De Simmerjûncolleges in samenwerking met Museum Martena groot succes.

Simmerjûncolleges
Fotograaf Robert Jansen,

Franeker – Werd er in de aankondiging van de Simmerjuncolleges nog gesproken over “oude tijden herleven”, uit de opkomst van de eerste drie colleges kun je met recht concluderen: “de Academie van Franeker leeft” De beoogde collegezaal in de Botniastins blijkt met zijn 60 zitplaatsen keer op keer te klein. Hierdoor moest er tot nu toe voor alle colleges uitgeweken worden naar de, aan de overkant gelegen, Martinikerk. Dankzij de boeiende sprekers en interessante onderwerpen weten veel mensen de gang naar de collegezaal te vinden. Een veelbelovende start voor de Academie van Franeker.

 

Op 5 oktober 2017 is met het nodige ceremonieel een intentieverklaring getekend. Het College van B&W van Franekeradeel, de Decaan van de RUG/Campus Fryslân en de kerkelijke bestuurders hebben elkaar gevonden in de gezamenlijke ambitie om tot heropening van de Franeker Academie te komen. De eerste activiteiten hebben al plaatsgevonden, maar de Academie van Franeker vindt het van groot belang om ook aan haar publiekstaak serieuze aandacht te besteden. Daarom is er deze zomer een reeks luchtige, maar kwalitatief hoogstaande colleges met sprekers van formaat.

Simmerjûncolleges

Gedurende de maand augustus staan er nog 4 colleges op het programma. Iedereen is welkom! Dat kunnen inwoners van Waadhoeke zijn, maar ook toeristen die in de omgeving verblijven. Met deze Simmerjûncolleges wordt de universiteitstraditie in Franeker weer nieuw leven ingeblazen.

 

Op 8 augustus komt regisseur Steven de Jong in een Collegetour-achtige setting vertellen over zijn Friese films. Maaike van Dijk geeft op 15 augustus een cursus Fries in 45 minuten. Hierna kunt u gegarandeerd een Fries lied over een koe zingen. Op 22 augustus is er een hoofdrol voor het Friese landschap en of dit inderdaad zo uniek is. Dorine Haagsma is landschapshistorica en neemt u mee. De serie Simmerjûncolleges wordt afgesloten met een lezing over de typisch Friese lekkernijen als sûkerbôle, dúmkes en oranjekoek. Rimmert de Jong directeur van Koninklijke Steensma, een familiebedrijf uit Franeker, vertelt hierover. Deze lezing wordt door een proeverij vergezeld, aangeboden door bakkerij Schaafsma uit Franeker.

Simmerjûncolleges

Belangstellenden kunnen zich opgeven voor een of meer lezingen en zijn dan verzekerd van een plek. Opgave kan via info@academiefraneker.nl Een toegangskaartje is €5,- en geeft na afloop recht op een glas fris, bier of wijn bij De Doelen. De Simmerjûncolleges worden gehouden op de woensdagen in augustus, met uitzondering van 1 augustus, dan is de PC. De colleges beginnen om 20.30 uur en de inloop in de Botniastins is vanaf 20.15 uur.

Laat een reactie achter

Vermeld hier alsjeblieft je reactie!
Vermeld hier alsjeblieft je naam