Huisartsen tekenen convenant praktijkondersteuners jeugd

Meppel – Woensdag 12 februari werd het convenant praktijkondersteuners huisartsen (poh) jeugd 2020 en volgende jaren ondertekend in het stadhuis door mevrouw S. Diever, namens de huisartsen in Meppel, mevrouw A.C. Nijstad-Moes, namens de huisartsen in Nijeveen, en de heer H.G. ten Hulscher, namens de gemeente Meppel.

Sinds 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Sindsdien wordt gewerkt aan een sterke voorziening waar kinderen, jongeren en opvoeders met hun vragen terechtkunnen. Waar hun vragen een passend antwoord krijgen, zodat ze zelf weer verder kunnen, of waar intensievere hulp wordt bij geschakeld als dat nodig is.

Toegankelijk én laagdrempelig

Hét voorbeeld van zo’n voorziening zijn de praktijkondersteuners van de huisartsen. In de vertrouwde omgeving van de eigen huisarts, dichtbij huis, zonder wachtlijst, kunnen kinderen, jongeren, ouders en andere gezinsleden terecht met problemen van opgroeien en opvoeden. De bedoeling is zo licht mogelijk hulp verlenen. Te beginnen met gesprekken voor preventie, signaleren van de hulpbehoefte en advies geven. Waar mogelijk de zelfredzaamheid versterken en als het nodig is te behandelen of door te verwijzen.

Dichtbij en cliëntvriendelijk

Voorkomen van zware zorg was bij de eerste proef met praktijkondersteuning in 2016 en 2017 het uitgangspunt. Om kinderen en jongeren niet te zwaar te belasten en om ze het stempel van de gang naar een zorginstelling te besparen. Vanaf 2018 is de ondersteuning breed ingezet ter bevordering van de samenwerking met lokale zorg- en welzijnsorganisaties, voorschoolse voorzieningen, onderwijs en gemeente. De praktijkondersteuners verhogen de kwaliteit van deze keten met hun specifieke kennis en vaardigheden onder meer als sparring partner van artsen en voorliggende voorzieningen.

Duurzame verbinding

De praktijkondersteuners dragen ook bij aan de continuïteit van de zorg en de verbinding van de keten van organisaties en instellingen. Huisarts Diever: “Het is essentieel om de resultaten van de zorg duurzaam te maken. Het vereist dat de jeugdzorg niet alleen specialistische hulp biedt, maar ook meedoet aan de versterking van de basis, terugvalpreventie en eerstelijnsondersteuning.”

Het opbouwen van een lerende werkwijze om kennis én de toepassing ervan te blijven verbeteren, is daarbij een voorwaarde. Huisarts Nijstad-Moes: “De vraagstukken en problemen die nu bij de poh-jeugd terecht komen zijn voor ons als huisartsen niet nieuw. Eerder kregen we ze ook, maar probeerden we dit zelf op te lossen of we moesten verwijzen naar specialistische jeugdzorg.

Met de komst van de poh-jeugd in onze huisartsenpraktijk kunnen we deze hulp nu in onze eigen praktijk laagdrempelig en licht aanbieden. De poh-jeugd heeft meer tijd om met de ouders en kinderen in gesprek te gaan en ontlast op deze manier ook de huisarts.

Voor ouders en kinderen is dit ook veel prettiger. De meeste vragen en problemen blijken met enkele gesprekken of adviezen te beantwoorden en of op te lossen. Waar nodig wordt er in overleg met de huisarts gericht doorverwezen. We zijn dan ook erg blij met de poh-jeugd in onze praktijk.”

Versterking voorliggend veld

Deze sterke eerste lijn vermindert het aantal verwijzingen naar intensieve jeugdzorg en het speciaal onderwijs. Zo zijn kinderopvang, school en huisarts niet de ‘vindplaats’ voor jeugdzorg, maar de werkplaats. Jeugdzorg vergroot eerst het eigen probleemoplossend vermogen van kinderen, jongeren, opvoeders en beroepsopvoeders. Het gaat eerder om hulp ‘bijschakelen’ dan om ‘verwijzen’.

Wethouder Ten Hulscher: “En last but not least is de samenleving aan zet. Hoe bouwen we aan sterke gezinnen en stabiele relaties tussen ouders, want vechtscheidingen brengen te veel kinderen in problemen. Hoever willen wij gaan in ons streven naar het perfecte kind? Hoe verschillend mogen kinderen zijn? Niet iedere hulpvraag moet gemedicaliseerd worden, de vraag ‘wat heeft dit kind nodig om te groeien’ zou leidend moeten zijn. Met de aandacht, warmte en veiligheid van het gezin of de omgeving is een kind het meest geholpen. De beste jeugdhulp krijg je meestal thuis!”

Laatste Nieuws

Sluiting zalencentrum De Koning Party & Events vanwege COVID-19 besmettingen

Vandaag, zaterdag 8 augustus, is op last van de voorzitter van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland zalencentrum De Koning Party & Events gesloten....

Muggenberg in Heeze krijgt stil asfalt

Heeze - De gemeente gaat de Muggenberg vanaf de Randweg tot aan het spoor in Heeze van stil asfalt voorzien. Dit...

Goede zorg en opvoeding belangrijk in Aalten

Aalten - Wethouders Wikkerink en Te Lindert hebben deze week organisaties in het sociaal domein uitgenodigd te praten over goede zorg en...

Gemeente neemt ophalen grof afval over

Zaanstad - Zaankanters die hun grof afval thuis willen laten ophalen kunnen dit vanaf 15 augustus melden bij de gemeente Zaanstad....

Samen het water op tegen vaaroverlast

Burgemeester Judith Michel van Wormerland kijkt tevreden terug op alweer de tweede gezamenlijke actiedag tegen vaaroverlast in het Wormer-en Jisperveld. De gemeente...

Amsterdamspeld voor ambassadeur leefbaarheid Marcanti- eiland

Amsterdam - vrijdag 7 augustus heeft mevrouw Marjo Dankers uit handen van locoburgemeester Simone Kukenheim de Amsterdamspeld ontvangen wegens haar jarenlange...

Automatische beregening sportvelden

Oosterwolde - Bij vier sportcomplexen in Ooststellingwerf is een automatische beregeningsinstallatie aangelegd. Alle sportvelden in Oosterwolde en de hoofdvelden in Appelscha,...

Kappen met verslappen! Leef de regels na!

Breda - Kappen met verslappen! Dat is de oproep. Het aantal corona-besmettingen in West-Brabant blijft stijgen. Ook in Breda blijven de...

Kermis in Hoorn nu toch van start

Hoorn - De kermis in Hoorn is nu toch van start gegaan. Dat is wel in een aangepaste vorm en op...

SummerviBes Breda week 4: plezier in de hitte

Breda - De vierde week van SummerviBes Breda was erg warm. Ruim 400 kinderen hebben weer genoten van de buiten- en...

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Regio Online Nederland gebruikt cookies voor het optimaal functioneren van haar website, het bijhouden van statistieken via analytische cookies en genereren van inkomsten via marketing cookies. Door gebruik te maken van deze cookies kunnen wij naast een goede beleving voor onze lezers, de diensten van de website gratis en openbaar houden, zonder abonnementen of andere kosten. Accepteer deze cookies om verder te kunnen lezen. Dit hoeft maar eenmalig, tenzij u de browser en cookie geschiedenis van uw browser leegt. Dan zal opnieuw om toestemming gevraagd worden. De cookie waarmee u deze voorwaarden accepteert is over het algemeen 1 jaar geldig. Daarna wordt opnieuw om toestemming gevraagd. Regio Online Nederland is onderdeel van DNRN
Voor meer vragen kan er contact opgenomen met de redactie via 085 - 808 5131
Regio Online Nederland gebruikt cookies voor het optimaal functioneren van haar website, het bijhouden van statistieken via analytische cookies en genereren van inkomsten via marketing cookies. Door gebruik te maken van deze cookies kunnen wij naast een goede beleving voor onze lezers, de diensten van de website gratis en openbaar houden, zonder abonnementen of andere kosten. Accepteer deze cookies om verder te kunnen lezen. Dit hoeft maar eenmalig, tenzij u de browser en cookie geschiedenis van uw browser leegt. Dan zal opnieuw om toestemming gevraagd worden. De cookie waarmee u deze voorwaarden accepteert is over het algemeen 1 jaar geldig.