Huurverhoging in coronacrisis blijkt probleem

Krimpenerwaard – Gisteren ontvingen huurders van o.a Quawonen de jaarlijkse brief voor huurverhoging. Veel mensen reageerde verontwaardigd dat ondanks de coronacrisis de huurverhoging toch wordt doorgezet. Op dit moment wordt er veel gepraat door het kabinet en o.a. de woonbond om in deze tijd van crisis, voorzichtig te zijn met het verhogen van de huren.

Zo pleiten PvdA, Groenlinks en de SP eerder deze week in de Tweede Kamer om vanwege de coronacrisis de huurverhoging per 1 juli niet door te laten gaan. De huren in de sociale sector kunnen maximaal met 6,6 procent stijgen. De partijen vinden dit te hoog. Er is veel onzekerheid over de economie en veel mensen verliezen inkomsten of raken hun baan kwijt. Volgens het Centraal Bureau voor de statistiek (CBS) zijn vorige maand 17.000 Nederlanders zonder werk komen te zitten. Mensen kloppen massaal aan bij uitkeringsinstanties UWV voor een WW-uitkering. Het is sinds 2014 niet meer voorgekomen dat er in een maand tijd het aantal werkende mensen met 17.000 daalden.
De linkse oppositie in de Tweede Kamer zegt dat eerder aangekondigde maatregelen, zoals dat het niet mogelijk is om mensen wegens huurachterstand uit huis te zetten of dure incassobureaus in te zetten, voor de bescherming van huurders niet voldoende zijn in deze crisistijd.

Woonbond pleit voor matiging

De Woonbond had al eerder aangedrongen op een sterke matiging van de huurverhoging.
Zij deden een oproep aan de Tweede Kamer om tijdelijke verlaging van het wettelijke plafond van inflatie, dat nu +2,5 procent is. ‘Alleen een lager wettelijk plafond garandeert dat er per 1 juli geen huurverhogingen van 5,1 procent kunnen worden gevraagd’, aldus de Woonbond.

Het kabinet heeft maatregelen aangekondigd bij inkomensdaling. De Woonbond vindt dat er een financieel vangnet moet komen voor huurders waarbij de inkomsten wegvallen of dalen, waarmee voorkomen kan worden dat huurders hun vaste lasten niet meer kunnen betalen. Dit hebben zij aan het kabinet laten weten.
Volgens de Woonbond hebben veel corporaties aangegeven bereid te zijn maatwerk te treffen. Dat betekent in ieder geval geen huisuitzettingen, en voorkomen van incassotrajecten met bijbehorende kosten.
De Woonbond raad huurders aan om contact met de verhuurder op te nemen wanneer men financieel in de knel komt door een dalend inkomen.

Hoge woonlasten

Volgens SP, PvdA en GroenLinks zijn onder normale omstandigheden de woonkosten voor veel mensen al hoog. De geplande huurverhoging van 5,1 tot 6,6 procent is nog gebaseerd op verwachte economische groei en lage werkloosheid. Deze cijfers zijn inmiddels door de coronacrisis achterhaald. “Helaas hebben nu steeds meer mensen problemen om de huur te betalen”, zegt GroenLinks-Kamerlid Paul Smeulders. “De huurverhoging moet dus van de baan.”

De SP pleit voor een stop op de verhoging van de huren:

Stop de verhoging van de huren!🏠 Een enorme groep huurders zit acuut in de problemen door de coronacrisis.
Nu de huren nog verder verhogen is onrechtvaardig, vindt Sandra Beckerman bij Dit Is De Dag.👇


Huurverhoging Quawonen beperkt tot inflatie

Quawonen geeft in de brief over de huurverhoging aan de huur met 2,6 procent te verhogen. Dit is gebaseerd op het inflatiecijfer van 2019 (2,63%). Terwijl De gemiddelde inflatie van Nederland in 2020 op dit moment 1,61 % is en de daling zal doorzetten. Ook is de 2,6 procent hoger dan de voorgestelde verhoging door de Woonbond van 2,5 procent.

 inflatie (maandbasis)inflatie inflatie (jaarbasis)inflatie 
 januari 2020 – december 2019-0,78 % januari 2020 – januari 20191,85 % 
 februari 2020 – januari 20200,63 % februari 2020 – februari 20191,59 % 
 maart 2020 – februari 20200,20 % maart 2020 – maart 20191,40 % 

Bron: https://nl.inflation.eu

Quawonen geeft in een standaard brief aan de huurders aan het belangrijk te vinden dat sociale huurwoningen betaalbaar blijven voor de huishoudens van de Krimpenerwaard. Toch geven veel huurders van Quawonen aan wel 3 of 5 procent verhoging te hebben gekregen. Ook komen veel mensen volgens het bij de brief bijgeleverd overzicht of men in aanmerking komt voor huurbevriezing of huurverlaging, de mensen met de laagste inkomens hier niet voor in aanmerking. Deze huurders kunnen wel huurtoeslag aanvragen.

Op 9 april debatteerde de Tweede kamer over de huurverhoging.
Minister Van Veldhoven (Milieu en Wonen) geeft aan dat hij niets voelt voor bevriezing van de huren. Hij wijst op de genomen maatregelen waarbij werknemers en zelfstandigen financieel geholpen worden tijdens de coronacrisis. Van veldhoven geeft in een brief aan de Tweede kamer wel toe dat er betaalproblemen kunnen voorkomen bij huurders. Verhuurders zouden volgens haar initiatieven ontplooien om huurders binnen hun mogelijkheden te ondersteunen. Van Veldhoven heeft met verhuurders afgesproken dat zij binnen hun mogelijkheden oplossingen zoeken voor huurders die door de coronacrisis in de betalingsproblemen zijn gekomen.

De minister stelt dat de maximaal toegestane huurverhoging bij sociale huur al jarenlang is vastgesteld op inflatie + 2,5 procentpunt. Bij huishoudens met inkomsten boven 43.574 euro kan een inkomensafhankelijke verhoging worden toegepast.

Eigen keus huurverhoging

Toch zijn er verhuurders, zoals bijvoorbeeld in Den Helder, waar de Woonstichting uit eigen beweging al heeft besloten de jaarlijkse huurverhoging per 1 juli uit te stellen. Toch zetten de meeste verhuurders de verhoging gewoon door.
Bezwaar tegen de huurverhoging kan niet op grond van inkomsten. Ook Quawonen geeft aan bij betalingsproblemen contact op te nemen voor een regeling. Echter blijkt het volgens het Meldpunt misstanden verhuurder in de praktijk nog wel eens lastig om met Quawonen te communiceren en zijn er mensen die eerder al een betalingsregeling aanvroegen en tot op heden geen antwoord kregen.

Laatste Nieuws

Jos Mittelmeijer nieuwe hoofdredacteur Omroep Houten

Houten - Op 10 juli is tijdens een bijeenkomst voor vrijwilligers van Omroep Houten de nieuwe hoofdredacteur Jos Mittelmeijer gepresenteerd. “We...

Noordwijker Henk Hoogervorst koninklijk onderscheiden

Noordwijk - Burgemeester Wendy Verkleij heeft op 10 juli een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan de heer H.G.L. (Henk) Hoogervorst. Hij werd...

Poldersurvival op Schoonhovens College

Schoonhoven - De afgelopen week stond het Schoonhovens College in het teken van de Poldersurvival. Door de versoepelde maatregelen was het...

Jeugdlintje 2020: welke Eindhovense jongeren verdienen het?

Eindhoven - Aan jongeren, tussen 6 en 18 jaar, die iets uitzonderlijks of bijzonders hebben gedaan wordt dan het Jeugdlintje uitgereikt....

Schoolgebouw RSG Ter Apel vandaag opgeleverd

Ter Apel - Vandaag is het nieuwe schoolgebouw van de RSG in Ter Apel opgeleverd. De afgelopen jaren is hard gewerkt...

Fort Jutphaas heeft nieuwe voetgangersbrug

Jutphaas - Op vrijdag 10 juli is de nieuwe voetgangersbrug bij Fort Jutphaas officieel geopend door wethouders Hans Adriani en Jan...

Afspraken over Wmo-vervoer in Laren

Laren - In februari maakte de gemeente bekend dat zij de overeenkomst met Latax voor het Wmo-vervoer moest beëindigen. De overeenkomst...

Gratis compost op 18 juli voor inwoners Zeist

Zeist - Op zaterdag 18 juli kunnen inwoners van de gemeente Zeist gratis compost ophalen. Wethouder Wouter Catsburg: “Met deze actie...

De achthonderd zorgt voor een betere toekomst

Eersel - Dinsdag 7-7-2020 was met recht een geluksdag voor negen statushouders van het programma De achthonderd. Zij ontvingen bij KempenPlus...

VVV Katwijk start samenwerking met Leiden Marketing

Katwijk - Op woensdag 8 juli is de samenwerkingsovereenkomst tussen VVV Katwijk en Leiden Marketing officieel getekend. VVV Katwijk  krijgt met...

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Regio Online Nederland gebruikt cookies voor het optimaal functioneren van haar website, het bijhouden van statistieken via analytische cookies en genereren van inkomsten via marketing cookies. Door gebruik te maken van deze cookies kunnen wij naast een goede beleving voor onze lezers, de diensten van de website gratis en openbaar houden, zonder abonnementen of andere kosten. Accepteer deze cookies om verder te kunnen lezen. Dit hoeft maar eenmalig, tenzij u de browser en cookie geschiedenis van uw browser leegt. Dan zal opnieuw om toestemming gevraagd worden. De cookie waarmee u deze voorwaarden accepteert is over het algemeen 1 jaar geldig. Daarna wordt opnieuw om toestemming gevraagd.
Voor meer vragen kan er contact opgenomen met de redactie via 0180 68 44 24
Regio Online Nederland gebruikt cookies voor het optimaal functioneren van haar website, het bijhouden van statistieken via analytische cookies en genereren van inkomsten via marketing cookies. Door gebruik te maken van deze cookies kunnen wij naast een goede beleving voor onze lezers, de diensten van de website gratis en openbaar houden, zonder abonnementen of andere kosten. Accepteer deze cookies om verder te kunnen lezen. Dit hoeft maar eenmalig, tenzij u de browser en cookie geschiedenis van uw browser leegt. Dan zal opnieuw om toestemming gevraagd worden. De cookie waarmee u deze voorwaarden accepteert is over het algemeen 1 jaar geldig.