Stem van Krimpen geen vertrouwen in VVD: formatie mislukt

Krimpen aan den IJssel – Op 10 februari 2020 is Tjerk Bruinsma op verzoek van de beoogde coalitiepartners als formateur gestart met gesprekken met de fracties van Stem voor Krimpen (SvK), SGP, VVD, CDA en CU om te komen tot een stabiele coalitie tot de verkiezingen van maart 2022. In de afgelopen maand is intensief met elkaar overleg gepleegd over een mogelijk samenwerking. Op veel inhoudelijke onderwerpen is overeenstemming bereikt tussen partijen: slechts op één belangrijk onderdeel lukte dat helaas niet. Begin deze week bleek dat de fracties van SvK en de VVD onvoldoende vertrouwen hebben in elkaar. Dat vertrouwen is noodzakelijk om een goede, constructieve start met elkaar te maken. Om die reden geeft de formateur zijn formatieopdracht terug, en wacht eventuele vervolgstappen van het Presidium af.

Formateur Tjerk Bruinsma over vertrouwen

Formateur Bruinsma vindt het zeer jammer dat hij zijn opdracht heeft moeten teruggeven. “De gesprekken voor de coalitievorming verliepen zeer voorspoedig. Ook over heikele punten als zondagsopening van winkels, beleid rondom de Algera-corridor en het LHBTI-beleid was tussen partijen overeenstemming bereikt. We waren eigenlijk al toe aan de invulling van de ‘poppetjes’, maar er moest nog één lastig punt besproken worden: de vertrouwensband tussen Stem van Krimpen en de VVD. Dat vertrouwen bleek er echter bij beide partijen niet te zijn”, zo laat Bruinsma ons weten.

“Hoewel alle gesprekken goed verliepen, kon ik geen heelmeester zijn voor de persoonlijke gevoelens en vertrouwensbreuk die tussen Stem van Krimpen en de VVD aanwezig bleven. Het verder onderzoeken van de twee overige formatie opties bleek mij voor nu niet plausibel. Vandaar dat ik helaas de opdracht heb terug moeten geven aan de voorzitter van het presidium, burgemeester Martijn Vroom.”

Op onze vraag hoe dringend het vormen van een bestendige coalitie is voor Krimpen, liet de heer Bruinsma tot slot weten: “Zo spoedig mogelijk. Krimpen aan den IJssel heeft echt op korte termijn een coalitie nodig die ook kan besturen en besluiten kan nemen. Zeker gezien de grote uitdagingen die er nog liggen en de moeilijke, financiële positie waarin de gemeente zich nu bevindt.”

Reactie Stem van Krimpen

De formatieonderhandelingen tussen Stem van Krimpen, SGP, VVD, CDA en CU zijn gestrand. Wilco Slotboom-Zeedijk, fractievoorzitter Stem van Krimpen: “Wij voelden ons verplicht om de formatie te laten slagen, maar niet tegen elke prijs. In het belang van onze inwoners en in opdracht van de raad zetten we ons volledig in om met de formatiepartners gezamenlijk te bouwen aan vertrouwen en te komen tot een coalitieakkoord.

We waren een eind op weg, maar het vertrouwen in de VVD bleek te prematuur en onvoldoende om Krimpen aan den IJssel een bestendige coalitie te geven waar het recht op heeft. In onze toenaderingen stuitten we op een gesloten deur. Daar waar wij vier stappen richting formatie zetten, waren zij geenszins bereid ook maar één stap te zetten.

Een huwelijk dat gedoemd is tot mislukken, daar tekenen we niet voor. Het heeft geen zin om door te gaan als het resultaat is dat achter de schermen wederzijds vertrouwen en een veilig, goed werkend college ver te zoeken is. Wij zijn de Stem van Krimpen; integer, trouw aan onszelf en aan onze achterban. Als dit betekent dat optie 2 van de informateur – alle landelijke partijen – wordt onderzocht, vinden wij dat teleurstellend en onbegrijpelijk. Een cordon sanitaire rond de lokalo’s doet geen recht aan de verkiezingsuitslag waarbij 43% van de stemmers monddood wordt gemaakt.”

Reactie VVD: herstel vertrouwen noodzakelijk

Sharon Tollenaar, fractievoorzitter van de VVD, wil even in herinnering brengen waar de onmin is ontstaan. In december 2019 lieten Stem van Krimpen en Leefbaar Krimpen geheel onverwacht in een persbericht weten dat het vertrouwen in de andere coalitiepartners ‘onherstelbaar was beschadigd’. Als je zo iets zegt moet dat eerst uitgesproken worden. Onherstelbaar is nogal een stevig statement dat wij als VVD niet konden rijmen met een hernieuwde samenwerking. Dit statement moest dan ook worden teruggetrokken.”

Tollenaar vervolgt: “Wij wilden dit direct bij aanvang van de formatie uit de lucht hebben, maar Stem van Krimpen wilde er steeds niet aan. Het bleef maar hangen, ondanks dat de besprekingen op het inhoudelijke vlak met alle partijen verder prima verliepen. Zo kwam dit punt uiteindelijk toch terecht aan het einde van het formatieproces. Stem van Krimpen wilde echter op geen enkele wijze een excuus maken voor de gedane uitspraak. Dat biedt dan geen basis meer voor solide verhoudingen en daar zit Krimpen al helemaal niet op te wachten!”

Reactie Leefbaar Krimpen

Fractievoorzitter van Leefbaar Krimpen, Jeffrey van der Elst, laat weten het zonde te vinden dat dit formatieproces op deze manier is stukgelopen. “Natuurlijk zijn er onderling tussen partijen of personen wel eens strubbelingen. Ook wij zijn daar geen uitzondering in. Toch kun je het aan de inwoners van Krimpen niet verkopen deze gemeente onbestuurd te laten. Leefbaar zal, indien gevraagd, dan ook zeker haar verantwoordelijkheid nemen om mee te besturen.”

Reactie Krimpens Belang

“Helaas hadden wij al voorspelt dat deze formatie een moeilijke exercitie zou worden”, zo laat fractievoorzitter Sethi Plaisier weten. “Laten we vooral volwassen politiek bedrijven en over onze eigen schaduwen heen stappen. Krimpen moet nu een functionerend bestuur krijgen. Daarom zullen ook wij niet weglopen voor bestuurlijke verantwoordelijkheid.”

Reactie SGP

De SGP-fractie nam actief deel aan de inmiddels geklapte formatiepoging met Stem van Krimpen, VVD Krimpen aan den IJssel, CDA Krimpen en ChristenUnie Krimpen aan den IJssel. “Deze mislukte poging draagt niet bij aan de bestuurlijke daadkracht die Krimpen aan den IJssel nodig heeft”, verklaart SGP-fractievoorzitter Arrèn van Tienhoven.

“Wat ons betreft gaan we nu zo snel mogelijk verder met een volgende formatiepoging. De extra raadsvergadering van dinsdag 17 maart zal duidelijk moeten maken hoe en vooral met wie nu verder.”

Onze redactie kon de overige partijen niet meer tijdig bereiken voor het uitgaan van dit artikel. Mochten zij eventueel nog een reactie sturen, dan zullen wij deze bij dit artikel voegen.

Laatste Nieuws

Gemeente Zwijndrecht recyclet bedrijfskleding tot bankje

Zwijndrecht - Sinds maandag 13 juli kunnen bezoekers van de gemeentewinkel plaatsnemen op een speciale bank. De bank met 2 plantenbakken...

Burgers’ Ocean kweekt koraal voor heel Europa

Arnhem – Wederom schenkt Burgers’ Ocean een grote partij zelfgekweekte koraal en vissen aan een Europees collega-publieksaquarium. Op 15 juli 2020 vertrekken...

3 horeca-ondernemers openen groot terras op De Brink

Sint-Anthonis - Met een capaciteit van maximaal 250 zitplaatsen wordt de Brink in Sint Anthonis deze zomer omgevormd tot een megaterras....

Gemeente Oldebroek komt met actieplan dienstverlening

De gemeente Oldebroek heeft in 2019 en 2020 diverse onderzoeken laten uitvoeren, waaronder de landelijke burgerpeiling. Hiermee heeft de gemeente veel...

Veteranendag Midden-Groningen gaat dit jaar niet door

Hoogezand - Het Comité Veteranendag Midden-Groningen heeft besloten het Veteranenfestival, dat gepland stond voor zaterdag 19 september 2020, niet door te laten...

Boeiende bebouwing Houttuinlaan Woerden

De Woerdense VVD wil het bouwen van ‘dozen’ op De Houttuin (FNV-gebouw) voorkomen. Daarom pleiten de liberalen voor een meer speelse...

Loco-burgemeester sluit woning in Dinxperlo na vondst hennepkwekerij

Dinxperlo - Martin Veldhuizen, loco-burgemeester van de gemeente Aalten heeft maandag 13 juli een woonhuis aan de Terborgseweg in Dinxperlo, voor de...

Lancering Vestingstedenroute voor automobielen

Heusden - De eerste autoroute voor Vestingsteden is een feit. Begeleid door een feestelijke klaroenstoot van een stadsheraut van Steenbergen en...

Sluiting bedrijfspand Marktstraat Helmond

De burgemeester van Helmond heeft op woensdag 14 juli 2020 een bedrijfspand aan de Marktstraat voor 12 maanden gesloten. In het...

44 Docenten Huygens Lyceum zingen geslaagden virtueel toe

Eindhoven - 44 docenten van het Huygens Lyceum zingen virtueel een lied voor hun geslaagde eindexamenleerlingen. Dit lied werd bij de...

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Regio Online Nederland gebruikt cookies voor het optimaal functioneren van haar website, het bijhouden van statistieken via analytische cookies en genereren van inkomsten via marketing cookies. Door gebruik te maken van deze cookies kunnen wij naast een goede beleving voor onze lezers, de diensten van de website gratis en openbaar houden, zonder abonnementen of andere kosten. Accepteer deze cookies om verder te kunnen lezen. Dit hoeft maar eenmalig, tenzij u de browser en cookie geschiedenis van uw browser leegt. Dan zal opnieuw om toestemming gevraagd worden. De cookie waarmee u deze voorwaarden accepteert is over het algemeen 1 jaar geldig. Daarna wordt opnieuw om toestemming gevraagd.
Voor meer vragen kan er contact opgenomen met de redactie via 0180 68 44 24
Regio Online Nederland gebruikt cookies voor het optimaal functioneren van haar website, het bijhouden van statistieken via analytische cookies en genereren van inkomsten via marketing cookies. Door gebruik te maken van deze cookies kunnen wij naast een goede beleving voor onze lezers, de diensten van de website gratis en openbaar houden, zonder abonnementen of andere kosten. Accepteer deze cookies om verder te kunnen lezen. Dit hoeft maar eenmalig, tenzij u de browser en cookie geschiedenis van uw browser leegt. Dan zal opnieuw om toestemming gevraagd worden. De cookie waarmee u deze voorwaarden accepteert is over het algemeen 1 jaar geldig.