alle kinderen kunnen meedoen in Ten Boer!

rudyanderson / Pixabay

Ten Boer – Alle kinderen moeten mee kunnen doen, maar soms kan dat om financiële redenen niet. In de gemeente Ten Boer werken het Jeugdfonds Cultuur, Jeugdfonds Sport en Stichting Leergeld  samen zodat alle kinderen aan sport, cultuur en onderwijs gerelateerde activiteiten mee kunnen doen ondanks de financiële thuissituatie.

,,Ieder kind heeft recht op gelijke kansen voor de toekomst”, aldus wethouder Peter Heidema van Ten Boer. “Teveel kinderen komen door een moeilijke financiële situatie van de ouders maar nauwelijks in aanraking met cultuur, laat staan dat ze het kunnen beoefenen. Ook sport of meedoen op school is niet voor ieder kind vanzelfsprekend. Daarom willen we de financiële drempels wegnemen en kinderen kansen bieden.”

Gelijke kansen voor de toekomst

In Ten Boer is het al langer mogelijk om gebruik te maken van de regelingen van St. Leergeld en het Jeugdfonds Sport, die moet voorkomen dat kinderen aan de kant blijven staan en na verloop van tijd sociaal geïsoleerd raken. Sinds kort participeert de gemeente ook in het Jeugdfonds Cultuur waardoor kinderen die graag naar muziek-, dans- of theaterles willen, maar waarvoor thuis onvoldoende middelen zijn, toch op les kunnen.

Gebruik maken van de fondsen

Kinderen van 4 tot en met 17 jaar uit gezinnen met een inkomen tot maximaal 120% van het sociaal minimum komen hiervoor in aanmerking. Ook de inwoners die gebruik maken van de StadjersPas vallen hieronder. De fondsen keren geen geld uit aan de ouders/verzorgers van de kinderen, maar doen de betalingen rechtstreeks aan de aanbieders, zoals bijvoorbeeld verenigingen of de leveranciers.

Via de website www.leergeld.nl/groningen/doeeenaanvraag  kunnen ouders heel eenvoudig een aanvraag doen. Intermediairs van de Jeugdfondsen Sport & Cultuur (professionals die betrokken zijn bij de scholing, opvoeding en/of begeleiding van het kind/gezin) kunnen via  www.allekinderendoenmee.nl een aanvraag doen.

Laat een reactie achter

Vermeld hier alsjeblieft je reactie!
Vermeld hier alsjeblieft je naam