Gebiedsontwikkeling van het Hilversumse Stationsgebied is een Stapeling van circulaire en energieambities.

Hilversum – De gemeente Hilversum werkt aan de invulling van een nieuw plan voor de gebiedsontwikkeling van stationsomgeving. In 2030 moet dit gebied het kloppend hart zijn van de stad, goed bereikbaar, aantrekkelijk en economisch sterk. Reizigers voelen zich welkom in de groene mediastad en Hilversummers zijn trots op hun entree. Het gebied moet een belangrijke schakel worden tussen Oost en het centrum, station en stad en stad en regio. Een aantrekkelijk, duurzaam en creatief gebied, waar het prettig wonen en werken is.

Gebiedsontwikkeling vraagstukken

Vooruitlopend op de eigen beleidsagenda van Aardgasvrij in 2040 zijn de energieambities , Duurzaam Hilversum 2016-2020 en Energietransitievisie 2020 verkent de gemeente hoe de ambities op het gebied van de energie- en circulaire transitie in een vroeg stadium kunnen worden meegenomen bij gebiedsontwikkelingen. De gemeente zoekt oplossingen voor lage energievraag, duurzame warmtebronnen en hoe gebouwen energieneutraal te maken zijn.
Tegelijkertijd dient de potentie van herbruikbare materialen, aanwezige afvalstromen en waardeverhogende bouwprincipes worden onderzocht. Leidend daarbij is de integratie van vraagstukken onderling en koppelkansen met de omgeving.

Werkbare oplossingen gebiedsontwikkeling

Het doel was de ontwikkeling van een breed gedragen en afgewogen resultaat van ambities
en daaraan gekoppelde interventies.

Het proces werd in 3 stappen ingericht namelijk:

  1. Gebiedsanalyse op energetische en circulaire kansen.
  2. Co-creatie met de gemeente door in workshops tot integrale oplossingen en concepten te komen.
  3. Uitwerking van een visiedocument met een gebiedsanalyse, menukaart en conclusie.

Maatwerkoplossing

Centrale tool daarbij is het afwegingskader dat aan de hand van drie ambitieniveaus ‘wettelijke minimum, streef- en topniveau’ afwegingen maakt tussen generieke maatregelen en deze specifiek maakt voor een Hilversumse oplossing op maat. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen eisen waar de gemeente regie over heeft en stimulering van de toekomstige stakeholders. Implicatie voor gebruikers, kosten-baten verhouding en
(duurzame) gebiedsimpact waren leidend in die afweging.

De belangrijkste uitkomsten voor energie en circulariteit.

Op circulair niveau zijn er drie hoofdstrategieën , waard verhogende bouwmethodieken, milieu- en grondstoffenvriendelijke materialisatie en een circulaire procesinrichting in het gebruik van het stationsgebied.

Maatregelen op streefniveau zijn b.v. focus op dubbel gebruik van de openbare ruimte, extra ondergrondse ruimtereserveringen door diverse infrastructurele belangen of aandacht voor adaptieve bouwmethodieken i.vm. de hoge functiefluctuaties.

Deze zijn aangevuld met kansrijke topmaatregelen zoals de inrichting van een bouwhub, een circulair beeldkwaliteitsplan en introductie van waarde behoudende financieringsmodellen. Analyse op energetisch niveau liet zien dat het lokale ambitieniveau het BENG-niveau overstijgt.

Inzet op streefniveau zoals bijvoorbeeld de integratie van toenemende koelbehoefte, hoge schilisolatie en bodemenergie bij compacte meerlaagse energieneutrale bouw kan leiden tot energievraagreductie van 50-125%. Bij de maatregelen op topniveau wordt onder andere stilgestaan bij warmte-cascadering en uitwisseling tussen gebieden, maximale energieopwekking door de gevels, gebalanceerde energievraag en -aanbod door
opslagmethodes in gebouw/vervoer en gecombineerde energiesystemen met PVT (warmteen energie opwekking).

Botsende belangen in gebiedsontwikkeling

Om te komen tot conclusies bij botsende belangen is gewerkt met een stapsgewijs opgebouwd beslissingsmodel. Eerst zoek je de synergiën, vervolgens de relatieve impact door concessies bij één of andere interventie en tot slot prioriteer je de interventies. Voorbeelden van knelpunten zijn het beeldkwaliteitsplan, bouwmethodieken of het gebruik van maaiveld, bodem en daken. Conclusies liggen procesmatig in het betrekken van de markt voor advies.

Inhoudelijk worden aangrijpingspunten genoemd zoals het integreren van energieopwekking in de materialisatie, adaptieve oplossingen voor toekomstbestendigheid en het benutten van verschillende bodemlagen tegen ruimtegebrek. Hierbij moet worden vermeld dat college en raad hier nog verder over moet besluiten, de uitgevoerde werkzaamheden voor het visiedocument dragen bij om de verschillende afwegingen weloverwogen te maken.

Hoe verder met gebiedsontwikkeling

In een vervolgfase zullen de interventies en de weging ervan met potentiële stakeholders – zoals ontwikkelaars, hun keten en toekomstige bewoners en gebruikers – worden gedeeld en de concrete implementatie ervan in samenwerking gefaciliteerd.

Laatste Nieuws

geleidelijk van het zuiden uit vrijwel overal droog

Verwachting voor vandaag en morgenVanochtend begint met veel bewolking en er valt vooral in het noorden eerst nog regen. De regen trekt naar het...

Bewolkt en regen, vanochtend van het zuiden uit droog

Verwachting voor vandaag en morgenHet is zwaar bewolkt en er valt vrijwel overal regen of motregen. De minimumtemperatuur loopt uiteen van 3°C in het...

Provincie Zeeland stelt geld beschikbaar voor busvervoer

Vanwege het coronavirus is het gebruik van openbaar vervoer in Zeeland gedaald met ruim 40% ten opzichte van 2019. Om die reden lopen vervoersbedrijven...

630 kinderen in Krimpenerwaard krijgen ook sinterklaascadeau

Krimpenerwaard - Dit jaar ontvangen ruim 630 kinderen in Krimpenerwaard die bekend zijn bij de welzijnsorganisaties stichting WON, SWOK-Midden, SWOS, Krimpenerwaard Intercultureel (KIC) en...

Dronetaxi’s zijn de toekomst, gemeenten willen invloed in luchtruim boven de stad

Enschede - Dronetoepassingen nemen letterlijk een vlucht. Dit biedt enorme kansen voor hulpdiensten, de inspectie van vitale infrastructuur en gebouwen en het vervoer van...

Wat is er huiselijk aan geweld?

hui·se·lijk (bijvoeglijk naamwoord, bijwoord) huiselijk dus op het huis of het huishouden betrekking hebbend Tot zover heeft Van Dale gelijk. Maar ik vind niks huiselijks aan...

Bewolkt en af en toe regen, vanaf vrijdagochtend van het zuiden uit droog

Verwachting voor vandaag en morgenHet is zwaar bewolkt en het regent of motregent af en toe. De minimumtemperatuur loopt uiteen van 4°C in het...

Bewolkt en van het westen uit (mot)regen. Donderdag bewolkt en regenachtig

Verwachting voor vandaag en morgenHet is zwaar bewolkt en met name in het westen kan er lokaal af en toe motregen vallen. Geleidelijk breidt...

Waardebonnen voor huiseigenaren die energie willen besparen

Tytsjerksteradiel - Huiseigenaren in de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel kunnen tot en met 1 maart 2021 waardebonnen krijgen als zij maatregelen nemen om hun...

3e Steun- en herstelpakket speelt in de regio een grote rol.

Amsterdam - Het 3e steun- en herstelpakket bevat naast een verlenging van de steunmaatregelen zoals de NOW en de Tozo, een aanvullende sociaal pakket...

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here