Inspraak op ontwerpplannen van Westduinpark

Den Haag – Er zijn grote plannen voor het Westduinpark, Wapendal, Solleveld en Kapittelduinen. Inspraak over de ontwerpbeheerplannen is mogelijk van 1 maart tot en met 11 april 2018.

Duinnatuur
Tussen de Nieuwe Waterweg en Den Haag liggen 2 bijzondere duingebieden, Solleveld en Kapittelduinen en Westduinpark en Wapendal. De aanwezige duinnatuur hier is zo bijzonder, dat de gebieden zijn aangewezen als Natura 2000-gebied. Daarmee is er ook de plicht om voor deze gebieden een beheerplan op te stellen.
Beheerplan
De provincie Zuid-Holland heeft, met medewerking van diverse overheden en maatschappelijke partijen, voor beide gebieden een beheerplan opgesteld voor de periode 2018-2023. In een beheerplan staat welke maatregelen er worden genomen om de bijzondere natuur te beschermen. Ook staat erin welke activiteiten er in en rond het gebied mogen plaatsvinden. Voor beide natuurgebieden is dit het tweede beheerplan. Het eerste beheerplan geldt sinds 2012.
Inspraak
Het ontwerpbeheerplan voor Westduinpark en Wapendal ligt van 1 maart tot en met 11 april 2018 ter inzage op het provinciehuis, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en het gemeentehuis in Den Haag.

Het ontwerpbeheerplan Solleveld en Kapittelduinen ligt van 1 maart tot en met 11 april 2018 ter inzage op het provinciehuis, op het ministerie van LNV en in de gemeenten Den Haag, Westland en Rotterdam. Ook zijn de ontwerpbeheerplannen te raadplegen via www.zuid-holland.nl/terinzage.

Gedurende de inspraakperiode kan iedereen een inspraakreactie (‘zienswijze’) indienen bij de provincie Zuid-Holland. De zienswijzen zullen worden gebruikt om het definitieve beheerplan op te stellen.

Bron: Provincie Zuid-Holland

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Must Read

ARTIS lanceert museum over de mens

ARTIS opent eind volgend jaar de deuren van een nieuw museum: het ARTIS-Groote Museum. Het Groote Museum gaat over de mens. Het geeft inzicht...

Leefbaar Krimpen wil verruiming winkelopening op zon- en feestdagen

Krimpen aan den IJssel - Leefbaar Krimpen gaat zich sterk maken voor de verruiming van de openingstijden van de winkel op...

Stuk Romeins aquaduct gevonden in Nijmegen

Nijmegen - In Nijmegen is een deel van het Romeinse aquaduct gevonden dat tussen Berg en Dal en Nijmegen liep. Aan...

Aanrijtijden ambulances naar Krimpen zorg voor D66 en SGP

Krimpen aan den IJssel - De ondermaatse aanrijtijden van ambulances naar Krimpen aan den IJssel waren voor D66 en SGP opnieuw...

Meer ruimte terrassen Breda vanaf 1 juni

Breda - Bredanaars en horecaondernemers staan te popelen: vanaf maandag 1 juni om 12.00 uur mogen de bestaande terrassen en horecazaken...