Brunssum kiest voor vernieuwende aanpak benoeming wethouders

Brunssum – De gemeenteraad van Brunssum heeft ingestemd met een vernieuwende aanpak voor risicoanalyse bij benoemingen van kandidaat-wethouders en raadsleden. Met dit besluit kiest Brunssum voor een heldere en transparante procedure die bijdraagt aan de bevordering van de integriteit van het lokale bestuur.

 

Integriteit van het openbaar bestuur en van wethouders en raadsleden is van wezenlijk belang van het functioneren van de democratie. In het verleden was er onvrede over de gevolgde procedure in de gemeente Brunssum bij het benoemen van wethouders.  Die onduidelijkheid was de directe aanleiding om te komen tot een vernieuwende procedure, de ‘Nieuwe aanpak risicoanalyse integriteit voor kandidaat-wethouders en raadsleden’. Hierin wordt niet alleen duidelijkheid gegeven over de verantwoordelijkheden, taken, rollen en procedure voor integriteitsbeoordeling van kandidaat-wethouders, maar ook gekozen voor een integrale aanpak.

Commissie Onderzoek Geloofsbrieven

De procedure rondom de benoemingen van kandidaat-wethouders bestaat uit een aantal nauwkeurig omschreven fasen waarin, stap voor stap, de integriteitrisico’s van de kandidaat-wethouder zorgvuldig  in beeld worden gebracht . Deze analyse wordt uitgevoerd door een extern bureau. Fase 1 en 2 van deze analyse zijn standaard. Mocht er sprake zijn van enig risico dat niet op een afdoende wijze kan worden weggenomen, dan volgt fase 3. In deze fase wordt de burgemeester ondersteund door een nieuw in te stellen Commissie Onderzoek Geloofsbrieven, bestaande uit 3 raadsleden. De gemeenteraad besluit uiteindelijk over de benoembaarheid van de kandidaat-wethouder.

Raadsleden

Voor raadsleden biedt de aanpak twee nieuwe opties: het overleggen van een recente Verklaring Omtrent het Gedrag en het voeren van een risicoanalyse gesprek met een externe deskundige. Dit is geen verplichting, maar wordt wenselijk geacht omdat het bijdraagt aan de bewustwording van het belang van integriteit in het openbaar bestuur en  daarmee ook past bij de voorbeeldfunctie die een raadslid heeft in de samenleving.

Maar integriteit vraagt constante aandacht en ontwikkeling. Vandaar dat Brunssum in 2018 met een pilot ‘Deugdzaam Bestuur’ start, en tevens een permanente Commissie Integriteit wil inrichten.

Pilot Deugdzaam Bestuur

De pilot ‘Deugdzaam Bestuur’ beoogt raadsleden meer houvast te geven in het omgaan met de zogenaamde ‘zachte’ integriteitsfactoren. Integriteit is niet alleen te beoordelen op ‘harde’ integriteitsfactoren, zoals belangenverstrengeling en financiële belangen, maar ook op ‘zachte’ factoren, zoals omgangsvormen. Deze ‘zachte’ factoren zijn moeilijker te duiden.

Om het bestuur van Brunssum meer inzicht, ervaring en vertrouwdheid te geven in de omgang met de ‘zachte’ factoren, kiest de gemeente Brunssum voor de ‘pilot Deugdzaam Bestuur’. In deze pilot volgen raadsleden in het komend jaar een apart traject waar ze leren ‘zachte’ integriteitsfactoren te beoordelen door hierover met elkaar van gedachten te wisselen en te discussiëren. Hierdoor ontstaat een transparanter en veiliger politiek-bestuurlijk klimaat waarin integriteit eerder, beter en breder bespreekbaar is.

Commissie Integriteit

De Commissie Integriteit is een permanente commissie die twee taken krijgt.

Enerzijds treedt de commissie op wanneer zich incidenten voordoen waarbij mogelijk sprake is van integriteitsschendingen. Anderzijds speelt de commissie een rol bij het ontwikkelen van integriteitsbeleid. Hiermee waarborgt de gemeente Brunssum dat er de komende raadsperiode blijvende, en groeiende, aandacht is voor het thema ‘integriteit’. De Commissie Integriteit bestaat straks uit drie raadsleden.

Inwerkingtreding

De nieuwe procedure risicoanalyse integriteit voor kandidaat-wethouders, die op dinsdag 10 april 2018 door de gemeenteraad van Brunssum werd vastgesteld, zal worden toegepast bij het beoordelen en benoemen van wethouders tijdens de lopende formatie van het nieuwe college van B&W.

Laatste Nieuws

Vannacht en vanochtend regen. Daarna vooral in het westen enkele buien

Verwachting voor vandaag en morgenHet is bewolkt en in de westelijke helft regent het. Deze regen breidt zich uit naar het oosten. Het waait...

Komende nacht en zondagochtend regen. Vooral langs de kust veel wind

Verwachting voor vandaag en morgenVanavond is het bewolkt maar blijft het vrijwel droog. De zuidenwind neemt verder in kracht toe en wordt vrij krachtig...

Vroom roept Mieraskerk specifiek op aantal bezoekers tot 30 te beperken

Krimpen aan den IJssel - In een interview met het AD roept burgemeester Martijn Vroom de kerken, en met name de Mieraskerk...

Wolkenvelden, vooral komende nacht en morgenochtend regen

Verwachting voor vandaag en morgenEr is tamelijk veel bewolking en plaatselijk komt een lichte bui voor. In de middag is het overwegend droog en...

Wisselvallig en aan zee soms veel wind

Verwachting voor vandaag en morgenVannacht zijn er wolkenvelden en komt er lokaal een bui voor. Het koelt af naar ongeveer 10°C. De wind is...

CDJA Duin- en Bollenstreek: gereserveerd voor Starters!

Op 23 oktober heeft het CDJA Duin- en Bollenstreek aandacht gevraagd voor starters op de woningmarkt in de dorpen in de...

Sport- en speeltoestel verfraait Sportlaan

Tubbergen - Tubbergen Bruist zet zich in voor het verbeteren van de omgeving van de Sportlaan, met als stip op de...

Commerciële coronateststraat opent bij Surfplas Krimpenerwaard

Krimpen aan de Lek - Twee onderneemster uit de Krimpenerwaard starten een coronateststraat. Zij merkten bij veel collega ondernemers dat het...

Zon en wolkenvelden, lokaal een bui

Verwachting voor vandaag en morgenVanavond wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af, lokaal komt er een bui voor. De wind is zuid tot zuidwest en...

Messenverbod in heel Zaanstad

Burgemeester Jan Hamming heeft heel Zaanstad aangewezen als gebied waar het verboden is om gevaarlijke voorwerpen, zoals messen en slagwapens, bij...

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here