Vang de watermonsters!

Dinsdag 9 juni start ‘Vang de watermonsters’, een landelijk onderzoek naar de kwaliteit van oppervlaktewater. Iedereen kan meedoen aan dit onderzoek door een meetsetje aan te vragen en in de buurt de waterkwaliteit te meten van een sloot, singel of plas. Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard steunt dit burgeronderzoek en hoopt op veel metingen in hun beheergebied. Het waterschap kan met de extra meetgegevens van amateuronderzoekers een beter beeld krijgen van de kwaliteit van kleine wateren.

Waterkwaliteit enorm belangrijk

Een goede waterkwaliteit is belangrijk voor de gezondheid van mens en dier. Schoon water is een belangrijke basis voor alles wat groeit en bloeit. Het waterschap meet vooral de kwaliteit van grote wateren. Omdat de vele kleinere wateren ook belangrijk zijn in het hele watersysteem, is hulp om daar extra de waterkwaliteit te onderzoeken van harte welkom.

Zelf onderzoeken met meetkit

Wie de kwaliteit van een watertje in de buurt wil onderzoeken, kan gratis een meetkit aanvragen via de website vangdewatermonsters.nl. Met de meetkit kan iedereen, ook jong en oud samen, als een burgerwetenschapper aan de slag. Zo zit in de meetkit bijvoorbeeld een speciale strip om het nitraatgehalte te meten. Verder bestaat het onderzoek uit het meten van de helderheid van het water en het bekijken van planten en dieren in en om het water.

Net echt

Als de onderzoekers hun meetgegevens en foto’s van de meetlocatie digitaal doorgeven, krijgen zij te zien welke ‘watermonsters’ in het onderzochte water zitten. Al eens gehoord van Guppie, Drollentrol, Spoelbaksel, Drekkula, of Pilzilla? Op de ‘vang de watermonsters’-website kunnen (jeugdige) onderzoekers via een verhaal over watermonsters de onderwaterwereld verder ontdekken.

Leuk en leerzaam

In en om schoon water groeien allerlei water- en oeverplanten en leven watervogels, kikkers en insecten. Onder water schuilen vissen en andere diertjes tussen de waterplanten en vinden daar hun voedsel. Voor deze biodiversiteit is een goede waterkwaliteit belangrijk. Tijdens het onderzoek krijgen de deelnemers tips over wat zijzelf kunnen doen om te zorgen dat de waterkwaliteit goed blijft of verbetert.

Onderzoeksresultaten

Natuur & Milieu, initiatiefnemer van dit burgeronderzoek, organiseert deze landelijke waterkwaliteitsmeting samen met ASN Bank, waterschappen en de Nederlandse Waterschapsbank. Gezamenlijk hebben zij hiervoor 15.000 meetkits op voorraad. De resultaten van dit citizen scienceproject publiceert Natuur & Milieu in het najaar van 2020 in een uitgebreid onderzoeksrapport. Hiervoor worden de metingen van honderd locaties nagemeten door wetenschappers van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) en worden de ingezonden onderzoeksgegevens geanalyseerd.

Meetgegevens watermonsters

De meetgegevens en de uitkomsten van het burgeronderzoek kunnen meer inzicht geven in de waterkwaliteit van kleine wateren. Waterschappen kunnen deze informatie benutten voor maatregelen om vervuiling aan te pakken. Bronnen van vervuiling zijn bijvoorbeeld mest en bestrijdingsmiddelen vanuit de landbouw en glastuinbouw en stoffen die al dan niet via het riool in het milieu komen, zoals medicijnresten, bak- en frituurvet en klus- en verfresten. Ook als door hoosbuien het riool overstort en rioolwater ongezuiverd terechtkomt in het oppervlaktewater, heeft dat direct effect op het doorzicht en nitraatgehalte van het water in singels, sloten en plassen.

Laatste Nieuws

Acceptatie LHBTI personen op regenboogagenda Arnhem

Regenbooggemeente Arnhem presenteert vandaag de Regenboogagenda voor LHBTI personen over de periode 2020-2022. Met deze agenda maakt gemeente Arnhem zich actief sterk...

Boeren die bodemdaling polders Vlist remmen krijgen subsidie

Krimpenerwaard - De provincie Zuid-Holland verleent ruim 1 miljoen subsidie voor het project ‘’Klimaatslim Boeren op veen in de polders blij...

‘Zomer in je Bol Bingo’ voor kinderen bij bieb

Om kinderen ook in de zomervakantie te stimuleren om met boeken bezig te zijn, organiseert de Bibliotheek Gelderland Zuid een ‘Zomer...

Lucas Gassel zomer: Helmondse horeca is er klaar voor

Helmond - Met de versoepeling van de maatregelen, krijgt de herdenking van de zestiende-eeuwse landschapsschilder Lucas Gassel in Helmond een nieuwe...

Midpoint Brabant lanceert Up-New centra voor Midden-Brabant

Breda - Onder de naam Up-New introduceert Midpoint Brabant een lange termijnprogramma als stimulans om de regio Midden-Brabant meer circulair te...

Verbod brom- en snorfietsen binnenstad van Enschede

Enschede - Het Enschedese college heeft besloten tot een algeheel inrijd- en parkeerverbod voor brom- en snorfietsen in de binnenstad van...

Gemeente wil pilot extra standplaatsen voor woonwagens

Arnhem - De gemeente wil binnen enkele jaren extra standplaatsen voor woonwagens realiseren. Dat staat in het plan van aanpak dat...

Hoornse kermis 2020 gaat aangepast door

Hoorn - De traditionele Hoornse kermis kan aangepast én met het opvolgen van de coronaregels dit jaar toch doorgaan. Dat is goed...

Sneller met de trein van Amsterdam naar Londen

In Brussel zijn vandaag door Nederland, Frankrijk, België en het Verenigd Koninkrijk de verdragen getekend die een snellere treinreis naar Londen...

Gemeente Krimpenerwaard gaat vergaderen in Alphen aan de Rijn

Krimpenerwaard - Het gemeentehuis van Alphen aan de Rijn wordt na de zomer de fysieke vergader ruimte voor de gemeente Krimpenerwaard....

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Regio Online Nederland gebruikt cookies voor het optimaal functioneren van haar website, het bijhouden van statistieken via analytische cookies en genereren van inkomsten via marketing cookies. Door gebruik te maken van deze cookies kunnen wij naast een goede beleving voor onze lezers, de diensten van de website gratis en openbaar houden, zonder abonnementen of andere kosten. Accepteer deze cookies om verder te kunnen lezen. Dit hoeft maar eenmalig, tenzij u de browser en cookie geschiedenis van uw browser leegt. Dan zal opnieuw om toestemming gevraagd worden. De cookie waarmee u deze voorwaarden accepteert is over het algemeen 1 jaar geldig. Daarna wordt opnieuw om toestemming gevraagd.
Voor meer vragen kan er contact opgenomen met de redactie via 0180 68 44 24
Regio Online Nederland gebruikt cookies voor het optimaal functioneren van haar website, het bijhouden van statistieken via analytische cookies en genereren van inkomsten via marketing cookies. Door gebruik te maken van deze cookies kunnen wij naast een goede beleving voor onze lezers, de diensten van de website gratis en openbaar houden, zonder abonnementen of andere kosten. Accepteer deze cookies om verder te kunnen lezen. Dit hoeft maar eenmalig, tenzij u de browser en cookie geschiedenis van uw browser leegt. Dan zal opnieuw om toestemming gevraagd worden. De cookie waarmee u deze voorwaarden accepteert is over het algemeen 1 jaar geldig.