Herinrichting stationsomgeving binnenkort van start

herinrichting

Maastricht – In opdracht van de gemeente Maastricht voert Rasenberg Infra vanaf 22 mei werkzaamheden uit voor de herinrichting van de stationsomgeving. De werkzaamheden bestaan uit onder andere het inrichten van de Stationsstraat (tussen stationsgebouw en Wilhelminasingel), het aanpassen van het busstation aan de Parallelweg, met een gedeelte van het Stationsplein en de Spoorweglaan.

 

Kwaliteitsimpuls

Door de nieuwe ondergrondse fietsenstalling in de Stationsstraat, is meer ruimte ontstaan bovengronds. Die ruimte wordt nu aangepast om van de Stationsstraat een aantrekkelijke omgeving te maken om te verblijven. Trottoirs worden verbreed zodat er plek is voor gevelterrassen en het parkeren in de middenberm wordt opgeheven. Het herinrichten van het gebied zorgt voor een flinke kwaliteitsimpuls van het stationsgebied. Zie onderstaande toekomstimpressies van de Stationsstraat en het busstation (Parallelweg).

Planning

Sinds februari zijn er voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd zoals het vervangen van gasleidingen. Rasenberg Infra start op 22 mei met de eerste werkzaamheden in het stationsgebied. Naar verwachting duren de werkzaamheden tot eind oktober. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd en de eerste fase start aan de zuidkant van de Stationsstraat en de noordkant van het busstation aan de Parallelweg. De eerste fase duurt tot en met medio juni.

herinrichting

 

Bereikbaarheid tijdens werkzaamheden

Tijdens de werkzaamheden kan verkeer door de Stationsstraat blijven rijden. Het verkeer wordt per fase over een ander deel van de straat geleid. Ook voetgangers en fietsers kunnen gewoon gebruik blijven maken van de Stationsstraat. De bouw wordt gefaseerd uitgevoerd om bereikbaarheid te garanderen en de overlast zoveel mogelijk te beperken. Omliggende panden, busperron, stationsgebouw en fietsenstalling blijven bereikbaar tijdens de werkzaamheden.

 

Communicatie

Via de website www.gemeentemaastricht.nl/stationsomgeving is meer informatie over de werkzaamheden terug te vinden. Ook kunnen geïnteresseerden zich via de website aanmelden voor de nieuwsbrief. Omwonenden en omliggende bedrijven ontvangen binnenkort een bewonersbrief met meer informatie over de werkzaamheden.

Laat een reactie achter

Vermeld hier alsjeblieft je reactie!
Vermeld hier alsjeblieft je naam