Opvallend: sommige kerken Krimpen toch 200 bezoekers ondanks RIVM-cijfers

Net als in Barendrecht en Staphorst, lijken opvallend genoeg ook in Krimpen slechts enkele kerken het beeld voor alle geloofsgemeenschappen daar te bepalen. Als media kijken wij, net als veel Nederlanders, daar kritisch naar. Toch lijkt hier nog een taboe op te liggen en durven maar weinigen zich echt uit te spreken uit angst voor imago- of economische schade.

Aanpassen kost veel moeite

Met name de (oud) gereformeerde en hersteld hervormde kerken lijken zich maar moeilijk te kunnen aanpassen aan de dringende oproep van kabinet en minister Grappperhaus. Maximaal 30 personen geldt voor iedereen, met een dringende oproep aan geloofsgemeenschappen om zich ook hieraan te willen houden. Overigens zijn er ook een aantal andere geloofsgenootschappen die zich niet aan de adviezen willen houden.

Opvallende cijfers liegen er niet om

Een lezer stuurde ons (inmiddels geverifieerd) cijfermateriaal op van het RIVM. Op het coronadashboard van 8 oktober (peildatum), had deze 3 verschillende studentensteden vergeleken met Krimpen aan den IJssel. Hieronder de resultaten:

Tilburg 220000 inwoners
Veel horeca en een studentenstad. Ook veel ophef vanwege een groot voetbalfeest
34.6 besmettingen per 100.000

Leiden 125.000 inwoners
Veel horeca en een studentenstad
27.2 besmettingen per 100.000

Delft 101.030 inwoners
Veel horeca en studentenstad
56 besmettingen per 100.000

Krimpen ad IJssel 29.120 inwoners
Nagenoeg geen horeca. Geen studentenstad, maar zeer hoog aantal besmettingen
77,9 besmettingen per 100.000

Opvallend resultaat

De stad Tilburg is ongeveer 7,5 keer zo groot als Krimpen aan den IJssel en heeft veel studenten. Toch is het aantal besmettingen in Krimpen ruim het dubbele, op een veel kleinere groep inwoners. De horeca is in Krimpen in verhouding heel schaars, er is geen studentenleven, zijn geen enorme winkelstraten of centra, noch enorm grote scholencomplexen. Wat Krimpen wel opvallend veel heeft is kerken. Het is niet aantoonbaar dat de hoge cijfers hier direct verband mee houden, maar feitelijk wel aangetoond dat enkele kerken de richtlijnen en maatregelen van het RIVM maar mondjesmaat toe willen passen.

Wikipedia

Met 20 kerken van 12 kerkgenootschappen is Krimpen aan den IJssel een vrij kerkelijk dorp. De Oud Gereformeerde Gemeente van Krimpen (Mieraskerk) is met circa 1900 leden en doopleden de grootste Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland. Verder is er ook een grote Gereformeerde Gemeente met ruim 1550 leden. (Bron: Wikipedia)

Toch 200 bezoekers of meer

Uit artikelen in het AD van vandaag, maar ook uit de website van kerken zelf, blijkt opvallend genoeg het maximale aantal bezoekers toch op of boven de 200 te zitten. En dat terwijl volgens cijfers van het RIVM Krimpen dus een te hoog aantal besmettingen telt. Krimpen aan den IJssel heeft inmiddels de landelijke top 5 weten te bereiken.

Wel diverse maatregelen genomen

In alle eerlijkheid moet gezegd worden dat alle kerken, ook de Mieraskerk en Sebakerk in Krimpen de nodige maatregelen hebben genomen. Zo valt ook te lezen op de website http://www.oggkrimpen.nl/. De groepsgrootte word naar 200 teruggebracht. Ook bij de Sebakerk zal dit ongeveer het aantal bezoekers per dienst zijn, zo is te lezen uit hun nieuwsbrief https://gergemkrimpen.nl/corona-informatie/nieuwsbrief-kerkenraad. Normaal bezoeken 1200 mensen verdeeld over 3 groepen de kerk, maar er is nu een reductie van 50% ingesteld. Er wordt nog wel gezongen, maar slechts ingetogen. Over mondkapjes worden geen adviezen gegeven. Overige maatregelen sluiten wel aan bij de landelijke.

Burgemeester Vroom niet in gesprek met kerken

In één van zijn reacties op sociale media had Vroom laten weten ‘niet met de kerken in gesprek te hoeven, omdat dit landelijk geregeld was.’ Eén van onze lezers liet weten hem toch dringend op te willen roepen dit wel te doen. “Als burgemeester van iedere Krimpenaar hoort u ons allemaal aan te spreken op onze verantwoordelijkheden. Niet alleen jeugd, sportclubs of horeca, maar ook deze kerken. Van de media zullen zij niets aannemen, maar van u toch wel?” De opvallende hoop van een Krimpenaar. De lezer hoopt alleen dat het niet tevergeefs is.

Laatste Nieuws

Perioden met zon, in het zuidoosten kans op een bui

Verwachting voor vandaag en morgenEr zijn perioden met zon en het blijft een groot deel van de dag vrijwel droog. Pas in de loop...

Wisselend bewolkt en een enkele bui

Verwachting voor vandaag en morgenVannacht is het wisselend bewolkt en op een zeer plaatselijk bui na droog. De minimumtemperatuur wordt ongeveer 14°C en de...

Een enkele bui en vooral in het noorden nog veel wind

Verwachting voor vandaag en morgenHet is wisselend bewolkt en er komt nog een enkele bui voor. De zuidwestenwind is vrij krachtig tot krachtig, aan...

Geen Dutch Mountain Film Festival, wel Film Programma

Heerlen - Het 10-jarig jubileum wordt nu wel heel bijzonder voor het Dutch Mountain Film Festival. De corona-maatregelen zijn als een...

Messenbezit groot probleem: stop verkoop aan jongeren

Krimpen aan den IJssel - Op basis van signalen over messenbezit onder Krimpense jongeren en de bevestiging hiervan door het College,...

Af en toe zon, kans op een bui en tijdelijk veel wind

Verwachting voor vandaag en morgenHier en daar breekt de zon door en met name in het noordwesten is nog een enkele bui mogelijk. Het...

CU-SGP: Maak van mondkapje geen grondkapje

Vlaardingen - Maandag heeft de CU-SGP-fractie aan het college van B & W vragen gesteld over de vervuiling door mondkapjes voor...

Dinkelland zoekt nu al medewerkers stembureaus maart 2021

Dinkelland - Ze verlopen deze keer vast iets anders dan anders in verband met het coronavirus, maar dat er Tweede Kamerverkiezingen...

Overlastgevende asielzoekers door gemeenten aangepakt

Tien gemeenten gaan de komende maanden extra aan de slag om overlastgevende asielzoekers aan te pakken. Er komen onder meer projecten met...

Zwembad Dorper Esch tijdelijk gesloten vanwege coronabesmetting

Denekamp - Het Zwembad Dorper Esch in Denekamp heeft vanaf maandagmiddag 15.00 uur tijdelijk haar deuren gesloten. Een medewerker is positief getest...

7 REACTIES

 1. Alles in overweging nemende is het beter om de kerken te sluiten of flink de bezoekers te reduceren. En niet de horeca, die houdt zich keurig aan de regels. Maar de kerkgangers denken dat ze de wijsheid in pacht hebben. Laten zij aan hem daar boven vragen om een wijs advies zodat zij de medemens niet in gevaar brengen.

 2. Wat een suggestieve berichtgeving. Het zou heel.juist zijn te onderzoeken waar de hoge besmettingscijfers in Krimpen vandaan komen. Fijn dat ze niet te traceren zijn vanuit de horeca!
  U weet het blijkbaar ook niet. Kunnen we op feiten aan in uw berichtgeving of baseert u zich op vage vermoedens? Kunt u op enige wijze de verdachtmakingen naar de kerken onderbouwen? Dat zou ons allemaal helpen.

  • Beste Trudie Boerman,

   De genoemde cijfers komen (zoals vermeld) gewoon bij het RIVM vandaan, op genoemde peildatum. Daar is niets suggestiefs of vaags aan. Zijn gewoon feitelijke cijfers. Wellicht doelt u eerder op het feit dat wij melden dat sommige kerken (in Krimpen en andere geloofsgenootschappen elders) op de eigen website het getal van 200 mensen noemen. Dat is overigens bij de Sebakerk niet zo, maar daar hebben wij een berekening gedaan, zoals weergegeven. Overigens dient die berekening volgens een lid van die gemeenschap herzien te worden van 200 naar 150 personen, omdat de eerste keer direct van 1200 leden naar 2 keer 600 was afgeschaald en niet zoals wij berekend hadden naar 3 groepen van 400. Waarvan akte hierbij.

   Overigens staat er in het artikel dat Krimpen veel kerken heeft, maar dat er geen verband is aangetoond met het aantal besmettingen. Zoals we nu weten vinden de meeste besmettingen in huiselijke kring plaats. Echter is ook aangegeven dat de werkelijke overdracht daarvoor als heeft plaatsgevonden op plekken waar mensen in grotere groepen bij elkaar zijn gekomen. Denkt u aan jongeren (maar ook volwassenen) die tegen alle regels in feestjes, verjaardagen of drankfestijnen hebben gehouden. Ook kan overdracht hebben plaatsgevonden bij sportteams, bekend is sinds kort dat er ook een groot aantal overdrachten van het virus plaatsvinden in ziekenhuizen en zorginstellingen. Dat een aantal kerken hier specifiek genoemd worden heeft te maken met de grondwettelijke uitzonderingspositie die zij hebben, maar in het kader van het algemeen belang van de volksgezondheid, geen beroep op zouden moeten willen doen. Genoemde kerken houden echter dit grondwetsartikel voor, waar zij steevast stellen niet de grondwet, maar de bijbel als handvest te volgen, en willen zich niet geheel vormen naar het algeheel belang voor de volksgezondheid, waar ieder ander lid van onze maatschappij zich wel aan te houden heeft. U zou het geschreven artikel dus mogen bezien als een aanklacht niet solidair te willen zijn als zulke grote belangen spelen. Het neemt niet weg dat iedere godsdienst deze vrijheid is toegewezen door onze grondwet en dat zij inderdaad het recht hebben hiervan af te wijken. In het artikel maken wij duidelijk dat een recht nog geen plicht hoeft te zijn en door velen als niet solidair of godsdienstwaardig wordt ervaren. Hierbij dienen ook alle andere groepen mensen in onze maatschappij, zich rekenschap te geven van de gevolgen van hun handelen, ten nadele van een ieder.

 3. De vergelijking met Tilburg klopt cijfermatig niet. Er wordt net gedaan of er in Krimpen in absolute zin meer besmettingen zijn geweest dan in Tilburg. Dat klopt niet, het gaat alleen om het aantal per 100.000. Ik weet alleen hoe het er in de Sebakerk aan toe gaat. Normaal zitten daar zo’n 1200 mensen in het gebouw in twee diensten. Er was reeds afgeschaald naar 300 per dienst, waardoor iedereen op anderhalve meter afstand plaats kon nemen. Na de vorige persconferentie is dit verder terug gebracht naar 150 per dienst. Dat betekent dat er drie banken leeg zijn (rood blaadje) en dan in een bank één gezin, of twee duo’s op voldoende afstand uit elkaar. In de praktijk zitten mensen nu op zo’n 4 meter uit elkaar. Er wordt veel minder en ingetogen gezongen, niet harder dan op spreekvolume. Het binnen komen gebeurt onder leiding van de koster met mondkapje op. Registratie bij de ingang is verplicht, en mensen met klachten blijven thuis. Er zijn vaste looproutes om de kerk weer te verlaten. Al met al denk ik dat het besmettingsgevaar in de kerk ontzettend klein is. Met een gebouw van zo’n tien meter hoog en flinke ventilatie is dat aspect ook in orde. Dit alles overwegend denk ik dat het verantwoord is om samen te komen. Dat is een essentieel onderdeel van de godsdienst. Niet op de bank via een beeldscherm de dienst volgen, maar samen naar de bijbel luisteren. En om het gebed te doen, onder andere voor de zieken. Digitaal is mooi als surrogaat, maar niet gelijkwaardig. Gelukkig is voor zover bekend geen enkele besmetting in onze gemeente terug te herleiden naar een kerkdienst. Hopelijk blijft dat zo!

  • Beste Vince,

   Fijn dat je aangeeft dat met veel moeite en inzet allerlei maatregelen getroffen zijn. Het verlet echter niet de verplichtingen die op ons allemaal gelegd zijn, waarbij ik graag verwijs naar mijn antwoord aan Trudie Boerman. Het gaat hier niet om iets niet gunnen, om iets niet waarderen en zelfs niet om een grondwettelijk recht te weerleggen. Het gaat hierbij wel om de fatsoensnorm die wij allen in een wereldwijde pandemie zouden moeten willen in acht nemen. Daarbij zijn bepaalde kerken niet een uitzondering van andere groepsvorming door jongeren of anti-virusactivisten. Zij zijn echter een uitzondering doordat zij nu grondwettelijke rechten opeisen, waar gepaste compassie en rekenschap met alle naasten meer op zijn plaats zou zijn. De genoemde kerken hebben zeker grote stappen gezet, maar niet in gelijkwaardigheid met wat het hart en het verstand in een wereldwijde pandemie van hen zou mogen hopen.

   • Egbert, de volksgezondheid moet voorop staan, zonder meer. Maar 30 mensen in een gebouw met capaciteit voor 100 of voor 1200 is een heel ander verhaal. Het gaat erom dat je het risico op besmetting minimaliseert. En met de genoemde 3-4 meter onderlinge afstand + mondkapjes gebeurt dat zonder meer. In de AH lopen ook veel meer dan 30 mensen rond. In de Hornbach honderden. Bij zulke winkels wordt ook naar de capaciteit van het gebouw gekeken. Dan mag voor kerken net zo goed maatwerk geleverd worden. Ja, met gezond verstand, lettend op de ernst van de epidemie. Maar ook niet onnodig veel mensen de mogelijkheid ontnemen om niet naar de kerk te kunnen. Overigens is er intensief overleg geweest met de veiligheidsregio, en zij onderschreven de gemaakte keuzes van onze specifieke kerk. Of je bij andere kerken wel gelijk hebt, dat zou kunnen. Maar scheer niet alles over één kam.

    • Beste Vince,

     Hier heb je gewoon helemaal gelijk. Het gedrag van mensen, ook in andere ruimten dan kerken of andere gebedshuizen is bepalend. En dat laat inderdaad in supermarkten, bouwmarkten, winkelcentra etc. soms ook te wensen over, hoezeer het personeel in sommige zaken ook hun best doen. Zoals eerder ook al eens vermeld is het percentage ouderen dat zich niet aan de maatregelen houdt opvallend hoog, wellicht omdat zij denken dat alle andere mensen al rekening met hen houden. Daar zou nog wat meer bewustwording mogen komen. Maar het betreft natuurlijk niet alle ouderen hier. Overigens kan ik mij voorstellen dat je het gevoel hebt dat wij alle kerken over één kam scheren, omdat wij kerken vaak melden in berichtgeving over het coronavirus (zoals alle media denk ik) en dat wij dat kritisch doen. Toch zijn wij zeker niet alleen kritisch op kerken alleen, want zoals gezegd hebben wij ook het gedrag van sommige ouderen besproken. En gisteren nog de onhandige vakantie van onze eigen Koning. En misschien klinkt het heel flauw, maar wij praten in ons artikel vrijwel altijd over sommige kerken of benoemen er een paar specifiek. Dus echt niet allemaal over één kam. Ik snap een verdedigende houding best, want het gaat om zaken die mensen zeer nabij staan. In de meeste kritiek zal het overgrote deel van de kerken zich ook niet herkennen, juist omdat zij alle maatregelen zo goed naleven. Overigens staat het alle kerken helemaal vrij om in een persbericht te vertellen hoe zij maatregelen hebben genomen, hoe die eruit zien, hoe zijzelf deze crisis beleven, of hoe zij op aangepaste wijze invulling geven aan hun geloof. Wij zullen hier dan ook gewoon aandacht aan besteden Vince! Helaas moeten wij hierover het eerste persbericht nog ontvangen. Het gaat in onze artikelen tot nu toe vooral om de uitwassen binnen orthodoxe kringen. Mensen die het als een straf van God afroepen, zich veel minder vaak genoodzaakt zien zichzelf te beschermen, of vanwege grondwettelijke redenen zich verheven voelen om zich niet aan alle geldende adviezen, danwel maatregelen te hoeven houden. Toch lopen zij een dag later wel in diezelfde supermarkt, bouwmarkt of dat winkelcentrum, waar ook alle andere mensen lopen. Dat is waar de schoen echt wringt en maatschappelijke onrust ligt. Niet omdat zij aantoonbaar de grootste besmettingsbron zijn, maar in ‘sommige’ gevallen wel aantoonbaar het grootste risico nemen. En dat risico nemen zij niet alleen voor zichzelf, maar voor iedereen met wie zij in aanraking komen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here