Project Centrumplan Ruinen afgerond

Ruinen – Ruinen weer op de kaart met een bruisend en vitaal centrum! Met deze doelstelling is gemeente De Wolden, mede op verzoek van de inwoners van Ruinen, in 2010 met het project Centrumplan Ruinen gestart. Met het centrumplan is tegemoet gekomen aan de wensen en behoeftes van ondernemers, dorpsbewoners en bezoekers/toeristen. Wethouder Gerrie Hempen: “Maar het belangrijkste is misschien nog wel dat er met het centrumplan is geïnvesteerd in een toekomstbestendig Ruinen.” Marnick Pinxterhuis, voorzitter dorpsbelangen beaamt dit: ”Door alle mooie aanpassingen aan de Brink, en eigenlijk het gehele centrumgebied, wordt de uitstraling en daarmee op langere termijn de leefbaarheid in Ruinen vergroot.” De herinrichting van de Kaamp is net afgerond, waarmee het project gereed is. Het is nu tijd om de balans op te maken.

Wat is er de afgelopen jaren gerealiseerd?

In 2010 is gemeente De Wolden gestart met het opstellen van een visiedocument voor het project Centrumplan Ruinen. Dit deed de gemeente destijds in samenspraak met de klankbordgroep centrumplan Ruinen. Deze klankbordgroep vertegenwoordigt alle betrokken partijen waaronder inwoners van Ruinen, ondernemers en bezoekers/toeristen en adviseert de gemeente over het Centrumplan Ruinen. Na goed overleg is destijds besloten dat er meerdere deelprojecten zouden worden gerealiseerd om het centrum van Ruinen aantrekkelijker te maken. De belangrijkste projecten waren: De aanpak van de Brink, de leegstand, de openbare ruimte en de aanpak van de parkeergelegenheden in Ruinen. Nadat de provincie Drenthe in 2012 heeft ingestemd met de toekenning van een subsidie voor de plannen voor het centrum van Ruinen, konden de werkzaamheden van start gaan. Daartoe is in 2013 gestart met de herinrichting van het hart van Ruinen: De Brink.

Aanpak volgens centrumplan

De openbare ruimte op de Brink en het terrein rondom de Mariakerk is als eerste aangepakt. De kruispaden op de Brink zijn verwijderd en een deel van de bomen zijn geveld, zodat er meer ruimte ontstond voor activiteiten op de Brink en de kerk beter in het zicht is vanaf de Brink. Het kerkterrein is op een bijzondere manier open en toegankelijk gemaakt. Zo zijn de contouren van de voormalige kapel zichtbaar gemaakt en is er een tweede entree voor een voetgangersverbinding over het terrein, als onderdeel van een dorpsommetje gerealiseerd. Ook is in deze fase de bushalte met fietsenstalling op de Brink aangepakt en is de bestrating hier aangepast voor een betere aansluiting op de terrassen.

Nieuwbouw voormalige SNS locatie Ruinen

Nadat de werkzaamheden aan de Brink succesvol zijn afgerond, is er in 2015 gestart met de herontwikkeling van de voormalige locatie van de SNS bank. De belangrijkste onderwerpen in dit plan waren: De realisatie van 2 nieuwe bouwblokken, met 650 m2 winkelruimte op de begane grond. Daarnaast zijn er op de bovenliggende etages 9 appartementen gerealiseerd, waarvan vier aan de Brinkzijde en vijf aan de Kaampzijde. In 2018 is Bramer Projectontwikkeling met de bouw van het appartementencomplex met commerciële ruimte gestart. In de zomer van 2019 zijn de nieuwe appartementen en de nieuwe commerciële winkelruimte opgeleverd.

Herinrichting parkeerterrein de Kaamp

Het parkeerterrein aan de Kaamp was sleets en de parkeerplekken waren simpelweg te klein. Daarom is de gemeente eind 2018 samen met een brede vertegenwoordiging uit Ruinen om tafel gegaan, het herinrichtingsplan voor de Kaamp is gezamenlijk met het dorp opgesteld en dit voorjaar is het plan gerealiseerd. Op het nieuwe parkeerterrein is veel aandacht voor groen, bovendien komen er nog twee laadpalen voor elektrische auto’s te staan.

Doorontwikkeling Centrumplan

Het blijft niet bij de deelprojecten van project Centrumplan. Er zijn de afgelopen periode een aantal particulieren in het centrum van Ruinen die het initiatief hebben genomen om de kwaliteit en uitstraling van het centrum verder te versterken.

Zo is de voormalige autogarage van Eddy de Jong op de hoek Brink-Westerstraat is gesloopt en heeft familie Ten oever hier een nieuw pand gerealiseerd met kantoorruimte op de begane grond (vestiging Regiobank) en appartementen op de verdiepingen.

Ook de zuidkant van de Brink wordt aangepakt. Het oude gemeentehuis is een onderwerp wat de gemoederen in Ruinen jarenlang heeft beziggehouden. De uitstraling van het gemeentehuis was veel inwoners een doorn in het oog. In 2018 is daar met de nieuwe eigenaren verandering in gekomen en heeft het oude gemeentehuis een complete metamorfose ondergaan. De laatste stap in dit plan wordt komend najaar uitgevoerd. De openbare ruimte gelegen tussen de het oude gemeentehuis en de groene Brink wordt opnieuw ingericht zodat er een goede voetgangersverbinding ontstaat tussen
het nieuwe parkeerterrein de Kaamp en de Brink met haar centrumvoorzieningen. Daarvoor maakt de rijbaan plaats voor een meer pleinachtige inrichting met een goede aansluiting op de het groen van de Brink en de terrassen van horecazaken De Burgemeester, ’t Wapen van Ruinen en Hotel Kuik.

We zijn er bijna, maar nog niet helemaal

Samen met alle betrokkenen is er de afgelopen jaren hard gewerkt aan een leefbaar en toekomstbestendig Ruinen! Een officiële opening hoort hier dan ook bij. Wegens corona kon helaas de geplande opening tijdens de avondvierdaagse niet door gaan. De bedoeling is om in het najaar, als ook de andere projecten in het centrum zijn afgerond, er alsnog een officiële opening komt.

Laatste Nieuws

Bushokjes in Woerden voorzien van groen dak

Woerden - Op 12 en 13 augustus zijn drie bushokjes in Woerden voorzien van een groen dak. In samenwerking met de...

Kermis op de Neul in Sint-Oedenrode

Sint-Oedenrode - Eind juli maakte het gemeentebestuur al bekend dat ze voornemens was dit jaar een kermis op de Neul te...

Familievoorstelling Roodkapje in Openluchttheater Hertme

Hertme - Op zondag 6 september wordt een muzikaal en vrolijk liefdesverhaal van Roodkapje gespeeld in het Openluchttheater Hertme.

Doe mee aan de enquête over verkeersveiligheid Heemskerk

Heemskerk - De verkeersveiligheid in Heemskerk wordt minder. Het aantal verkeersgewonden neemt al jaren toe. Het verkeer verandert en vooral in...

Wegenbouwer Roelofs start aanleg voetpad Lutterstraat

Losser - Op 17 augustus 2020  start wegenbouwer Roelofs met de werkzaamheden voor een voetpad langs de Lutterstraat tussen de Arendshorst,...

Stichting Future For Nature heeft nieuwe, jonge directeur

Arnhem – Stichting Future For Nature presenteerde op 11 augustus de Nederlandse Rascha Nuijten (31 jaar) als directeur. Deze internationale natuurbehoudsstichting...

Samen scheiden of samen blijven?

Gemert-Bakel - Als het in je relatie niet lekker loopt, als je overweegt om te scheiden of zelfs al op dat...

Dorpsteam Sint Anthonis in vakantieperiode

Sint Anthonis - Voor al uw vragen en problemen op het gebied van ondersteuning en zorg kunt u bij het Dorpsteam...

Digitaal snelloket culturele initiatieven groot succes

Kampen - In mei heeft de gemeente een digitaal snelloket geopend voor culturele initiatieven in coronatijd. Het was bedoeld voor kunst-...

Versterken recreatie en toerisme Land van Maas en Waal

Vanuit West Maas en Waal zijn recent diverse initiatieven gestart om recreatie in het Land van Maas en Waal te versterken....

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here