Vrolijk & gekleurd burgerinitiatief tegen zwerfafval

vrolijk & gekleurd

Weert – Dankzij een vrolijk & gekleurd initiatief staan er sinds vorige week op drie locaties in Weert vrolijke, gekleurde afvalcontainers. Het verfraaien van de ondergrondse afvalcontainers is een initiatief van de wijkraden van Moesel, Biest en Groenewoud. Hiermee hopen ze dat er minder afval bij de containers geplaatst wordt. Dit sluit goed aan bij het actieplan van de gemeente Weert tegen zwerfafval. Met dit soort acties brengen we zwerfafval onder de aandacht bij inwoners.

Actieplan tegen zwerfafval

Met het actieplan tegen zwerfafval besteedt de gemeente Weert dit jaar nóg meer aandacht aan de problematiek rondom zwerfafval. Reden hiervoor is de toenemende hoeveelheid afval die op verkeerde locaties wordt aangeboden. Denk aan afvaldumpingen in de berm of vuilniszakken die naast de ondergrondse containers worden geplaatst. De Reinigingsdienst Weert is iedere dag bezig met opruimen van verkeerd geplaatst afval. Het zorgt voor een rommelig straatbeeld en trekt nog meer zwerfafval aan. Ook hangt er een flink prijskaartje aan het opruimen van zwerfafval, wat uiteindelijk betaald wordt door alle inwoners van Weert.

Bewustwording en gedragsverandering

Om verkeerd geplaatst afval tegen te gaan, worden verschillende maatregelen genomen. In het actieplan wordt daarbij vooral veel aandacht besteed aan het voorkomen van zwerfafval. Wethouder Martijn van den Heuvel: “We willen het zwerfafvalprobleem aanpakken samen met onze inwoners. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Als gemeente willen we dit nog beter faciliteren, maar ook willen we onze inwoners meer bewust maken van de negatieve effecten van zwerfafval in de openbare ruimte. Daarom is er in het actieplan veel aandacht voor bewustwording, handhaving en een betere dienstverlening.”

Vrolijke, gekleurde containers

Acties zoals het verfraaien van de afvalcontainers kunnen op een positieve manier bijdragen aan die bewustwording. Het past goed binnen de uitgangspunten van het actieplan tegen zwerfafval. Daarom heeft de gemeente Weert budget beschikbaar gesteld, om samen met de wijkraden deze verfraaiingen te realiseren. De containers zijn aangekleed met kunstgras en kunstbloemen. Ook zijn twee containers beschilderd door kinderen van basisschool Aan de Bron.

Andere acties

Andere maatregelen van het actieplan zijn onder andere het uitbreiden van de capaciteit van de afvalcontainers en strengere handhaving als mensen afval dumpen. Ook heeft de gemeente Weert onlangs een creatieve brainstorm met inwoners georganiseerd. Daar werd nagedacht over nieuwe, slimme ideeën om zwerfafval aan te pakken. Met die ideeën gaat de gemeente Weert nu aan de slag.

Kom zelf ook in actie!

Alle kleine beetjes helpen. Dus heb je net als de wijkraden een goed idee om zwerfafval aan te pakken? Of wil je zélf aan de slag gaan met opruimen in je straat, buurt of wijk? Zo heeft een aantal basisscholen in Weert al opruimacties georganiseerd en denken middelbare scholen mee over oplossingen voor het zwerfafvalprobleem. De gemeente Weert juicht dat soort acties toe én kan een handje helpen. Neem daarvoor contact op met de projectleider zwerfafval van de gemeente Weert, Koen van Loon. Dat kan door een mailtje te sturen naar k.van.loon@weert.nl

Laat een reactie achter

Vermeld hier alsjeblieft je reactie!
Vermeld hier alsjeblieft je naam