Rijkssubsidie kan aardgasvrij Het Ven in Eindhoven versnellen

0
32
ferarcosn / Pixabay

Eindhoven – De buurt Het Ven is de derde Eindhovense pioniersbuurt ‘aardgasvrij wonen’. Voor deze wijk heeft gemeente Eindhoven, samen met de partners in het gebied, Rijkssubsidie aangevraagd van circa 4,5 miljoen euro. Met dit geld kunnen maatregelen worden getroffen om inwoners kostenneutraal van het aardgas af te halen. Het gaat dan met name om de aanleg van een warmtenet vanuit Meerhoven en woningisolatie.

Rijkssubsidie aangevraagd

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelt 85 miljoen euro beschikbaar voor het aardgasvrij maken van bestaande wijken. In september is duidelijk of de subsidie wordt toegekend. Met de subsidie kan in het Ven een belangrijke versnelling in gang gezet worden, met name als het gaat om fysieke maatregelen die nodig zijn. Het gaat om aanpassingen aan woningen (basisisolatie) en alternatieve energievoorzieningen, zoals een open warmtenet met middentemperatuur. Samenwerking met woningcorporaties is daarbij erg belangrijk. In deze collegeperiode kunnen zeker al 500 woningen in het Ven aardgasvrij zijn.

Kostenneutraal

Begin dit jaar is het plan van aanpak ‘Naar aardgasvrij wonen en verwarmen’ door het college van B en W vastgesteld. Hierin zijn twee pioniersbuurten benoemd: Generalenbuurt en Sintenbuurt. Het Ven is nu de derde buurt. Voor het Ven is een rijkssubsidie aangevraagd die voor versnelling kan zorgen, met als doel dat het Ven al in 2030 aardgasvrij is. Dat kan dan kostenneutraal voor inwoners door middel van een woonabonnement.

Vliegende start in pioniersbuurten

In de drie pioniersbuurten maakt de gemeente met bewoners, woningcorporaties, netbeheerders en andere belanghebbenden een plan om aardgasvrij te kunnen leven. Gekeken wordt wat er moet gebeuren aan de woningen om voorbereid te zijn op wonen zonder aardgas, welke obstakels er zijn, welke alternatieven er zijn en in welk tempo we dit kunnen realiseren. Een belangrijk onderwerp is ook hoe de hele buurt betrokken kan worden bij het maken van dit plan. De plannen moeten eind 2019 klaar zijn.

Waarom aardgasvrij wonen

Het gebruik van aardgas zorgt voor een grote uitstoot van CO2. Te veel CO2-uitstoot zorgt ervoor dat de temperatuur op aarde stijgt. De gevolgen van deze temperatuurstijging zijn zó groot, dat wereldwijd besloten is om de CO2-uitstoot te verminderen (Klimaatakkoord Parijs). Ook de aardgaswinning in Groningen stopt vanwege de aardbevingen. Afgesproken is dat uiterlijk in 2050 heel Nederland aardgasvrij moet zijn. In Eindhoven gaat het om ruim 100.000 woningen. Begin 2019 moet duidelijk zijn welke techniek waar toegepast gaat worden.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here