buiten van...

Breda heeft ambitie om klimaatbestendige stad worden

Breda - Breda heeft de ambitie om in 2044 CO2 neutraal te zijn en om een klimaatbestendige stad te worden. De...

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here