Realisatieovereenkomst project ‘Fietsverbinding en watermaatregelen Heuvelland-Parkstad

Gemeenten Gulpen Wittem, Heerlen en Voerendaal, Waterschap Limburg en Provincie Limburg tekenen op 29 juni in het provinciehuis een overeenkomst voor het project ‘Fietsverbinding en watermaatregelen Heuvelland Parkstad’. Wethouder Pierre Verbraak: “Het geld is geregeld, het ontwerp is gereed: aan de slag met de uitvoering zodat er over 2 jaar een mooi en veilig fietspad ligt tussen Parkstad en het Heuvelland en wateroverlast bestreden wordt


De Vrakelbergerweg-Vijfbundersweg, tussen Ubachsberg en Wijlre, ook wel de Ruilverkavelingsweg genoemd, en
de Daelsweg tussen Ubachsberg en Heerlen zijn al jaren intensief gebruikte verbinding en tussen Heuvelland en
Parkstad, door zowel auto -, fiets- en landbouwverkeer. Beide wegen kennen knelpunten op het gebied van
verkeersveiligheid en hebben onderhoud nodig.

Fietsverbinding

Doel van het project is om een veilige fietsverbinding vanuit Parkstad naar het Heuvelland (en vice versa) voor
woon werk, school thuis én toeristisch recreatief fietsverkeer te realiseren. Een veilige fietsverbinding bevordert
naast dagelijks fietsverkeer, ook toerisme en recreatie binnen dit gebied. De Provincie en ook gemeenten vinden
het daarnaast belangrijk om het fietsgebruik te stimuleren. Provinciaal bestuurder Carla Brugman Rustenburg: “De
Provincie wil het fietsgebruik aantrekkelijk maken en investeert daarom in goede en veilige fietsverbindingen. Om
het verkeer te ontlasten, het milieu te sparen én omdat het gezonder is’. Een veilige fietsverbinding zal mensen er
eerder toe bewegen om de fiets als vervoermiddel te pakken tussen het Heuvelland en Parkstad.”

Klimaatbestendig

Bij de aanleg van de fietsverbinding wordt het gebied meteen klimaatbestendig ingericht. Oorspronkelijk stond de
aanleg van waterbuffers in dit gebied later op onze planning ,” licht Josette Van Wersch, bestuurder bij Waterschap
Limburg
, toe . Om het gebied niet twee keer te belasten en uit oogpunt van efficiency , hebben we besloten met het
programma ‘Water in Balans’ aan te sluiten bij dit project. Binnen dit programma pakken we problemen door
wateroverlast als gevolg van de klimaatverandering aan. In de geplande buffers kan regenwater tijdelijk worden
opgeslagen in geval van piekbuien.

Start werkzaamheden

Op dit moment ligt het accent op de grondverwerving, de technische uitwerking en het wijzigen van bestemmingsplannen. De verwachting is dat er in het voorjaar van 2021 gestart gaat worden met de eerste
werkzaamheden.

Laatste Nieuws

Zilveren Schakel Uithoorn: wie verdient hem dit jaar?

Uithoorn – De gemeente Uithoorn wil op 7 december Zilveren Schakels uitreiken, tijdens een feestelijke avond voor vrijwilligers of mensen die...

Woonvisie Oudewater: bouwen en doorstroming

Oudewater - Een goede woonvisie is van groot belang. Ook in de gemeente Oudewater is de druk op de woningmarkt de...

Stadsbus voor mobiel jongerencentrum Roerdalen

Roerdalen - Het ombouwen van een stadsbus naar een mobiele ontmoetingsplek voor Roerdalen krijgt steeds meer vorm. Met behulp van Arriva...

Spoorlijn tussen Tilburg en Eindhoven vernieuwd

Tilburg/Eindhoven - Tussen Tilburg en Liempde worden vanaf maandag 17 augustus tot en met maandag 24 augustus 05:00 uur delen van...

Geen geluidsinstallaties en feestjes op strand Bloemendaal

Bloemendaal - Veiligheidsregio Kennemerland heeft een maatregel in de Noodverordening opgenomen om te kunnen optreden tegen mensen die een geluidsinstallatie meebrengen...

Afsluiten parkeerplaats surfplas geeft onvrede

Krimpen aan de Lek - Ondanks de aankondiging dat dit weekend de parkeerplaats bij de Surfplas aan het Krimpenerhout, om drukte...

Sluiting zalencentrum De Koning Party & Events vanwege COVID-19 besmettingen

Vandaag, zaterdag 8 augustus, is op last van de voorzitter van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland zalencentrum De Koning Party & Events gesloten....

Muggenberg in Heeze krijgt stil asfalt

Heeze - De gemeente gaat de Muggenberg vanaf de Randweg tot aan het spoor in Heeze van stil asfalt voorzien. Dit...

Goede zorg en opvoeding belangrijk in Aalten

Aalten - Wethouders Wikkerink en Te Lindert hebben deze week organisaties in het sociaal domein uitgenodigd te praten over goede zorg en...

Gemeente neemt ophalen grof afval over

Zaanstad - Zaankanters die hun grof afval thuis willen laten ophalen kunnen dit vanaf 15 augustus melden bij de gemeente Zaanstad....

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Regio Online Nederland gebruikt cookies voor het optimaal functioneren van haar website, het bijhouden van statistieken via analytische cookies en genereren van inkomsten via marketing cookies. Door gebruik te maken van deze cookies kunnen wij naast een goede beleving voor onze lezers, de diensten van de website gratis en openbaar houden, zonder abonnementen of andere kosten. Accepteer deze cookies om verder te kunnen lezen. Dit hoeft maar eenmalig, tenzij u de browser en cookie geschiedenis van uw browser leegt. Dan zal opnieuw om toestemming gevraagd worden. De cookie waarmee u deze voorwaarden accepteert is over het algemeen 1 jaar geldig. Daarna wordt opnieuw om toestemming gevraagd. Regio Online Nederland is onderdeel van DNRN
Voor meer vragen kan er contact opgenomen met de redactie via 085 - 808 5131
Regio Online Nederland gebruikt cookies voor het optimaal functioneren van haar website, het bijhouden van statistieken via analytische cookies en genereren van inkomsten via marketing cookies. Door gebruik te maken van deze cookies kunnen wij naast een goede beleving voor onze lezers, de diensten van de website gratis en openbaar houden, zonder abonnementen of andere kosten. Accepteer deze cookies om verder te kunnen lezen. Dit hoeft maar eenmalig, tenzij u de browser en cookie geschiedenis van uw browser leegt. Dan zal opnieuw om toestemming gevraagd worden. De cookie waarmee u deze voorwaarden accepteert is over het algemeen 1 jaar geldig.