Tytsjerksteradiel is goed leefbaar voor de bij

v.l.n.r: Wethouder Ellen Bruins Slot, Brigitta Scheepsma (GroenLinks), imker Pieter Vos en Jantsje van der Veen (ChristenUnie).

Tytsjerksteradiel – Vrijdag 9 maart ondertekende wethouder Ellen Bruins Slot het convenant Bijvriendelijk handelen. De gemeente legt daarmee vast dat zij ervoor zorgt dat bijen in Tytsjerksteradiel goed kunnen leven. De ondertekening was in de Dorpstuin in Hurdegaryp. 

Gezonde leefomgeving voor bij

De afgelopen jaren zijn de bijensoorten sterk in aantal teruggelopen. De aangesloten partijen van het convenant zijn ervan overtuigd dat dit onomkeerbare gevolgen kan hebben voor de biodiversiteit en de voedsel en fruitproductie. Daarom werkt de gemeente Tytsjerksteradiel al jaren aan een gezonde leefomgeving voor de bij.

Laatste stap voor Tytsjerksteradiel

Tot 2016 werkte de gemeente nog met chemische bestrijdingsmiddelen om onkruid op verharde wegen te bestrijden. Daarom kon de gemeente nog niet eerder ondertekenen. In 2016 is er een verbod gekomen op dit bestrijdingsmiddel en daarmee is de laatste belemmering weggenomen. Afgelopen juni dienden GroenLinks, PvdA en ChristenUnie een motie in om alsnog het convenant te ondertekenen. De motie kreeg een meerderheid in de raad.

Wat houdt het convenant in? 

Met de ondertekening van het bijenconvenant legt de Friese gemeente vast dat zij:

  • bij-vriendelijk handelt;
  • actief bijdraagt om de leefomstandigheden van bijen (zowel wilde bijen als honingbijen) te verbeteren door, waar mogelijk, te kiezen voor een ecologisch groenbeheer;
  • onkruidbestrijding op een milieuvriendelijke manier uitvoert;
  • bij-vriendelijke gewasbescherming toepast;
  • meewerkt aan het uitdragen van bij-vriendelijk handelen.

Laat een reactie achter

Vermeld hier alsjeblieft je reactie!
Vermeld hier alsjeblieft je naam