Enquête over randvoorwaarden ‘beste locatie’ nieuw kindcentrum aan de groene loper

Maastricht – Via een omgevingsenquête kunnen in november huidige en toekomstige ouders/verzorgers en inwoners van het gebied rondom de Groene Loper meedoen om ideeën en kansen in kaart te brengen voor een meer definitieve locatie van het kindcentrum. Een gezamenlijke zoektocht naar maatschappelijke randvoorwaarden voor ‘de beste locatie’.

De gemeenteraad van Maastricht heeft vorig jaar besloten dat er een nieuw zogenaamd kernkindcentrum aan de Groene Loper komt. Een centrale voorziening voor alle kinderen uit de omliggende wijken. In een kernkindcentrum zijn in ieder geval onderwijs en kinderopvang in één gebouw gehuisvest. Eventueel kunnen ook buitenschoolse opvang en welzijnsvoorzieningen worden toegevoegd. De planvoorbereidingen voor het nieuwe kernkindcentrum aan de Groene Loper zijn in volle gang.

Randvoorwaarden

De gemeente Maastricht heeft het gebied van en rondom het Leeuwenparkje aangewezen als locatie voor het nieuwe kernkindcentrum. Dit ligt ter hoogte van de wijken Wyckerpoort en Wittevrouwenveld. Het gebied is omgeven door de Theresiaschool, De Onze-Lieve Vrouwe-van-Lourdeskerk, het Trefcentrum, een Enexisgebouw en Essent locaties. Huidige en toekomstige bewoners van Wyckerpoort, Wittevrouwenveld, Heer en Scharn kunnen straks gebruik maken van het kernkindcentrum.

Projectbureau A2 Maastricht zet zich in voor het uitvoeren van het Actieprogramma Mijn gezonde Groene Loper. Voor het benutten van de kansen en voor het realiseren van een zo hoog mogelijke kwaliteit, op allerlei gebieden. Van vastgoedontwikkeling tot duurzaamheid en van onderwijs tot biodiversiteit. 

Op weg naar ‘de beste locatie’

De planontwikkeling is in volle gang en wordt getrokken door gemeente Maastricht, Stichting kom Leren voor het basisonderwijs en MIK Kinderopvang. Het projectbureau A2 Maastricht faciliteert de interactie met experts en de omgeving om vanuit verschillende invalshoeken naar de randvoorwaarden voor ‘de beste locatie’ van het kindcentrum te kijken. Dat begon eerder dit jaar met een inspiratiebijeenkomst waaraan vertegenwoordigers van schoolbesturen in het basis- en middelbaar onderwijs tot gemeenteambtenaren, kinderopvang, buurtnetwerk, Trefcentrum, Werkhuis Maastricht Noordoost, kerkbestuur, Trajekt, de universiteit en woningcorporaties deelnamen. Toen is de wens uitgesproken de dialoog met de omgeving verder uit te breiden.

Inmiddels wordt er hard gewerkt om vanuit verschillende invalshoeken te komen tot een keuze voor ‘de beste locatie’ in het gebied van en rondom het Leeuwenparkje. Daarbij worden tal van experts betrokken op het terrein van o.a. ruimtelijk ontwerp en financiën. En kunnen via een omgevingsenquête óók de bewoners van de omliggende wijken en toekomstige ouders/verzorgers hun mening geven. Bijvoorbeeld: wat kan de wisselwerking zijn tussen de omgeving van de Groene Loper en het nieuwe kernkindcentrum voor ontmoetingen, gezonde leefstijl, natuurlijke omgeving, veiligheid, bereikbaarheid en duurzaamheid? Wat kan een kernkindcentrum de omgeving bieden variërend van o.a. kinderopvang, buitenschoolse opvang, huiswerkbegeleiding, naschoolse activiteiten en sportvoorzieningen?

De omgevingsenquête staat vanaf 17 november online op www.mijngroeneloper.nl en wordt huis-aan-huis verspreid bij de mensen die wonen aan de Groene Loper en in de buurt van het Leeuwenparkje. Het betreft ongeveer 1500 adressen. Geïnteresseerden hebben twee weken de tijd hun mening te geven.

Een gezonde leer- en leefgemeenschap waar iedereen zich thuis voelt

Inge Ambaum-Jordens, bestuurder van Stichting kom Leren: “Het kernkindcentrum draagt straks bij aan de groei en ontwikkeling van kinderen van 0 tot en met 12 jaar. Het wordt een veilige en gezonde leer- en leefgemeenschap waar iedereen zich thuis voelt. Het kernkindcentrum is meer dan alleen een school en kinderopvang. We realiseren een verbinding op basis van een gedeelde visie tussen onderwijs, kinderopvang, andere kindpartners, natuur, bewegen en de omgeving. Het gaat vooral om het creëren van een leerrijke en uitdagende omgeving waarbinnen kinderen positief worden uitgedaagd om zich te ontwikkelen.”

‘In gesprek’ met de omgeving

Onderwijswethouder Bert Jongen: “Het is voor het eerst dat we niet alleen experts, maar óók ouders, verzorgers en inwoners zo uitgebreid betrekken. Het kernkindcentrum gaat vanaf het begin samenwerken met ‘de omgeving’ en de gebruikers om zo te komen tot het beste plan. Ik ben ervan overtuigd dat het nieuwe centrum geweldig wordt voor de kinderen, maar het moet óók een toegevoegde waarde hebben voor de omliggende wijken. We zijn op zoek naar interactie tussen kernkindcentum en omgeving.”

Hoe verder?

Streven is dat eind dit jaar de bevindingen van de experts en de resultaten van de omgevingsenquête samen leiden tot een advies aan onderwijswethouder Bert Jongen over ‘de beste, de precieze, locatie’ voor het nieuwe kernkindcentrum op het gebied van en rondom het Leeuwenparkje.

Met ‘de beste locatie’ op zak gaat de planontwikkeling een volgende, nieuwe fase in om te komen tot het ‘beste plan’ dat ook daadwerkelijk gerealiseerd gaat worden.

De volgende stappen worden in 2021/2022 doorlopen:

·         Opstellen van een businesscase en programma van eisen door Stichting kom Leren,

           MIK en gemeente. Deze worden ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad;

·         Selectie van een architect en ontwerp;

·         Start bouw kernkindcentrum.

Laatste Nieuws

Wat is er huiselijk aan geweld?

hui·se·lijk (bijvoeglijk naamwoord, bijwoord) huiselijk dus op het huis of het huishouden betrekking hebbend Tot zover heeft Van Dale gelijk. Maar ik vind niks huiselijks aan...

Bewolkt en af en toe regen, vanaf vrijdagochtend van het zuiden uit droog

Verwachting voor vandaag en morgenHet is zwaar bewolkt en het regent of motregent af en toe. De minimumtemperatuur loopt uiteen van 4°C in het...

Bewolkt en van het westen uit (mot)regen. Donderdag bewolkt en regenachtig

Verwachting voor vandaag en morgenHet is zwaar bewolkt en met name in het westen kan er lokaal af en toe motregen vallen. Geleidelijk breidt...

Waardebonnen voor huiseigenaren die energie willen besparen

Tytsjerksteradiel - Huiseigenaren in de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel kunnen tot en met 1 maart 2021 waardebonnen krijgen als zij maatregelen nemen om hun...

3e Steun- en herstelpakket speelt in de regio een grote rol.

Amsterdam - Het 3e steun- en herstelpakket bevat naast een verlenging van de steunmaatregelen zoals de NOW en de Tozo, een aanvullende sociaal pakket...

Vandaag grijs, meest droog. Donderdag bewolkt en regenachtig

Verwachting voor vandaag en morgenHet is zwaar bewolkt en met name in het westen kan er lokaal af en toe motregen vallen. De maximumtemperatuur...

Vandaag grijs, meest droog. Donderdag bewolkt en wat regen

Verwachting voor vandaag en morgenVandaag is het grijs, maar blijft het op de meeste plaatsen droog. In de ochtend komt in het zuidoosten lokaal...

Bewolkt en nevelig. Overdag grijs en kil, meest droog

Verwachting voor vandaag en morgenVannacht is het op veel plaatsen bewolkt en wordt het nevelig. Het blijft op de meeste plaatsen droog en de...

Weren doorgaand vrachtverkeer Heeze

Heeze - Nu de Randweg en de reconstructie van de Muggenberg afgerond zijn wil de gemeente het doorgaand vrachtverkeer uit het centrum gaan weren....

Cliënten Voedselbank krijgen energievouchers van gemeente Uithoorn

Uithoorn – Twee energiecoaches hebben donderdag bij de Voedselbank energiebonnen uitgedeeld. De bonnen -die door de gemeente Uithoorn beschikbaar zijn gesteld-  hebben een waarde...

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here